BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Сряда, 26.06.2024
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Галерия "Средец"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"


Контакти
Музеи, галерии и визуални изкуства
Нормативни документи
Музеи и галерии в България
Частни музеи
Актуално
Резултати от сесии
Образци
Венецианско биенале за изкуство - архив
Венецианско биенале за изкуство - 2023/2024
Регистри
"Недвижимо културно наследство"
Специализирани експертни съвети
Процедури за финансова подкрепа
Административни услуги, извършвани от дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Споразумение за сътрудничество между Министерството на културата и Агенция „Митници“
Обществено обсъждане
Регистрация на марка по ЗМГО
Заповед - регистрация на марка по ЗМГО (РД09-399-09.05.2024)


Музеи и галерии в България

НАЦИОНАЛНИ МУЗЕИ

Национален исторически музей
София 1618
кв. Бояна, ул. “Витошко лале” №16,
тел. 9554290; 9554280; 9556226
ц. 9557606/ 9557604
факс. 9557602
e-mail: nim1973@abv.bg
URL: www.historymuseum.org
Директор: доц. д-р Бони Петрунова

НИМ - филиал - “Боянска църква”
София 1616
ул.”Боянско езеро” № 3,
тел. 9590939; 9592963
URL: www.boyanachurch.org
e-mail: nmbc@nmbc.orbitel.bg
Директор: Мариана Трифонова

НИМ - филиал България и славянския свят
бул. ”Е. Георгиев” № 169,
тел. 9431117;
Директор: Николай Кочанков

НИМ - филиал "Земенски манастир"
Земен
07741/2029

НИМ - филиал НМ “Параход Радецки”
Козлодуй 3320
тел. 0973/80658 адм.; 80753 кор.;
Директор: Людмила Дамянова

Национален политехнически музей
София 1303
ул. “Опълченска” № 66,
тел. 02/9318018; 02/831 30 04; 02/832 40 62
www.polytechnicsofia.com
e-mail: polytechnic@abv.bg
Директор: д-р Екатерина Цекова

НПТМ - филиал НМ на българската архитектура
Велико Търново 5000
ул. “Иван Вазов” № 35, п.к. 281
тел. 062/29935; 30587

НПТМ – филиал Музей на текстила
Казанлък 6100
ул. „Цар Борис” №2
тел. 0431/165006

Музей на текстилната индустрия - Сливен (филиал на НПТМ)
Сливен 8800
пл. "Стоил войвода" № 3
тел. 044/62 37 49; 044/62 40 06
e-mail: textilenmuseum@abv.bg
Зав. филиал: Тони Димитрова

Музей на българската архитектура - филиал на НПТМ

Национален литературен музей
София 1000
ул.“Г. С. Раковски” № 138,
тел. 9873414; 9807196
факс: 9873414
e-mail: nlmuseum@abv.bg
http://nlmuseum.bg

и.д. Директор: Атанас Капралов
НЛМ – филиал Къща-музей „Иван Вазов”
София
ул. „Иван Вазов” №10

НЛМ – филиал Къща-музей „Петко и Пенчо Славейкови”
София 1000
ул. „Г.С.Раковски” №138
URL: www.museumslaveykovi.hit.bg
e-mail: slaveykovi@abv.bg

НЛМ – филиал Къща-музей „П. Яворов”
София
ул. „Г.С.Раковски” №136

НЛМ – филиал Къща-музей „Христо Смирненски”
София
ул. „Овче поле” №116

НЛМ – филиал Къща-музей „Н. Й. Вапцаров”
София
ул. „Ангел Кънчев” №37

НЛМ – филиал Къща-музей „Димитър Димов”
София
ул. „Кр. Сарафов” №26

НЛМ – филиал Къща-музей „Емилиян Станев”
Велико Търново 5000
ул. „Никола Златарски” №20
тел. 062/621925
URL: http://emstanevmuseum.hit.bg
e-mail: emstanevmuseum@abv.bg
директор: Радка Пенчева

НЛМ – филиал Къща-музей „Елин Пелин”
село Байлово 2133
тел. 071504/284; 238

Национален музей “Земята и хората”
София 1421
бул. “Черни връх” № 4,
тел. 8656942; 8656639; 8661456; 8656743
факс. 8661455
URL: www.earthandman.org
e-mail: emnmuseum@mail.bg
e-mail: earth.and.man@gmail.com
Директор:  Чавдар Начев

Национален парк – музей “Шипка-Бузлуджа”
Казанлък 6100
ул. “П.Славейков” № 8,
тел. 0431/ 62918; 64787; 63674
факс. 62495
URL: www.altera-group.com/shipka/aboutus.html
e-mail: shipkamuseum@mail.bg
Директор: Чавдар Ангелов

