BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 26.05.2024
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Галерия "Средец"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"


Направление „Художествено образование”
Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
Закрила на деца с изявени дарби
Заверка на документи в Министерство на културата
Проекти на документи за обществено обсъждане
Учебни програми и планове за служебно ползване от училищата
Учебни програми за служебно ползване от училищата
Учебни планове за служебно ползване от училищата (2017-2018)
Учебни планове за служебно ползване от училищата (2008-2009)
Типови учебни планове по изкуства за служебно ползване от училищата (в сила от 2020)
Учебни програми по учебен предмет „Теория и методика на специалността“ за специалностите: „Цигулка и виола“, „Виолончело и контрабас“, „Пиано“, „Акордеон“, „Арфа“, „Духови и ударни инструменти“, „Народно пеене“ – за служебно ползване
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Контакти
Информационен регистър на културните организации
Културен календар 2024 – таблица области
Културен календар 2024 – таблица творчески съюзи
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"
Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19


Учебни програми за служебно ползване от училищата


Tеория на музикалните елементи (за служебно ползване)

Акордеон-практика (за служебно ползване)

Акордеон-теория (за служебно ползване)

Арфа-практика (за служебно ползване)

Арфа-теория (за служебнно ползване)

Валдхорна-практика (за служебно ползване)

Валдхорна-теория (за служебно ползване)

Виола-практика (за служебно ползване)

Виола-теория (за служебно ползване)

Виолончело-практика (за служебно ползване)

Виолончело-теория (за служебно ползване)

Гайда-практика (за служебно ползване)

Гайда-теория (за служебно ползване)

Гъдулка-практика (за служебно ползване)

Гъдулка - теория (за служебно ползване)

История на музиката - за служебно ползване

Кавал-практика (за служебно ползване)

Кавал-теория (за служебно ползване)

Кларинет-практика (за служебно ползване)

Кларинет-теория (за служебно ползване)

Класическа китара - практика (за служебно ползване)

Класическа китара-теория (за служебно ползване)

Контрабас-практика (за служебно ползване)

Контрабас-теория (за служебно ползване)

Народно пеене - практика (за служебно ползване)

Народно пеене-теория (за служебно ползване)

Обой-практика (за служебно ползване)

Обой-теория (за служебно ползване)

Пиано-практика (за служебно ползване)

Пиано-теория (за служебно ползване)

Саксофон-теория (за служебно ползване)

Саксофон-практика (за служебно ползване)

Солфеж-практика класик (за служебно ползване)

Солфеж-практика-фолклор (за служебно ползване)

Солфеж-теория-класика (за служебно ползване)

Солфеж-теория-фолклор (за служебно ползване)

Тамбура-практика (за служебно ползване)

Тамбура-теория (за служебно ползване)

Тромпет-практика (за служебно ползване)

Тромпет-теория (за служебно ползване)

Туба - практика (за служебно ползване)

Туба-теория (за служебно ползване)

Ударни инструменти - практика (за служебно ползване)

Ударни инструменти-теория (за служебно ползване)

Фагот-практика (за служебно ползване)

Фагот-теория (за служебно ползване)

Флейта-практика (за служебно ползване)

Флейта-теория (за служебно ползване)

Цигулка-практика (за служебно ползване)

Цигулка-теория (за служебно ползване)

Цугтромбон-практика (за служебно ползване)

Цугтромбон-теория (за служебно ползване)

Камерна музика - народни инструменти - практика (за служебно ползване)

Камерна музика - народни инструменти - теория (за служебно ползване)

Клавирен съпровод - теория (за служебно ползване)

Клавирен съпровод - практика (за служебно ползване)

Камерна музика - класик - теория (за служебно ползване)

Камерна музика - класик - практика (за служебно ползване)

Зад. пиано - практика (за служебно ползване)

Зад. пиано - теория (за служебно ползване)

Класическо пеене - практика (за служебно ползване)

Класическо пеене - теория (за служебно ползване)

Ансамблово свирене - класическа китара (за служебно ползване)

Вокални ансамбли - кл. пеене - практика (за служебно ползване)

Вокални ансамбли - кл. пеене - теория (за служебно ползване)

Ансамблово свирене (акордеон) - за служебно ползване

Микрофонна техника (за служебно ползване)

