BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 26.05.2024
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Галерия "Средец"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"


Направление „Художествено образование”
Обучение по изкуства и култура - списък на училищата
Закрила на деца с изявени дарби
Заверка на документи в Министерство на културата
Проекти на документи за обществено обсъждане
Учебни програми и планове за служебно ползване от училищата
Направление „Музика и танц”
Нормативни документи и отчети
Направление „Театър”
Контакти
Информационен регистър на културните организации
Културен календар 2024 – таблица области
Културен календар 2024 – таблица творчески съюзи
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование"
Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид-19


Направление „Художествено образование”

Приоритети:
 
Осигуряване на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес и на професионалната подготовка по изкуствата.

Насърчаване и подпомагане творческата активност на изявени и даровити деца и ученици от училищата по изкуствата. 

Усъвършенстване на нормативни актове в областта на образованието по изкуствата и културата.
 
Прилагане на конкурсното начало в училищата по изкуствата и културата.
 
Подобряване и обновяване на материално-техническата база на училищата.
   
   Актуална информация за училища
та по изкуствата и по културата:
 
  Училищата по изкуствата и по културата имат своя специфика, която им отрежда статут на културни институти с основно предназначение да осигуряват професионалната подготовка и обучение в областта на изкуствата и културата (чл. 13 от Закона за закрила и развитие на културата). Те са разположени сравнително пропорционално на територията на страната, като една част са в големите градове, а други са в региони със силни традиции в съответната област на изкуството.


Средните училища по изкуствата и по културата са двадесет и три:
 
10 художествени училища, които обучават ученици по професиите художник и дизайнер – в София, Пловдив, Казанлък, Сливен, Троян, Трявна, Смолян и Кунино;
 
6 музикални училища (четири за класически музикални инструменти, пеене и класически танци – в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора; две за народни инструменти и народно пеене и за български танци – в Котел и Широка лъка);
 
3 училища по изкуствата – в Русе, Варна и Плевен, за музикално, изобразително и танцово изкуство;
 
Национално училище за танцово изкуство – София;
 
Национална гимназия за древни езици и култури “Константин-Кирил Философ” – София;
 
Национален учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура в Горна Баня с участието на Република Италия;
 
Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – София.
 
 
  
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 г. :

Приемането на ученици в училищата по изкуствата и по културата се извършва по Държавен план-прием за обучение в училищата по изкуствата и по културата за учебната 2024/2025 г., утвърден със заповеди и наредби на министъра на културата.

  


 


Изпитни програми за прием през учебната 2024-2025

 

График на дейностите по приемане на ученици в училищата по изкуствата за учебната 2024-2025 г., съгласно Наредба № Н-2 от 12.08.2016 г.

 
  Национални изпитни програми за придобиване на професионална квалификация - 2023/2024 г.:
Примерни тестове
:

1. Примерен тест за държавен изпит по част „Теория на професията” за придобиване на трета степен на професионална квалификация за професия „Музикант- инструменталист” и за професия „Музикант-вокалист”

2. Примерен тест за държавен изпит по част "Теория на професията" за придобиване на трета степен на професионална квалификация за професия "Актьор"

3. Примерен тест за държавен изпит по теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация за професия „Полиграфист“, професия „Фотограф“, професия „Графичен дизайнер“, професия „Компютърен график“, професия „Компютърен аниматор“, професия „Библиотекар“

4. Примерен тест за държавен изпит по част теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация за професия „Балетист”, специалност „Класически танц“

5.
Примерен тест за държавен изпит по част теория на професията за придобиване трета степен на професионална квалификация за професия „Танцьор”, специалност „Български танци“

6. Примерен тест за държавен изпит по част „Теория на професията” за придобиване на трета степен на професионална квалификация за професиите „Художник – изящни изкуства”, „Художник – приложни изкуства” и „Дизайнер”

7. Примерен тест за държавен изпит по част „Теория на професията” за придобиване на втора степен на професионална квалификация за професия „Каменоделец”
Принтирай Изпрати на e-mail


Приложение 1 - Учебен план за училища по култура

Приложение 2 - Учебен план - музикално изкуство

Заповед РД 09-1348/12.09.2016 г.

Приложение 3 - Учебен план - класически танц

Приложение 4 - Учебен план - модерен танц

Приложение 5 - Учебен план - български танци

Приложение 6 - Учебен план - изобразително изкуство

Типови учебни планове за специализирана подготовка по изкуства I-IV клас по български танци и изобразително изкуство, утвърдени със заповед № РД 09-1643/15.02.2017 г. на министъра на образованието и науката

Код 211010 „Художник – изящни изкуства”

Код 213 Аудио-визуални изкуства и библиотекознание

Код 215 - Приложни изкуства и занаяти

Код 212 - Музикални и сценични изкуства

Код 214 - Дизайн

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩАТА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, утвърдени през 2017 г.

Типов учебен план за придобиване на специализирана подготовка в училищата по култура по специализираните учебни предмети в областта на древните езици и култури, утвърден със заповед на министъра на образованието РД09-2482/17.09.2020

Типов учебен план за придобиване на специализирана подготовка в училищата по култура по специализираните учебни предмети в областта на италианския език и култура, утвърден със заповед на министъра на образованието РД09-2482/17.09.2020

Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Приложение 1 към Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Приложение 2 към Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Приложение 3 към Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Приложение 4 към Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Приложение 5 към Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Приложение 6 към Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Приложение 7 към Заповед № РД09-69/06.01.2021 г. на министъра на образованието и науката

Заповед РД09-4769/01.12.2021

Приложение 1 - НУКК

Приложение 2 - НГДЕК

Приложение 3 - Музикално изкуство

Приложение 4 - Класически танц

Приложение 5 - Български танци

Приложение 6 - Модерен танц

Приложение 7 - Изобразително изкуство

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, получен по единни разходни стандарти и нормативи за дейностите по възпитание, подготовка и обучение на учениците от училищата по изкуствата и училищата по културата (2024)

Типов учебен план - Български танци

Типов учебен план - Изобразително изкуство

Типов учебен план - Класически танц

Типов учебен план - Модерен танц

Типов учебен план - Музика

Типов учебен план - НГДЕК

Типов учебен план - НУКК

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182126667 Изработка : MediaPointDS