Музей “Христо Ботев”
Калофер 4370
ул. “Христо Ботев” № 5,
тел. 03133/ 2271; 2407
факс. 2271
e-mail: musei_botev@abv.bg
Директор: Ася Николова

Музей “Васил Левски”
Карлово 4300
ул. “Ген. Карцов” № 57,
тел. 0335 / 93489
URL: www.vlevskimuseum-bg.org
e-mail: v_levski_museum@mail.orbitel.bg
Директор: Дора Чаушева

Къща-музей “Панчо Владигеров”
София 1164
ул. “Якубица” № 10,
тел. 8687389
факс: 8687389
URL: www.vladigerov.org
e-mail: vladigerov_muzei_sofia@mail.bg
Директор: Надя Сотирова

Център за подводна археология
Созопол 8130
пл. „Хан Крум” №1
тел. 0550/22405
факс 22405
e-mail: cuasozopol@mail.bg
hangelova@gmail.com
Директор:доц. Калин Димитров

ВЕДОМСТВЕНИ МУЗЕИ

Национален археологически институт с музей при БАН
София 1000
ул. “Съборна” № 2,
тел. 9881473; 9882406; 9867652
факс. 9882405
URL: http://aim.sofianet.net/
e-mail: aim-bas@aclubcable.com
Директор: доц. Людмил Вагалински

Институт по етнология и фоклористика с Етнографски музей при БАН
София 1000
ул. “Московска” № 6 А
тел. 8052611, 8052612
факс. 9801162
URL: http://ethnography.cc.bas.bg
e-mail: nem@mbox.contact.bg
e-mail: eim_ban@abv.bg
Директор: проф. Лозанка Пейчева

Национален природонаучен музей при БАН
София 1000
бул. “Цар Освободител” № 1
тел. 02988 2894, 02987 4195
факс 02988 2894
URL: www.nmnhs.com
e-mail: contact@nmnhs.com
Директор: проф. д-р Николай Спасов

Национален антропологичен музей към
Институт по експериментална морфология и антропология при БАН
София 1113
бул. „Цариградско шосе” №73
тел. 871 8375
факс 8718375
e-mail: iemabas@bas.bg
URL: http://anthropological-museum.com/index.htm
директор: Йордан Йорданов

Национален военноисторически музей
София 1463
ул. “Черковна” № 92,
тел. + 359 2/ 9461805
факс + 359 2/946 1806
www.militarymuseum.bg
Директор: доц. д-р Соня Пенкова

НВИМ – филиал Военноморски музей
Варна 9000
бул. “Приморски” № 2,
тел. 052/73 15 23
e-mail: mus_maritime@abv.bg
http://museummaritime-bg.com/
Директор: д-р Мариана Кръстева

НВИМ – филиал Парк-музей „Владислав Варненчек”
Варна 9027
ул. “Януш Хуняди” № 55
тел.052/ 74 03 02
http://varnenchikmuseum.com
e-mail: vl.varnenczik@abv.bg
Директор:Емилия Петкова

НВИМ – филиал Музей на авиацията
Крумово 4112, област Пловдив
тел. +359 32/ 63 66 77
факс: +359 32/ 63 66 78
www.airmuseum-bg.com
e-mail: airmuseum_bg@abv.bg
Директор: Радка Банялиева

Национален църковен историко-археологически музей
София 1000
пл. “Св. Неделя” № 19,
тел. 9881343, 9890115; 9883950
Директор: Никола Хаджиев

Национален земеделски музей
София 1373
ул. “Суходолска” № 30,
тел. 92926753; 92929373
e-mail: zmihailova_nzm@abv.bg
Директор: Здравка Михайлова

Национален музей на спорта
София
бул. “Е.Георгиев” № 38
тел. 865437
Директор: Катя Иванова

Музей на МВР
София 1000
ул. “Лавеле” №30
тел. 9877173; 9823341; 9823338
Директор: Магдалена Стаменова

Музей на Народния театър
София 1000
ул. „Дякон Игнатий” №5
тел. 8119276
e-mail: mntivrumi@abv.bg
Директор: Румяна Василева

Музей на Народната опера
София 1000
бул. „Княз Дондуков” №30
тел. 9877011 (359)
факс: 9877011 (359)
Директор: Габриела Седой

Национален музей на образованието
Габрово 5300
ул.”Априловска” №15 п.к.62
тел. 066/ 800770, 800440
e-mail: nmo@abv.bg
URL: www.nmo.hit.bg
Директор: Мая Карагьозова

Музей на авиацията
Пловдив 4112
Крумово-под.48140
тел. 032/906499
факс 601124
Директор: Рада Банялиева

Музей на транспорта и съобщенията
Русе 7000
ул.”Братя Обретенови” № 5,
тел. 082/834707
Директор: Таничка Георгиева

