BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Понеделник, 15.04.2024
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Галерия "Средец"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Направление „Художествено образование”
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Държавни драматични и драматично-куклени театри
Програми и проекти
Обществени експертни съвети
Новини
Контакти
Информационен регистър на културните организации
Културен календар 2024 – таблица области
Културен календар 2024 – таблица творчески съюзи
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"
Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19


Програми и проекти


СПРАВКА за някои показатели на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата за първото шестмесечие на 2009 г.

СПИСЪК НА СПЕЧЕЛИЛИ ПОДКРЕПА ПРОЕКТИ ОТ СЕСИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СПЕКТАКЛИ В ОБЛАСТТА НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО ЗА 2017 ГОДИНА

Резултати от 30 сесия Разпространение на готови спектакли за деца в неравностойно положение, проведена на 12 октомври 2009

ФИНАНСИРАНИ ТЕАТРАЛНИ ПРОЕКТИ ПО СЕСИЯТА ЗА „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГОТОВИ ТЕАТРАЛНИ СПЕКТАКЛИ”

СПИСЪК НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ПРОЕКТИ ОТ СЕСИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ФЕСТИВАЛИ В ОБЛАСТТА НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО (май, 2017)

Справка за някои показатели на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата през 2009 г.

Справка за някои показатели на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата - първа половина на 2010 г.

Резултати от 27 сесия за субсидиране на проекти - март 2008

СПРАВКА за някои показатели на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата през първото и второто полугодие на 2008 г.

Резултати от 28 сесия за субсидиране на проекти - септември 2008

Резултати от 31 сесия за субсидиране на нови театрални проекти (частни театри) - април 2010

Резултати от 33 сесия за подкрепа на фестивали в областта на театралното изкуство, проведена на 8 април 2011 г.

Правила 2013

Приложения 2013

Методика 2013

Заповед 2013

Oтчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 30.06.2012 г.

Списък на спечелилите проекти от 35-та сесия за подкрепа на театрални проекти.

Отчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 31.12.2012 г.

36 сесия за подкрепа на фестивали в областта на театралното изкуство, май 2013 г.

Резултати от 37 сесия за подкрепа на театрални проекти - август 2013

РЕЗУЛТАТИ ОТ 38 СЕСИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ФЕСТИВАЛИ В ОБЛАСТТА НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО – М. АПРИЛ 2014 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ 39 СЕСИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ТЕАТРАЛНИ ПРОЕКТИ, ПРОДУЦИРАНИ ОТ НЕЗАВИСИМИ ОРГАНИЗАЦИИ - МАЙ 2014 Г.

Отчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 31.12.2014 г.

Резултати от 41 сесия за подкрепа на театрални фестивали (21 април 2016 г.)

Списък на спечелилите организации на 42 сесия за финансова подкрепа на проекти за продуциране на спектакли в областта на театралното изкуство 2016 г.

СПИСЪК НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ПРОЕКТИ ОТ 44 СЕСИЯ ЗА ПРОДУЦИРАНЕ НА СПЕКТАКЛИ НА НЕЗАВИСИМИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО (2017 г.)

РЕЗУЛТАТИ ОТ 47 СЕСИЯ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРОДУЦИРАНЕ НА СПЕКТАКЛИ В ОБЛАСТТА НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ НЕЗАВИСИМИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ (19.06.2018)

„Одобрени творчески проекти на сесия за разпространение на спектакли“- 5.07.2018 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ 50 СЕСИЯ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРОДУЦИРАНЕ НА СПЕКТАКЛИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ НЕЗАВИСИМИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО (2019 г.)

Подкрепени проекти от 52 сесия за създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното изкуство, които не са държавни или общински културни институти (10 юли 2020)

Подкрепени проекти от 51 сесия за разпространение на спектакли на независими театрални организации в областта на театралното изкуство за 2019 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА ЗА 2019 Г.

Подробна информация за за 52 сесия - Протокол от 52-ра сесия за финансиране на творчески проекти за създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното изкуство, които не са държавни или общински културни институти, 2020 г. (15.07.2020)

СЕСИЯ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ФЕСТИВАЛИ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

Подробна информация за 53 сесия - Протокол от 53-та сесия за разглеждане на творчески проекти на сесия за разпространение на готов сценичен продукт в областта на театралното, музикалното или танцовото изкуство – спектакъл или концерт, реализиран от частни културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на сценичните изкуства и за определяне на финансова подкрепа за всеки одобрен проект (3 август 2020)

Подробна информация за 54 сесия - Протокол от 54-та сесия за разглеждане на творчески проекти от сесия за финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство и за определяне на финансова подкрепа за всеки одобрен проект

Резултати от 55 сесия за финансиране на творчески проекти за създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното изкуство, които не са държавни или общински културни институти

Резултати от 56 сесия за финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(15.04 - 15.05.2024)
Покана за участие - международни сценични изкуства (Биеналето на Чако) »

(10.04 - 11.05.2024)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г. »

виж всички »
Зала "Средец"
(09 - 26.04.2024)
Галерия „Средец“ на Министерството на културата представя: „Посвещение на Никола Терзиев – Желязото” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 180833942 Изработка : MediaPointDS