Хармония, теоретично обучение (за служебно ползване)

Хармония, учебна практика (за служебно ползване)

Инструментознание (за служебно ползване)

Музикални форми, теоретично обучение (за служебно ползване)

Музикални форми, учебна практика (за служебно ползване)

Оркестрови трудности (за служебно ползване)

Български музикален фолклор - отраслова подготовка (за служебно ползване)

Валдхорна (1-4 кл.) - за служебно ползване

Солфеж - подготвителна група (за служебно ползване)

Солфеж (5-7 кл.) - за служебно ползване

Солфеж (1-7 кл.) за служебно ползване

Музика (за служебно ползване)

Тамбура (5-7 кл.) за служебно ползване

Тамбура (1-4 кл.) за служебно ползване

Гъдулка (1-4 кл.) за служебно ползване

Гъдулка (5-7 кл. ) за служебно ползване

Гайда (5-7 кл.) за служебно ползване

Гайда (1-4 кл. ) за служебно ползване

Кавал (5-7 кл.) за служебно ползване

Кавал (1-4 кл.) за служебно ползване

Народно пеене (5-7 кл.) за служебно ползване

Народно пеене (1-4 кл.) за служебно ползване

Ударни (1-7 кл.) за служебно ползване

Цугтромбон (5-7 кл.) за служебно ползване

Валдхорна (5-7 кл.) за служебно ползване

Тромпет (5-7 кл.) за служебно ползване

Фагот (5-7 кл.) за служебно ползване

Фагот (1-7 кл.) за служебно ползване

Кларинет (5-7 кл.) за служебно ползване

Кларинет (1-7 кл.) за служебно ползване

Обой (5-7 кл.) за служебно ползване

Обой (1-7 кл.) за служебно ползване

Флейта (1-7 кл.) за служебно ползване

Класическа китара (1-7 кл.) за служебно ползване

Акордеон (1-7 кл.) за служебно ползване

Арфа (1-7 кл.) - за служебно ползване

Контрабас (1-7 кл.) - за служебно ползване

Виолончело (1-7 кл.) за служебно ползване

Виола (1-7 кл.) за служебно ползване

Цигулка (1-7 кл.) за служебно ползване

Пиано (1-7 кл.) за служебно ползване

Актьорско майсторство за специалност класическо пеене (за служебно ползване)

Класическо пеене - УП (за служебно ползване)

Класическо пеене-теория (за служебно ползване)

Поп и джаз пеене - теория (за служебно ползване)

Поп и джаз пеене - УП (за служебно ползване)

Сценична реч (за служебно ползване)

Теория на професията за специалност класическо пеене (за служебно ползване)

История на поп музиката и джаза (за служебно ползване)

Учебна програма по солфеж - теория- 2020 за служебно ползване

Учебна програма по БМФ-СПП за служебно ползване

Учебна програма по задължително пиано - практика - 2020 за служебно ползване

Учебна програма по задължително пиано - 2020 за служебно ползване

Учебна програма по солфеж - практика - 2020 за служебно ползване

Учебна програма по теория на музикалните елементи - за служебно ползване

Учебна-програма - Корепетиторска практика - класическа китара - 2020 за служебно ползване

Учебна програма - Клавирен съпровод - теория (2020) за служебно ползване

Учебна програма - Клавирен съпровод - практика (2020) за служебно ползване

Учебна програма по теория и методика - Акордеон - 2008 за служебно ползване

Учебна програма по теория и методика - Арфа - 2008 за служебно ползване

Учебна програма по теория и методика - Цигулка и виола - 2008 за служебно ползване

Учебна програма по теория и методика - Духови и ударни инструменти - 2008 за служебно ползване

Учебна програма по теория и методика - Китара - 2008 за служебно ползване

Учебна програма по теория и методика - Методика на народното пеене - 2008 за служебно ползване

Учебна програма по теория и методика - Пиано - 2008 за служебно ползване

Учебна програма по теория и методика - Виолончело - контрабас - 2010 за служебно ползване

Учебна програма по Полифония за служебно ползване

Учебна програма за отраслова подготовка по Музикални форми 2023

Учебна програма по музикални компютърни технологии-ТП 2023

Учебна програма по хармония-ТП програма 2023

Учебна програма по хармония-УП - 2023

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182126795 Изработка : MediaPointDS