Регионални музеи

Регионален исторически музей
Благоевград 2700
ул. “Рила” № 1,
тел. 073/ 885365, 885370, 885373
факс. 885373
e-mail: rimbld@gmail.com
Директор: д-р Христина Цонева 

Регионален исторически музей
Бургас 8000
ул. “Славянска” № 69,
тел. 056/ 842588; 820344
факс. 842588
e-mail: main@burgasmuseums.bg
e-mail: tsonya_drageva@yahoo.com
URL: www.burgasmuseums.bg
Директор: Милен Николов 

Регионален исторически музей
Варна 9000
бул. “Мария Луиза” № 41,
тел. 052/ 681030; 681015; 681012
факс. 681025
e-mail: rim-varna@bulstar.net
valplet@abv.bg
URL: www.amvarna.com
Директор: 

Регионален исторически музей
Велико Търново 5000
ул. “Никола Пиколо” № 2,
тел. 062/ 623772; 636954
факс. 636954
e-mail: rimvt@yahoo.com
e-mail: tsarov@abv.bg
e-mail: museum.vtarnovo@mbox.bol.bg
URL: www.museumvt.com
Директор: Иван Църов

Регионален исторически музей
Видин 3700
ул. “Цар Симеон Велики” № 13,
тел. 094/ 601710; 601707
факс 601707
e-mail: museumvd@mail.bg
URL: http://museum-vidin.domino.bg/
Директор: Фионера Филипова

Регионален исторически музей
Враца 3000
пл. “Христо Ботев” №1
тел. 092/ 620373,
факс. 620373
e-mail: vratsamuseum@mail.bg
Директор: Илия Стоянов

Регионален исторически и музей
Габрово 5300
ул. “Николаевска” № 10,
тел. 066/ 809767;
факс 809767
e-mail: museum_gabrovo@abv.bg
URL: www.h-museum-gabrovo.bg
Директор: Красимира Чолакова

Регионален исторически музей
Добрич 9300
ул. “Д-р К. Стоилов” №18,
тел. 058/ 603256; 602213
факс. 603256
e-mail: pr_museum@dobrich.net
e-mail: rim_dobrich@abv.bg
URL: www.museum.dobrich.net
Директор: Костадин Костадинов

Регионален исторически музей
Кърджали 6600
ул. “Републиканска” № 4,
тел. 0361/ 67349; 635 80; 635 81-90
факс. 62102
e-mail: hmuzkj@infotel.bg
e-mail: pav_petkov@abv.bg
URL: http://www.rim-kardzhali.bg/
Директор: Даниела Коджаманова 

Регионален исторически музей
Кюстендил 2500
бул. “България” 55, п.к.258,
тел. 078/ 550 095; 550 127 /101-115/; 550 125
факс. 550 095
e-mail: rmuseum.kn@mail.bg
URL: www.kyustendilmuseum.primasoft.bg
Директор: Валентин Дебочички

Регионален исторически музей
Ловеч 5500
пл. “Тодор Кирков” №1,
тел. 068/ 601 382, 601 397,
факс: 601 382
e-mail: imlovech@yahoo.com
URL: www.lovechmuseum.hit.bg
Директор: Капка Кузманова 

Регионален исторически музей
Монтана 3400
ул. “Цар Борис III” № 2,
тел. 096/ 307286, 305156
факс: 307481
e-mail: bgmontanamuseum@abv.bg
URL: www.bgmontanamuseum.com
Директор: Уляна Даракчийска

Регионален исторически музей
Пазарджик 4400
пл. “К. Величков” № 15,
тел. 034/ 443113; 443108; 445449
факс. 443144
e-mail: museumpz@abv.bg - препоръчителен
e-mail: museumpz@yahoo.com
Директор: Борис Хаджийски

Регионален исторически музей
Перник 2300
ул. “Физкултурна” № 2,
тел. 076/ 603118; 603737
e-mail: impernik@mbox.contact.bg
Директор: Емилия Велинова

Регионален исторически музей
Плевен 5800
ул. “Стоян Заимов” № 3,
тел. 064/822623; 822691, 824256
факс. 822691
e-mail: plevenmuseum@dir.bg
URL: www.plevenmuseum.dir.bg
Директор: Стефка Григорова

Регионален исторически музей
Пловдив 4000
пл. “Съединение” № 1,
тел. 032/ 269955; 629409; 629405
факс: 269955
e-mail: hm_plovdiv@mail.bg
URL: http://www.historymuseumplovdiv.org/
Директор: Стефан Шивачев

Регионален археологически музей
Пловдив 4000
пл. “Съединение” № 1,
тел. 032/631760; 633106; 635385
факс. 631760
e-mail: archmusplovdiv@abv.bg
URL: www.archaeologicalmuseumplovdiv.org
Директор: Костадин Кисьов

