BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 26.05.2024
 
       
За нас
Конкурси и проекти
Контакти


За нас
НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“

   Националният дарителски фонд „13 века България” е юридическо лице със седалище в гр. София. Той има за цел да организира и подпомага дарителската дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.

   За постигане на целите си Фондът придобива безвъзмездно, управлява и се разпорежда с движими и недвижими имоти, финансови активи, права върху обекти на интелектуалната собственост, уникални и други произведения на изкуството, които се даряват или завещават от физически и юридически лица от страната и от чужбина в полза на Фонда или са резултат от дейността му. Той е гарант за изпълнението на волята на дарителите.

   От 2015 НДФ „13 века България“ е със статут на официални отношения с Юнеско за период от пет години.

   Учреден е с Постановление №51 на Министерски съвет от 17 декември 1981 г. като първата и единствена по рода си държавно-обществена организация за дарителска дейност у нас във връзка с честването на 1 300 години от създаването на българската държава.

   През годините обединява щедрия принос, усилия и воля на над 80 000 дарители и чрез тях участва в създаването и развитието на 250 национални обекти на културата, просветата, науката, здравеопазването, спорта… Сред тях са обществени институции, национални и регионални музеи и галерии, църкви и манастири, монументи, посветени на българската история,  възстановени паметници на войнската слава.

   Със Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“, ДВ. бр. 12 от 9 февруари 2001 г., той е преобразуван, утвърдени са основните му цели и задачи, както и структурата и начинът му на управление.

   Органи на управление на Фонда са Управителният съвет и изпълнителният директор. Членове на Съвета по право са министърът на културата, министърът на здравеопазването, министърът на образованието и науката и министърът на труда и социалната политика.

      Дейността си организацията осъществява чрез централното си управление в София и своите регионални поделения в Самоков, Трявна и Сливен.

   Днес Фондът работи за развитие на дарителството, посредством национални кампании и инициативи в обществена полза; привлича нови дарители; подкрепя обществено значими проекти; развива регионалните си поделения, съобразно тяхната специфика и възможност; управлява с грижата на добър стопанин поверените му имоти, някои от тях недвижими културни ценности с национално и местно значение; стреми се да информира своевременно, пълно и задълбочено българската общественост у нас и в чужбина за дарителската и културната си дейност.

   Повече информация за НДФ „13 века България“ можете да намерите на интернет страницата:  


 

 

 

 
Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182125858 Изработка : MediaPointDS