BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 26.05.2024
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Галерия "Средец"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"


Направление „Художествено образование”
Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
Закрила на деца с изявени дарби
Заверка на документи в Министерство на културата
Проекти на документи за обществено обсъждане
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”
Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 322 „Библиотечно-информационни науки и архивистика“
Информация за нови типови учебни планове по професиите „Художник“ и „Дизайнер“
Проекти на учебни планове за училилищата по изкуствата, с нанесени бележки (14.08.2017)
Проекти на типови учебни планове за училищата по култура (27.07.2017)
Проекти - учебни програми код 214 Дизайн (4 септември 2017)
Проекти - учебни програми - аудио-визуални изкуства, код 213 (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми - код 215 Приложни изкуства и занаяти (7 септември 2017)
Проекти на учебни програми за професионално направление код 212 Музикални и сценични изкуства 8 септември 2017
Проекти на учебни програми за професионално направление код 211 „Изящни изкуства” (14 септември 2017)
Учебни програми - НГДЕК
Проект на Ред и условия (7.08.2018)
Проекти - 21.09.2018
Проекти - 25.09.2018
Програми - балет (7.11.2018)
Проекти на учебни програми за музикант-инструменталист и музикант-вокалист - обществено обсъждане в срок от 15 април до 15 май 2019 г.
Проекти на учебни програми по танци (18.12.2019-20.01.2020)
Учебни програми 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ (25.06.2020)
Проекти на Учебни планове за професия дизайнер (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - художник - изящни изкуства (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - приложни изкуства и занаяти (07.07.2020)
Проекти на Учебни планове - музикант (09.07.2020)
Проекти на учебни планове - танцово изкуство (10 юли 2020)
Проекти на учебни планове - аудио-визуални изкуства (13.07.2020)
Проекти на учебни планове - актьор (13.07.2020)
Проекти на учебни програми - музикални и сценични изкуства, код 212 (17.08.2020)
Проекти - „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“- Код 213 (11.09.2020)
14092020
Код 212 (16.09.2020)
Проекти на учебни програми (18.09.2020 г.)
Проекти (18.09.2020)
Проекти - 21.09.2020
Проекти на учебни планове за специализирана подготовка и проект на учебна програма по оркестрово свирене за народни инструменти за 11 и 12 клас (29.09.2020 г.)
Проекти чужд език - немски - 29.09.2020
Проекти - учебни програми изобразително изкуство (29.09.2020)
Проекти - код 214010 „Дизайнер“ (29.09.2020)
Проекти - Код 212 (29.09.2020)
Учебни програми, код 214 (12.10.2020)
Учебни програми (14.10.2020)
Проекти на програми (15.10.2020)
Програми (16.10.2020)
Проекти на програми - 21.10.2020
Учебни програми, код 214 (3.11.2020)
Проекти - 4.11.2020
Проекти - 5.11.2020
Проекти - 6.11.2020
Проекти - 9.11.2020
Проекти - 11.11.2020
Проекти - 13.11.2020
Проекти - 16.11.2020
Проекти за учебни програми на Професионална гимназия по каменообработване за отраслова и специфична професионална подготовка (18.11.2020)
Проекти - НХГ "Цанко Лавренов" - 18.11.2020
Проекти - 25.11.2020
Проекти 30.11.2020
Проекти - 02.12.2020
Проекти (7.12.2020)
Проекти (9.12.2020)
Проекти (10.12.2020)
Проекти (11.12.2020)
Проекти (14.12.2020)
Проекти (15.12.2020)
Проекти (16.12.2020)
Проекти (17.12.2020)
Проекти (18.12.2020)
Проекти (21.12.2020)
Проекти (04.01.2021)
Проекти на програми (18.01.2021)
Проекти (26.01.2021)
Проекти (08.02.2021)
Проект (10.02.2021)
Проекти (25.02.2021)
Проект - 19.03.2021
Проекти (12.04.2021)
Проекти (14.05.2021)
Проекти (18 май 2021)
Проекти (21.05.2021)
Проекти (28 май 2021)
Проекти (02.06.2021)
Проекти (8.06.2021)
Проект (16.06.2021)
Проекти (18.06.2021)
Проект (21.06.2021)
Проект (24.06.2021)
Проекти (23.07.2021)
Проекти (26.07.2021)
Проекти (06.08.2021)
Проекти (23.08.2021)
Проекти (26.08.2021)
Проекти (31.08.2021)
Проект (10.09.2021)
Проекти (13.09.2021)
Проекти (23.09.2021)
Типови учебни планове (05.10.2021)
Проекти (14.10.2021)
Проекти (27.10.2021)
Проект (15.12.2021)
Проекти (20.12.2021)
Проекти (21.12.2021)
Проекти (08.02.2022)
Проекти (15.02.2022)
Проект (18.02.2022)
Проект (22.02.2022)
Проекти (04.07.2023)
Проект (11.07.2023)
Проект (25.07.2023 г.)
Проекти (09.08.2023)
Проекти на държавен план-прием, график и програми (15.01.2024)
Учебни програми и планове за служебно ползване от училищата
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Контакти
Информационен регистър на културните организации
Културен календар 2024 – таблица области
Културен календар 2024 – таблица творчески съюзи
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"
Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19