Регионален етнографски музей
Пловдив 4000
ул. “Д-р Чомаков” № 2,
тел. 032/ 625257; 626339; 626328
факс: 626328
e-mail: ethnograph@abv.bg
e-mail: a_yankov@abv.bg
URL: http://ethnograph.info/
Директор: Ангел Янков

Регионален природонаучен музей
Пловдив 4000
ул. “Хр. Г. Данов” № 34,
тел. 032/ 633096, 623096;; 626663
факс: 633096
e-mail: pnm_plovdiv@abv.bg
Директор: Огнян Тодоров

Регионален исторически музей
Разград 7200
ул. “Априлско въстание” № 70,
тел. 084/ 660851, 662460, 662459
факс: 662460
e-mail: pegas_rz@abv.bg
URL: http://museum-razgrad.atspace.com/
Директор: Иван Иванов

Регионален исторически музей
Русе 7000
пл.“Ал. Батенберг” № 3,
тел. 082/ 825006, 825002
факс:825006
URL: www.museumruse.com
e-mail: nenoff@abv.bg
e-mail: museumrousse@mlnk.net
Директор: Николай Ненов

Регионален исторически музей
Силистра 7500
ул. “Г. С. Раковски” № 24,
тел. 086/ 820388, 820386
факс: 820386
e-mail: museumsilistra@abv.bg
URL: www.museumsilistra.net1.cc
Директор: Иван Бъчваров

Регионален исторически музей
Сливен 8800
ул. “Цар Освободител” № 18,
тел. 044/ 622495; 622494
факс: 622495
e-mail: museum-sl@abv.bg
URL: www.Slmuseum.hit.bg
Директор: Николай Сираков 

Регионален исторически музей
Смолян 4700
бул. “Дичо Петров” № 5,
тел. 0301/ 62727, 62770, 65753
факс: 62770
e-mail: museum-sm@mail.bg
Директор: Таня Марева

Регионален исторически музей
Стара Загора 6000
бул. “Руски” № 42,
тел. 042/ 919201; 919205; 919206, 919216
факс. 042/919427
e-mail: rim@museum.starazagora.net
URL: www.museum.starazagora.net
Директор: д-р Ангел Динев

Регионален исторически музей
Търговище 7700
бул. “Митрополит Андрей” № 2,
тел. 0601/ 64147, 65216, 62131
факс: 64147
e-mail: trgmuseum@abv.bg
URL: www.trgmuseum.hit.bg
Директор: Магдалена Жечева

Регионален исторически музей
Хасково 6300
пл. “Свобода” № 19,
тел. 038/ 624228,624505
факс: 624237
e-mail: im_h@abv.bg
Директор: (и. д.) Валентин Димитров

Регионален исторически музей
Шумен – 9700 Бул. “Славянски” № 17
Директор: Даниел Руменов Пенерлиев
web site : www.museum-shumen.eu
е-mail: museum_shumen@abv.bg
Телефони за контакти:
Централа: 054/87 54 87 вътр. 23
GSM: 0893 342 223 – екскурзоводи
0893 342 203 – PR
Работно време:
Зимно работно време (ноември – март)
9.00 – 17.00 ч.
Почивни дни – събота и неделя
Лятно работно време (април – октомври)
10.00 – 18.00 ч.
Без почивен ден

Регионален исторически музей
Ямбол 8600
ул. “Бяло море” № 2,
тел. 046/662736; 663413
факс: 662736
URL: http://yambol.government.bg/museum/
e-mail: museum@mail.bg
Директор: Стефан Бакърджиев

Общински музеи

Общинско предприятие “Стара София”
със Софийски исторически музей
София 1000
ул. “Екзарх Йосиф” № 27,
тел. 9832160; 9831526
факс. 9835351
e-mail: bobichilev@abv.bg
e-mail: bchilev@abv.bg
mariana_1953@abv.bg
Уредник: Марияна Маринова

Музей „Борис Христов”
София 1000
Ул. „Цар Самуил” №43
Тел. 9873592
Факс 9873592
e-mail: boris_christoff@abv.bg
директор: Елена Драгостинова

Исторически музей
Асеновград 4230
пл. “Академик Николай Хайтов” № 1,
тел. 0331/ 62250; 64030; 64614
e-mail: asmuseum@abv.bg
URL: http://asmuseum.hit.bg/
Директор: Иван Дуков

Исторически музей
Балчик 9600
ул. “Димитър Желев” №2,
тел. 0579/ 72177
e-mail: museum_balchik@abv.bg
Директор: Радостина Енчева

Музеен комплекс
Банско 2770
пл.”Н.Вапцаров” № 3,
тел. 07443/ 88303, 88304, 0878456971
факс: 88303
Директор: Светла Събчева Барякова

