BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Вторник, 23.07.2024
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Галерия "Средец"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"


Направление „Художествено образование”
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Делегирани бюджети - Правила и Методика - 2013 г.
Програми и проекти (правила, формуляри)
Уведомление по чл. 66 от АПК - Министерство на културата уведомява заинтересованите лица, че открива производство за издаване на общ административен акт – Заповед за утвърждаване на Методика (формули) за разпределение на средствата по чл. 23а, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата (23.12.2019)
Уведомление по чл. 66 от АПК (12.03.2021)
Уведомление по чл. 66 от АПК (29.04.2022)
Уведомление по чл. 66 от АПК (01.08.2022)
Уведомление по чл. 66 от АПК (09.09.2022)
Уведомление по чл. 66 от АПК (26.04.2024)
Уведомление по чл. 66 от АПК (N2 от 26.04.2024)
Методика за разпределение на средствата по чл.23а, ал.1, т. 1 от ЗЗРК - 2024 г.
Направление „Театър”
Контакти
Публичен регистър на културните организации
Културен календар 2024 – таблица области
Културен календар 2024 – таблица творчески съюзи
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"
Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19


Нормативни документи и отчети


ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

Оценъчна карта за драматичен театър - Приложение 1

Оценъчна карта за куклен театър - Приложение 2

Оценъчна карта за държавна опера - Приложение 3

Оценъчна карта за оркестри - Приложение 4

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА - оценъчна карта - Приложение 5

Формули за разпределение на средствата в системата на училищата по изкуствата и по културата и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на компонентите на формулата за 2011 г.

ПРАВИЛА за оценка на културни институти за придобиване на статут на държавен културен институт с национално значение

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА МУЗИКАЛНОТО И ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТВОРЧЕСКАТА ИМ ДЕЙНОСТ

Информация за разпределението на средствата по училища и по компоненти на формулата за 2012 г.

Формули за разпределение на средствата в системата на училищата по изкуствата и по културата и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на компонентите на формулата за 2012 г.

Резултати от Комплексна оценка на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства при максимален брой точки 150 за 2011 г.

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО

Информация за разпределението на средствата по училища и по компоненти на формулата за 2013 г.

Oтчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 30.06.2012 г.

Отчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 31.12.2012 г.

Резултати от комплексната оценка на държавните сценични институти - 2012

НАРЕДБА № Н-5 ОТ 8.09.2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА ЗА 2014 Г.

Формули за разпределение на средствата в системата на училищата по изкуствата и по културата и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на компонентите на формулата за 2013 г.

ОТЧЕТ за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 30.06.2013 г.

Справка за посетителите в държавните културни институти, осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства през първото полугодие на 2012 г. и 2013 г.

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ ОТ ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА КЪМ 31.12.2013 Г.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЧЛ. 23А ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА ЗА 2014 ГОДИНА

Приложение 1 към т. 3 от Методиката

Приложение 2 към т.4.1.1 от Методиката

Приложение З към т. 4.1.2 от Методиката

Приложение 4 към т. 4. 1. 3 от Методиката

Приложение 5 към т.8 от Методиката

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА ЗА 2013 Г.

Отчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 30.06.2014 г.

МЕТОДИКА за определяне на средствата по чл. 23а от Закона за закрила и развитие на културата на държавните културните институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуства за второто полугодие на 2015 година /19.08.2015 г./

Приложение 4 към т. 5.1.2 от Методиката /19.08.2015 г./

Приложение 5 към т. 5. 1. 3 от Методиката /19.08.2015 г./

Приложение 1 към т. 3 от Методиката /19.08.2015 г./

Приложение 2 към т. 3.2. от Методиката /19.08.2015 г./

Приложение 3 към т.5.1.1 от Методиката /19.08.2015 г./

ПРАВИЛА за прилагане на делегирани бюджети в културните институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуства за 2015 година /19.08.2015 г./

Приложение 6 към Методиката /19.08.2015 г./

Отчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 30.06.2015 г.

Правила за прилагане на делегирани бюджети в културните институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуства за 2014 г.

Методика за определяне на средствата по чл. 23а от Закона за закрила и развитие на културата на държавните културните институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуства за 2015 година

Правила за прилагане на делегирани бюджети в културните институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуства за 2015 година

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА ЗА 2015 г.

Отчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 31.12.2015 г.

Методика за определяне на средствата по чл. 23а, ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата на държавните културни институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуства (22.02.2016)

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА ЗА 2016 Г.

Методика за определяне на средствата по чл. 23а, ал.1, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата на държавните културни институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуства (22.03.2018)

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА МУЗИКАЛНОТО И ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО (2018)

Резултати от комплексна оценка на държавни културни институти в областта на сценичните изкуства за 2018 г.

Методика за определяне на средствата по чл. 23а, ал.1, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата на държавните културни институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуства (2019)

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО (2018)

Заповед за утвърждаване на Методика за финансиране на държавните сценичните институти за 2020 г.

Заповед за утвърждаване на Правила за прилагане на Методика за финансиране за 2020 г.

Справка за някои показатели на организациите от сценичните изкуства към 30 юни 2022 г.

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(22.07 - 31.10.2024)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА „ДИРЕКТОР“ НА НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВ. ЛУКА“ - СОФИЯ »

(16.07 - 17.08.2024)
СЪОБЩЕНИЕ »

виж всички »
Зала "Средец"
(27.06 - 30.07.2024)
„Abstracta. В памет на Дора Валие”. Изложба - живопис на художника Атилио Таверна (удължена до 30 юли) »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 183992553 Изработка : MediaPointDS