BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Петък, 12.04.2024
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Галерия "Средец"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Направление „Художествено образование”
Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
Закрила на деца с изявени дарби
Заверка на документи в Министерство на културата
Проекти на документи за обществено обсъждане
Учебни програми и планове за служебно ползване от училищата
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Контакти
Информационен регистър на културните организации
Културен календар 2024 – таблица области
Културен календар 2024 – таблица творчески съюзи
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"
Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19


Заверка на документи в Министерство на културата
ПРАВИЛА ЗА ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И/ИЛИ ОТ ВЕДОМСТВАТА НА КОИТО Е ПРАВОПРИЕМНИК, ОТ ВРБК КЪМ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ В ЧУЖБИНА

                                     

1.          В Министерството на културата се приемат документи за заверка всеки работен ден от 9 до 17:30 ч. на фронт-офиса, партер, служебен вход, бул. “Александър Стамболийски” № 17.

2.          Заверката на документи в Министерството на културата е етап от легализацията на документи, чието предназначение е да се ползва в чужди държави. Гражданите могат да внесат за заверка оригинали на документите и/или нотариално заверени копия на документи, издадени от Министерство на културата и/или ведомствата на които е правоприемник, от второстепенни разпоредители  с  бюджет към министъра на културата, подлежащи на легализация и използване в чужбина. За заверката на нотариално заверени копия е необходимо те да са качествени, да се виждат ясно подписите и печатите, както и да се представят оригиналите.

3.          Гражданите попълват заявление по образец,  съгласно Приложение № 1, в което посочват трите си имена, адрес и телефон за връзка, трите имена на лицето, на чието име са издадени документите, вид на документите,  изходящ номер,  ведомство, издало документа,  вид на исканата заверка -  в оригинал или като копие. При необходимост може да се изготви протокол за устно заявление.

4.          Документите се приемат от деловодител, който проверява наличността на документите и поставя входящ номер на заявлението. Копие от входящия номер се предава на заявителя. Заявлението заедно с документите се предават от деловодството директно на упълномощените лица от дирекция „Сценични изкуства и художествено образование” за извършване на  заверката.

5.          Заверка се осъществява след проверка на съдържанието на всеки документ и експертна оценка на положените върху документа подписи и печати. Върху всеки  автентичен и коректно  издаден /без грешки и пропуски/ документ се полага правоъгълен печат с надпис „МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА удостоверява истинността на положения подпис и печат върху настоящия документ София……20.. Подпис…………….”, подпис на упълномощен служител, след което се полага печат на Министерството на културата с индекс 1,3 или 6.

6.          Срокът  за  заверка на документи, които отговарят на изискванията, е до 5 работни дни от завеждането им в Министерството на културата. Заверените документи се предават на деловодител за връщане на заявителите срещу входящия номер.

7.          Некоректно издаден документ се предава на деловодител за връщане на подалия го в Министерството на културата гражданин, придружен от конкретно предписание за отстраняване на грешките. Документ, който не подлежи да бъде заверен  в Министерството на културата, се предава на деловодител за връщане на подалия го гражданин. Документите, които сe връщат, без да са заверени, са  придружени от предписания и/или мотиви, нанесени по образец съгласно Приложение № 3.

8.          Неавтентичните документи по служебен път се предоставят на органите на Прокуратурата и Министерството на вътрешните работи.
Принтирай Изпрати на e-mail


Контролна карта за административна услуга

Образец за връщане на незаверени документи

Приложение 2 - ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на административна услуга „Заверка на документи, издадени от МК и/или ведомствата, на които е правоприемник, от второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата, подлежащи на легализация и използване в чужбина“, извършвана от Министерството на културата

Приложение II към т. 3 ПРАВИЛА ЗА ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И/ИЛИ ОТ ВЕДОМСТВАТА НА КОИТО Е ПРАВОПРИЕМНИК, ОТ ВРБК КЪМ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ В ЧУЖБИНА

Приложение 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на административна услуга „Заверка на документи, издавани от МК и/или ведомствата на които е правоприемник, от второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата, подлежащи на легализация и използване в чужбина “, извършвана от Министерството на културата

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(10.04 - 11.05.2024)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г. »

(10.04 - 11.05.2024)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия по Програма „Помощ за книгата” за 2024 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването »

виж всички »
Зала "Средец"
(09 - 26.04.2024)
Галерия „Средец“ на Министерството на културата представя: „Посвещение на Никола Терзиев – Желязото” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 180760434 Изработка : MediaPointDS