Исторически музей
Батак 4580
пл. “Освобождение” № 3
тел. 03553/ 2339; 2026; 2337
факс: 2339
e-mail: museum_batak@abv.bg
Директор: Теодора Пейчинова 

Исторически музей
Белоградчик 3900
пл. “Капитан Кръстьо” № 1,
тел. 0936/ 3469
e-mail: muzeibelogradchik@abv.bg
Директор: Михаил Михайлов

Етнографски музей
Берковица 3500
ул. “Поручик Грозданов” № 11,
тел. 0953/ 88045
Директор: Петя Гергова

Исторически музей
Ботевград 2140
ул. “Незнаен воин” № 3, п.к. 82
тел. 0723/ 66828
Директор: Теодора Тотева

Исторически музей
Брацигово 4579
пл. “Костур” № 2,
тел. 03552/ 2178; 2139
факс: 2101
e-mail: sibera@abv.bg
Директор: Екатерина Дамянова

Къща-музей ”Петя Дубарова”
Бургас 8000
ул. “Гладстон” № 68,
тел. 056/ 814110
Директор: Елица Дубарова

Музей „Освободителна война”
Бяла 7100
ул. „Юлия Вревская” №1,
тел. 0817/72466
Директор: Татяна Йорданова

Исторически музей
Бяла Черква 5220
ул.”Ц. Церковски” № 6,
тел. 06134/4178
Къща-музей „Райко Даскалов”
ул. „Бачо Киро” №72
тел. 06134/2533
e-mail: muzei_bcherkva@abv.bg
URL: http://byalacherkva.domino.bg
Директор: Анастасия Георгиева

Археологически музей
Велики Преслав 8950
П.к. 16,
тел. 0538/ 2630; 3243; 2404; 22066
факс. Об.4537
URL: www.museum-preslav.com
e-mail: preslavcap@yahoo.com
Директор: Пламен Славов 

Исторически музей
Велинград 4602
ул. “Владо Черноземски” № 4,
тел. 0359/ 52591; 51342
факс: 52591
e-mail: im_vel@abv.bg
Директор: Снежана Велева

Регионален етнографски музей на открито
„Етър“
Габрово 5309, ул. "Ген. Дерожински" 144
тел.: 066 / 810 570
e-mail: museum@etar.bg
site: www.etar.bg
Директор: проф. д-р Светла Димитрова

Исторически музей
Генерал Тошево 9500
Ул. ”Васил Априлов” № 22
Тел. 05731/2057
e-mail muzei.gt@mail.bg
Директор: Цветелина Христова

Исторически музей - Горна Оряховица
ул. "Антим І" №1, п.к. 6
Горна Оряховица 5100
тел. 0618/ 2-37-38
e-mail: im_rahovec@abv.bg
Директор: Пламен Мадемов

Исторически музей
Гоце Делчев 2900
ул.”Христо Ботев” № 26,
тел. 0751/ 60287
e-mail: museum@gocenet.net
Директор: Спаска Паскова

Музей на мозайките
Девня 9162
Бул. „Съединение” № 73
тел. 0519/92909
Директор: Иван Сутев

Исторически музей
Димитровград 6400
ул.”Св. Кл. Охридски” № 7,
тел. 0391/66787; 66264
e-mail: museumdg@mail.bg
URL: http://museumdg.com/
Директор: Елена Георгиева

Исторически музей
Дряново 5370
ул. “Шипка” № 82,
тел. 0676/ 2097
Директор: Таня Белчева

Исторически музей
Дупница 2600
пл. “Свобода” № 1,
тел. 0701/ 42781
Директор: Анелия Геренска

Исторически музей
Дулово 7650
ул.”Васил Левски” № 26,
тел.0855/232-72
e-mail: muzeum_dulovo@abv.bg
Директор: Белчо Минчев

Исторически музей
Дългопол 9250
ул.”Г. Димитров” № 105,
тел. 0517/ 22105
факс. 22135
Директор: Румяна Казакова

Музей на Възраждането
Елена 5070
ул. “Дойно Граматик” № 2,
тел. 06151/ 2053; 2214
URL: http://museum-elena.hit.bg/index
Директор: Георги Стефанов

Етнографски музей
Елхово 8700
ул. “Шипка” № 4,
тел. 0478/ 88039
URL: www.museum-elhovo.com
e-mail: etnografmus_elhovo@mail.bg
Директор: Христо Христов

Исторически музей
Етрополе 2180
бул. „Руски” №105, п.к. 35,
тел. 0720/ 2124
факс: 2124
e-mail: museum_etropole@abv.bg
Директор: Наталия Цветкова

Исторически музей
Ивайловград 6570
ул. “П. Яворов” № 1Б,
тел. 03661/ 6026
факс. 6022
Директор: Величка Чорбаджиева