Проекти на учебни планове за училилищата по изкуствата, с нанесени бележки (14.08.2017)


Типов учебен план по специалност код 2110111 „Илюстрация и оформление на книгата”

Типов учебен план по специалност код 2110104 „Скулптура”

Типов учебен план по специалност код 2110103 „Графика”

Типов учебен план по специалност код 2110102 „Стенопис”

Типов учебен план по специалност код 2110101 „Живопис”

Типов учебен план по специалност код 212101 „Пиано”

Типов учебен план по специалност код 212102 „Цигулка”

Типов учебен план по специалност код 212103 „Виола”

Типов учебен план по специалност код 212104 „Виолончело”

Типов учебен план по специалност код 212105 „Контрабас”

Типов учебен план по специалност код 212106 „Флейта”

Типов учебен план по специалност код 212107 „Обой”

Типов учебен план по специалност код 212108 „Кларинет”

Типов учебен план по специалност код 212109 „Фагот”

Типов учебен план по специалност код 212110 „Валдхорна”

Типов учебен план по специалност код 212111 „Тромпет”

Типов учебен план по специалност код 212112 „Цугтромбон”

Типов учебен план по специалност код 212113 „Туба”

Типов учебен план по специалност код 212114 „Саксофон”

Типов учебен план по специалност код 212115 „Ударни инструменти”

Типов учебен план по специалност код 2120116 „Арфа”

Типов учебен план по специалност код 2120117 „Класическа китара”

Типов учебен план по специалност код 212118 „Акордеон”

Типов учебен план по специалност код 212119 „Гайда”

Типов учебен план по специалност код 212120 „Кавал”

Типов учебен план по специалност код 212121 „Гъдулка”

Типов учебен план по специалност код 212122 „Тамбура”

Типов учебен план по специалност код 2120301 „Класическо пеене”

Типов учебен план по специалност код 2120302 „Народно пеене”

Типов учебен план по специалност код 2120303 „Поп и джаз пеене”

Типов учебен план по специалност код 2120701 „Драматичен театър”

Типов учебен план по специалност код 2120401 „Класически танц”

Типов учебен план по специалност код 2120501 „Български танци”

Типов учебен план по специалност код 2120502 „Модерен танц”

Типов учебен план по специалност код 2120703 „Куклен театър”

Типов учебен план по специалност код 2120702 „Пантомима”

Типов учебен план по специалност код 2130201 „Фотография“

Типов учебен план по специалност код 2130301 „Полиграфия“

Типов учебен план по специалност код 2130501 „Компютърна анимация“

Типов учебен план по специалност код 2130601 „Компютърна графика“

Типов учебен план по специалност код 2130701 „Графичен дизайн“

Типов учебен план по специалност код 3220101 „Библиотекознание“

Типов учебен план по специалност код 2140101 „Театрален, кино и телевизионен декор”

Типов учебен план по специалност код 2140102 „Художествено осветление за театър, кино и телевизия”

Типов учебен план по специалност код 2140103 „Театрален грим и перуки”

Типов учебен план по специалност код 2140105 „Детски играчки и сувенири”

Типов учебен план по специалност код 2140106 „Интериорен дизайн”

Типов учебен план по специалност код 2140107 „Силикатен дизайн”

Типов учебен план по специалност код 2140108 „Моден дизайн”

Типов учебен план по специалност код 2140109 „Пространствен дизайн”

Типов учебен план по специалност код 2140110 „Промишлен дизайн”

Типов учебен план по специалност код 2140111 „Театрална кукла”

Типов учебен план по специалност код 2140112 „Рекламна графика”

Типов учебен план по специалност код 2140113 „Сценичен костюм”

Типов учебен план по специалност код 2150705 „Иконопис”

Типов учебен план по специалност код 2150704 „Художествена обработка на метали”

Типов учебен план по специалност код 2150703 „Художествена тъкан”

Типов учебен план по специалност код 2150702 „Художествена керамика”

Типов учебен план по специалност код 2150701 „Художествена дърворезба”

Типов учебен план по специалност код 2150601 „Каменоделство”

Типов учебен план по специалност код по 2150102 „Народни инструменти”

Типов учебен план по специалност код по 2150101 „Класически инструменти”

Типов учебен план по специалност код по 2150602 „Декоративни скални облицовки”

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182125948 Изработка : MediaPointDS