BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 26.05.2024
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Галерия "Средец"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"


Направление „Художествено образование”
Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
Закрила на деца с изявени дарби
Заверка на документи в Министерство на културата
Проекти на документи за обществено обсъждане
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 322 „Библиотечно-информационни науки и архивистика“
Информация за нови типови учебни планове по професиите „Художник“ и „Дизайнер“
Проекти на учебни планове за училилищата по изкуствата, с нанесени бележки (14.08.2017)
Проекти на типови учебни планове за училищата по култура (27.07.2017)
Проекти - учебни програми код 214 Дизайн (4 септември 2017)
Проекти - учебни програми - аудио-визуални изкуства, код 213 (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми - код 215 Приложни изкуства и занаяти (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми за професионално направление код 212 Музикални и сценични изкуства 8 септември 2017
Проекти на учебни програми за професионално направление код 211 „Изящни изкуства” (14 септември 2017)
Учебни програми - НГДЕК
Проект на Ред и условия (7.08.2018)
Проекти - 21.09.2018
Проекти - 25.09.2018
Програми - балет (7.11.2018)
Проекти на учебни програми за музикант-инструменталист и музикант-вокалист - обществено обсъждане в срок от 15 април до 15 май 2019 г.
Проекти на учебни програми по танци (18.12.2019-20.01.2020)
Учебни програми 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ (25.06.2020)
Проекти на Учебни планове за професия дизайнер (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - художник - изящни изкуства (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - приложни изкуства и занаяти (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - музикант (09.07.2020)
Проекти на учебни планове - танцово изкуство (10 юли 2020)
Проекти на учебни планове - аудио-визуални изкуства (13.07.2020)
Проекти на учебни планове - актьор (13.07.2020)
Проекти на учебни програми - музикални и сценични изкуства, код 212 (17.08.2020)
Проекти - „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“- Код 213 (11.09.2020)
14092020
Код 212 (16.09.2020)
Проекти на учебни програми (18.09.2020 г.)
Проекти (18.09.2020)
Проекти - 21.09.2020
Проекти на учебни планове за специализирана подготовка и проект на учебна програма по оркестрово свирене за народни инструменти за 11 и 12 клас (29.09.2020 г.)
Проекти чужд език - немски - 29.09.2020
Проекти - учебни програми изобразително изкуство (29.09.2020)
Проекти - код 214010 „Дизайнер“ (29.09.2020)
Проекти - Код 212 (29.09.2020)
Учебни програми, код 214 (12.10.2020)
Учебни програми (14.10.2020)
Проекти на програми (15.10.2020)
Програми (16.10.2020)
Проекти на програми - 21.10.2020
Учебни програми, код 214 (3.11.2020)
Проекти - 4.11.2020
Проекти - 5.11.2020
Проекти - 6.11.2020
Проекти - 9.11.2020
Проекти - 11.11.2020
Проекти - 13.11.2020
Проекти - 16.11.2020
Проекти за учебни програми на Професионална гимназия по каменообработване за отраслова и специфична професионална подготовка (18.11.2020)
Проекти - НХГ "Цанко Лавренов" - 18.11.2020
Проекти - 25.11.2020
Проекти 30.11.2020
Проекти - 02.12.2020
Проекти (7.12.2020)
Проекти (9.12.2020)
Проекти (10.12.2020)
Проекти (11.12.2020)
Проекти (14.12.2020)
Проекти (15.12.2020)
Проекти (16.12.2020)
Проекти (17.12.2020)
Проекти (18.12.2020)
Проекти (21.12.2020)
Проекти (04.01.2021)
Проекти на програми (18.01.2021)
Проекти (26.01.2021)
Проекти (08.02.2021)
Проект (10.02.2021)
Проекти (25.02.2021)
Проект - 19.03.2021
Проекти (12.04.2021)
Проекти (14.05.2021)
Проекти (18 май 2021)
Проекти (21.05.2021)
Проекти (28 май 2021)
Проекти (02.06.2021)
Проекти (8.06.2021)
Проект (16.06.2021)
Проекти (18.06.2021)
Проект (21.06.2021)
Проект (24.06.2021)
Проекти (23.07.2021)
Проекти (26.07.2021)
Проекти (06.08.2021)
Проекти (23.08.2021)
Проекти (26.08.2021)
Проекти (31.08.2021)
Проект (10.09.2021)
Проекти (13.09.2021)
Проекти (23.09.2021)
Типови учебни планове (05.10.2021)
Проекти (14.10.2021)
Проекти (27.10.2021)
Проект (15.12.2021)
Проекти (20.12.2021)
Проекти (21.12.2021)
Проекти (08.02.2022)
Проекти (15.02.2022)
Проект (18.02.2022)
Проект (22.02.2022)
Проекти (04.07.2023)
Проект (11.07.2023)
Проект (25.07.2023 г.)
Проекти (09.08.2023)
Проекти на държавен план-прием, график и програми (15.01.2024)
Учебни програми и планове за служебно ползване от училищата
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Контакти
Информационен регистър на културните организации
Културен календар 2024 – таблица области
Културен календар 2024 – таблица творчески съюзи
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"
Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19


Проекти - учебни програми код 214 Дизайн (4 септември 2017)


Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Електротехника – теория, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140102 Художествено осветление за театър, кино и телевизия

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Театрална кукла – теория, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 214011 Театрална кукла

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет – Театрална кукла-практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140111 Театрална кукла