Исторически музей – Исперих
Директор: Боряна Матева
7400 Исперих
Ул. „Цар Освободител” № 6
Тел: 08431/ 4783; 3660; 3631
Факс: 08431/ 4684
URL: www.museumisperih.com; www.getika.com
e-mail: museumisperih@yahoo.com

Исторически музей
Ихтиман 2050
ул. “Цар Освободител” №72
тел. 0724/ 82226
Директор: Велина Минева

Исторически музей
Каварна 9650
ул. “Черноморска” № 15,
тел. 0570/ 82150, 82327
факс: 82077
e-mail: kavarna_museum@abv.bg
Директор: Дарина Мирчева

Исторически музей
Казанлък 6100
ул. “П. Славейков” № 8,
тел. 0431/ 63741; 62755, 63762
факс: 63741
e-mail: museum.iskra.kz@abv.bg
Директор: Момчил Маринов Кънчев

Дом „Петко Стайнов” - филиал на ИМ Казанлък
Казанлък 6100
Ул.”Акад. Петко Стайнов” №13
Тел. 0431/65014
URL: www.staynov.net
e-mail: dom@stayno.net
Директор: Иво Косев

Къща-музей „Чудомир”
Казанлък 6100
Ул. „Трапезица” №6
Тел. 0431/73132; 64419
Директор: Добрина Матова 

Исторически музей
Карлово 4300
ул. “Възрожденска” № 4,
тел. 0335/ 94728
e-mail: musei_karlovo@abv.bg
e-mail: museum@abv.bg
Директор: Мария Деянова

Исторически музей
Карнобат 8400
ул. “Георги Кирков” № 31,
тел. 0559/ 27143; 22206; 22135
e-mail: karnobatmuseum@abv.bg
Директор: Димчо Момчилов

Исторически музей
Клисура 4341
пл. “20-ти април”,
тел. 03137/ 2004
e-mail: st_ivanov77@abv.bg
Директор: Стоян Иванов

Исторически музей
Кнежа 5835
Ул. „М.Боев” №45
Тел.09132/7136, 7007
И.д. Директор: Цветина Иванова

Дирекция на музеите
Копривщица 2090
пл. “20 април” № 6,
тел. 07184/ 2180; 2114
факс: 2114
URL: www.koprivshtitza.com
e-mail: direkcia_muzei@abv.bg
Директор: 

Исторически музей
Природонаучен музей
Котел 8970
пл. “Възраждане” № 3,
ул.”Изворска” № 12,
тел. 0453/ 2549, 2316
факс: 2040
e-mail: plamen_merdjanov@abv.bg
Директор: Пламен Мерджанов

Исторически музей
Лом 3600
ул. “Е. Българов” № 6,
тел. 0971/ 66069, 66089
URL: www.muzei-lom.hit.bg
e-mail: muzei_lom@abv.bg
Директор: Даниела Замфирова

Исторически музей Мелник – филиал на Исторически музей Сандански
Мелник 2820
Пашова къща
тел. 07437 /229
Директор: Георги Стоянов

Исторически музей
Малко Търново 8162
ул. “Константин Петканов” № 1а,
тел. 05952/ 3664, 2187
факс: 2187
e-mail: histmuzeum_mt@mail.bg
Директор: Ивелина Иванова

Музей на рудодобива
Мадан 4900
ул.”Република” № 6,
тел. 0308/2350
факс 2379
Директор: Росица Кючукова

Музей „Старинен Несебър”
Несебър 8230
ул. “Месамбрия” № 2а, п.к. 27,
тел. 0554/ 46018; 46019; 4612
факс. 46018
e-mail: clio_nes@abv.bg
e-mail: kiyashkina_p@abv.bg
URL: www.ancient-nessebar.com
Директор: Петя Кияшкина

Исторически музей
Нова Загора 8900
пл. “Свобода” № 3,
тел. 0457/ 63154; 63164
факс: 64303
e-mail: museum@nz.orbitel.bg
URL: http://web.hit.bg/museum/Bulgaria/main
Директор: Петър Колев

Исторически музей
Омуртаг 7900
ул. ”Генералска” № 53,
тел. 0605/ 2495
e-mail: muzey@abv.bg
Директор: Мирослав Тошев

Исторически музей
Оряхово 3300
ул. “В. Левски” № 13,
тел. 09171/ 2467
e-mail: evgenia_ar@abv.bg
e-mail: museum_oriahovo@abv.bg
Директор: Евгения Найденова

Исторически музей
Павликени 5200
ул. “Бачо Киро” № 1,
тел. 0610/ 52877
e-mail: musei_pavlikeni@abv.bg
Директор: Нели Атанасова

Исторически музей
Панагюрище 4500
ул. “Райна Княгиня” № 28,
тел. 0357/ 62012; 63712
URL: http://museumpan.hit.bg/
e-mail: histmuzpan@abv.bg
e-mail: atanas_pan@abv.bg
Директор: доц. д-р Атанас Шопов

