BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 07.07.2022
 
       
За нас
Конкурси
Контакти
Нормативни актове
За нас

Национален фонд "Култура" e българската организация, която подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.

Национален фонд “Култура” е създаден със Закона за закрила и развитие на културата и започва да функционира от месец ноември 2000 година. Основната му цел е да подпомага развитието на културата, като набира, управлява и разходва средства, предназначени за провеждане на националната политика в областта на културата, заложена в Програмите на правителството на РБ за съответния период и в Закона за закрила и развитие на културата. Приоритетите в дейността на НФ “Култура” са съобразени и с критериите от глава “Култура и аудио-визия” от Договора за присъединяването на България към Европейската общност.

Ръководният орган на Национален фонд “Култура” е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата. Членове на УС са изтъкнати дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.

Средствата по фонда се набират от субсидия, определена в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната бюджетна година и други източници на финансиране, упоменати в Чл. 31 от Закона за закрила и развитие на културата. Основно средствата се предоставят за творчески проекти, насочени към развиване на културния сектор. Финансирането на творчески проекти се осъществява след обявяване на конкурси по предварително изготвена и одобрена от Управителния съвет програма.

В началото на всяка година Управителният съвет на НФ “Култура” формулира приоритетните области, за които да бъде предоставена финансова подкрепа. Основни принципи в работата на НФ “Култура” са прозрачността и конкурсното начало. В конкурси имат право на участие с равни права отделни творци, частни, общински и държавни културни организации.

НФ “Култура” работи въз основа на Правила за устройство и дейността на Фонда и Управителния съвет (вж. Нормативни документи). Съгласно чл.23 от правилата, субсидирането на проектите се основава на принципа на конкурсното начало. В конкурсите могат да участват всички културни организации включително и организации с нестопанска цел, както и отделни културни дейци. Кандидатите представят документи по образец различни за всеки конкурс. Субсидирането на НФК не може да надхвърля 80% от себестойността на проекта. До кандидастване се допускат субекти, които представят обосновка за осигуряване на минимум 20% от себестойността като 5% от тях трябва да бъдат осигурени като парични средства, а останалите 15% могат да бъдат и непарични вноски/персонал, помещения, оборудване/.

Конкурсната процедура се открива с публикуване на обява в централния печат и на Интернет страниците на НФ “Култура” и на Министерство на културата, която съдържа:

- предмет на конкурса;
- срока за подаване на документи;
- адрес за контакти.

Резултатите от конкурса се обявяват и в на Интернет страницата на Министерство на културата и спечелилите кандидати се уведомяват писмено по e-mail.
 
Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(01 - 19.07.2022)
Министерството на културата обявява конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2022 г. »

(01.07 - 02.08.2022)
Mинистерство на културата oбявява конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” за 2022 г. »

виж всички »
Зала "Средец"
(24.06 - 12.07.2022)
Двадесет бургаски творци гостуват с изложбата „Бряг, море, остров” в галерия „Средец” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 163246299 Изработка : MediaPointDS