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет конструиране на кукли– теория, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140111 Театрална кукла

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет конструиране на кукли-практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140111 Театрална кукла

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет Перспектива, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалности: код 2140101 Театрален, кино и телевизионен декор код 2140102 Художествено осветление за театър, кино и телевизия код 20140103 Театрален грим и перуки код 2140111 Театрална кукла код 20140113 Сценичен костюм

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Театрален, кино и телевизионен декор, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140101 Театрален, кино и телевизионен декор

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Театрален, кино и телевизионен декор-практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140101 Театрален, кино и телевизонен декор

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Театрален грим и перуки - практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 20140103 Театрален грим и перуки

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Театрален грим и перуки - теория, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 20140103 Театрален грим и перуки

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Осветителна техника – практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140102 Художествено осветление за театър, кино и телевизия

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Електротехника – теория, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140102 Художествено осветление за театър, кино и телевизия

Учебна програма за отраслава професионална подготовка по учебен предмет Рисуване, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалности: код 2140101 Театрален, кино и телевизионен декор код 2140102 Художествено осветление за театър, кино и телевизия код 20140103 Театрален грим и перуки код 2140111 Театрална кукла код 20140113 Сценичен костюм

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет и История на грима и прическите , Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010Дизайнер Специалност: код 20140103 Театрален грим и перуки

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Конструиране – теория, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140113 Сценичен костюм

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Конструиране – учебна практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140113 Сценичен костюм

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Живопис, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалности: код 2140101 Театрален, кино и телевизионен декор код 2140102 Художествено осветление за театър, кино и телевизия код 20140103 Театрален грим и перуки код 2140111 Театрална кукла код 20140113 Сценичен костюм

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Сценичен костюм – производствена практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140113 Сценичен костюм

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Сценичен костюм – теория, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140113 Сценичен костюм

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Сценичен костюм – учебна практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140113 Сценичен костюм

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Художествено осветление за театър, кино и телевизия-практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140102 Художествено осветление за театър, кино и телевизия

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Художествено осветление за театър, кино и телевизия, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалности: код 2140102 Художествено осветление за театър, кино и телевизия

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Рекламна графика“ за специалност код 2140112 „Рекламна графика” от професия кoд 214010 „Дизайнер” от професионално направление код 214 „Дизайн” за придобиванена трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен „Силикатен дизайн” специалност код 2140107 от професионално направление код 214 „Дизайн” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Моден дизайн” по специалност код 2140108 „Моден дизайн” от професия код 214010 „Дизайнер” от професионално направление код 214 „Дизайн” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Детски играчки и сувенири” по специалност код 2140105 „Детски играчки и сувенири” от професия код 214010 „Дизайнер” от професионално направление код 214 „Дизайн” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Учебна практика по моден дизайн” по специалност код 2140108 „Моден дизайн” от професия код 214010 „Дизайнер” от професионално направление код 214 „Дизайн” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Учебна практика по рекламна графика“ за специалност код 2140112 „Рекламна графика” от професия кoд 214010 „Дизайнер” от професионално направление код 214 „Дизайн” за придобиванена трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен „Силикатен дизайн” специалност код 2140107 от професионално направление код 214 „Дизайн” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Интериорен дизайн по специалност код 2140106 „Интериорен дизайн” от професия код 214010 „Дизайнер” от професионално направление код 214 „Дизайн” съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Учебна практика - Интериорен дизайн по специалност код 2140106 „Интериорен дизайн” от професия код 214010 „Дизайнер” от професионално направление код 214 „Дизайн” съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Бутафория, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140101 Театрален, кино и телевизионен декор

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Бутафория учебна практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140101 Театрален, кино и телевизионен декор

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Аксесоари, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140103 Театрален грим и перуки

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Аксесоари учебна практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: код 2140103, Театрален грим и перуки

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Скулптура, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: Специалност: код 2140101 Театрален, кино и телевизионен декор

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Скулптура, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: Специалности: код 2140103 Театрален грим и перуки код 2140111 Театрална кукла код 2140113 Сценичен костюм

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Скулптура-учебна практика, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалност: Специалност: код 2140103 Театрален грим и перуки

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Живопис, Професионално направление: код 214 Дизайн, Професия: код 214010 Дизайнер Специалности: код 2140101 Художествена тъкан код 2140102 Моден дизайн код 20140103 Детски играчки код 2140111 Рекламна графика код 20140113 Силикатен дизайн

Учебна програма по учебен предмет „Пространствен дизайн“ за специалност код 2140109 „Пространствен дизайн” от професия код 214010 „Дизайнер” от професионално направление код 214 „Дизайн” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация, дневна форма.

Учебна програма по специалност код 2140109 „Пространствен дизайн” от професия код 214010 „Дизайнер” от професионално направление код 214 „Дизайн” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация, дневна форма. Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година.

Типов учебен план по предмет „Цветознание“ към специалност „Пространствен дизайн” код 2140109 от професия код 214010 „Дизайнер” от професионално направление код 214 „Дизайн” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно образование съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Промишлен дизайн“ за специалност код 2140110 „Промишлен дизайн” от професия код 214010 „Дизайнер” от професионално направление код 214 „Приложни изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Учебна практика по промишлен дизайн“ за специалност код 2140110 „Промишлен дизайн” от професия код 214010 „Дизайнер” от професионално направление код 214 „Приложни изкуства” за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182126745 Изработка : MediaPointDS