Исторически музей
Перущица 4225
ул. “Петър Бонев” № 1,
тел. 03143/ 2205
факс 2250
e-mail: museum.perushtitsa@abv.bg
Директор: Весела Илиева 

Исторически музей
Петрич 2850
ул. „Александър Стамболийски” №9,
тел. 0745/ 64517; 23092
e-mail: i.sotir@gmail.com
Директор: Сотир Иванов

Дирекция Военноисторически музеи
Плевен 5800
ул. “В. Левски” № 157,
тел. 064/837308
факс 837306
URL: www.panorama-pleven.com
e-mail: panoramapleven@gmail.com
Директор: Милко Аспарухов

Исторически музей
Поморие 8200
ул. „Княз Борис I” №33А,
тел. 0596/22008
e-mail: pomoriemuseum@abv.bg
Директор: Антон Карабашев

Исторически музей
Попово 7800
бул.”България” № 97,
тел. 0608/ 423564
факс 23564
e-mail: museum_popovo@abv.bg
URL: www.museumpopovo.com
Директор: Пламен Събев

Исторически музей
Правец 2161
пл. “Освобождение” №6,
тел. 07133/ 2154
факс: 2433
e-mail: muzeum_pr@abv.bg
Директор: Татяна Борисова

Исторически музей
Провадия 9200
ул. “Опълченска” № 3,
тел. 0518/42033
Директор: Николай Христов

Археологически музей
Раднево 6260
ул. “Ал. Стамболийски”№ 2а,
тел. 0417/ 783014
Директор: Пламен Караилиев

Исторически музей
Разлог 2760
пл. “15-ти септември 1903” № 14,
тел. 0747/80546
e-mail: im_razlog@abv.bg
Лице за контакти: мл. спец. Христина Манова

Исторически музей
Радомир 2400
пл. „Войнишко въстание” №1
тел. 0777/80490; 80317; 80343
e-mail: muzei_radomir@abv.bg
Директор: Гергана Първанова

Исторически музей
Самоков 2000
ул. “проф. Васил Захариев” № 4,
тел. 0722/ 666712; 666599
факс: 666712
e-mail: museum_samokov@abv.bg
Директор: Нина Христовска

Археологически музей
Сандански 2800
ул. “Македония” № 55,
тел. 0746/ 32380
факс 32380
e-mail: museum_sandanski@mail.bg
Директор: Владимир Петков

Исторически музей
Свиленград 6500
Бул. „България” №150
Тел. 0379/71097
e-mail: muzeis@abv.bg
Директор: Елена Митева

Исторически музей
Свищов 5250
ул. “Клокотница” № 6,
тел. 0631/ 60452; 60467
факс: 60452
e-mail: novae@abv.bg
Директор: Ивелина Иванова

Исторически музей
Севлиево 5400
ул. “ген. Скобелев” № 10,
тел. 0675/ 6439; 32724
факс 30960
e-mail: stur.ist@sevlievo.el-soft.com
Директор: Найден Петров

Археологически музей
Септември 4490
бул. “България” № 59
тел. 03561/ 3502
факс 2484
e-mail: pistiros@infotel.bg
Директор: Севделина Попова

ОКИ "Музеен център" -
Созопол 8130
пл. ”Хан Крум” № 2,
тел. 05514/ 22226
факс 22405
e-mail: sozopol@burgasmuseums.bg
Директор: Димитър Недев

Къща-музей „Иван Вазов” – гр. Сопот
ул.”Васил Левски” №1
Тел. 0885345272 ; 0335 8650
e-mail vazovmuseum_sopot@abv.bg
Директор: Стефан Филчев

Литературна Стара Загора
Стара Загора 6000
ул. “Ал. Батенберг” № 19,
тел. 042/ 629031
Директор: Иван Матев

Къща-музей “Гео Милев”
Стара Загора 6000
ул. ”Гео Милев” № 37,
тел. 042/623450
Директор: Георги Георгиев

Природонаучен музей
при биосферен резерват “Сребърна”
С. Сребърна 7587
тел. 08677/256,469
e-mail: museum_srebarna@abv.bg
Директор: Росен Илиев

Исторически музей
Стралджа 8680
Ул. „П.К.Яворов” №42
04761/2123
e-mail: snejanakirova@mail.bg
Директор: Снежана Вълкова

Исторически музей
Стрелча 4530
бул.”България” № 80,
тел. 03532/35-33, 20-20
факс 2041
e-mail: museumstrel@abv.bg
Директор: Тотка Кичукова

Исторически музей
Средец 8300
пл. “Г. Димитров” № 3,
тел. 056/ 919957
факс: 960073
e-mail: kr.kostova@mail.bg
deultum@mail.bg
Директор: Красимира Костова

Исторически музей
Тетевен 5700
пл. “Сава Младенов”, п.к. 52
тел. 0678/ 52005
факс 2588
e-mail: kameliak@mail.bg
URL: www.teteven-museum.com
Директор: Камелия Кънчева

Музей на художествените занаяти
и приложни изкуства
Троян 5600
пл. “Възраждане” №1,
тел. 0670/ 62062; 62063
URL: www.troyanmuseum.com
e-mail: mnhzpi@abv.bg
Директор: Елеонора Авджиева

Специализиран музей за резбарско
и зографско изкуство
Трявна 5350
пл. “Капитан дядо Никола” № 7,
тел. 0677/ 2278; 2426; 2517
факс: 2278
e-mail: tryavna-museum@mbox.digsys.bg
e-mail: tryavna_museum@mail.bg
Директор: Юлия Нинова

Исторически музей
Тутракан 7600
пл. “Суворов” № 1,
тел. 0866/ 61235; 61345
URL: www.tutrakan.net/muzei
e-mail: tutrakanmuseum@abv.bg
e-mail: tnmuseum@infotel.bg
Директор: Петър Бойчев

Исторически музей
Трън 2460
ул. “Гочо Гопин” № 4,
тел. 0898/ 706387
Директор: Станислава Кирилова

Исторически музей
Харманли 6450
пл. “Възраждане” № 11,
тел. 0373/ 87992
факс 2525
e-mail: obimh@abv.bg
Директор: доц. Тошо Спиридонов

Археологически музей
Хисар
ул. “Ал. Стамболийски” № 8
тел. 0337/ 62068; 62796
e-mail: mail@hissarja.org
URL: http://museum.hissarja.org
Директор: Димитър Маджаров

Музей на родопския карст
Чепеларе 4850
ул. “Шина Андреева” № 7А,
тел. 03051/ 2041; 3041
Директор: Георги Райчев

Исторически музей
Чипровци 3460
ул.”Витоша” № 2,
тел. 09554/ 2168; 2194
факс: 2910
e-mail: historicalmuseum_chiprovtsi@abv.bg
Директор: Анюта Каменова-Борин

Исторически музей
Чирпан 6200
бул. “Г. Димитров” № 87,
тел. 0416/ 2272; 4019; 2230
факс: 6238
e-mail: museum-chirpan@rambler.ru
Директор: Нася Якимова

Природонаучен музей – община Троян
С.Черни Осъм 5620
тел. 06962/ 371
Директор: Христо Христов

Исторически музей 
Брезник
Ул. „Девети септември” № 2
Директор: Симеон Мильов Симов
тел. 0889802847
e-mail: mmbreznik@abv.bg

Национални галерии

Национална галерия (НГ)
 
Двореца
София 1000
пл. „Княз Александър I“ № 1,
тел. 02/9800071; 0800073; 9800093;
e-mail: nag.bg@abv.bg
Директор (до провеждане на конкурс): Яра Бубнова
http://www.nationalartgallerybg.org/
 
Квадрат 500
София 1000
пл. „Св. Александър Невски“
ул. „19-ти февруари” № 1,
тел. 02/9884922;
e-mail: nаg.fa@abv.bg
 
Филиали:
 
Музей за християнско изкуство.
Крипта на  храм-паметник „Св. Александър Невски“
София 1000
пл. „Св. Ал. Невски“ № 1,
тел. 02/9815775
Ралица Русева – завеждащ филиал
 
Музей на социалистическото изкуство
София 1756
Кв. „Изгрев“
ул. „Лъчезар Станчев“ № 7,
тел. 02/9021852; 0879/834043
e-mail: nik_u@avb.bg
Николай Ущавалийски – завеждащ филиал

Софийски арсенал – Mузей за съвременно изкуство
София 1421
бул. „Черни връх“ № 2,
тел. О879/834030
e-mail: dzhakova@yahoo.de; sofiaarsenal@sofiaarsenal-mca.org
ww.samcaproject
Надежда Джакова – завеждащ филиал
 
Къща музей „Иван Лазаров“
София
бул. „Васил Левски“ № 56
тел. 02/980 00 73
 
Къща музей „Никола Танев“
София
бул. „Евлоги и Христо Георгиев“ № 89, ет. 4
тел. 02/980 00 73
 
Къща музей „Вера Недкова“
София
ул. „11-ти август“ № 2, ет. 2
тел. 02/980 00 73
 
Общински галерии

Софийска градска художествена галерия
София 1000
ул. “ген. Гурко” № 1,
тел. 9804495; 9872181;
факс: 9811944
e-mail: sghg2@bgnet.bg
URL: http://sghg.cult.bg/
Директор: Аделина Филева

Ателие – галерия “Дечко Узунов”
София 1505
бул. “Др. Цанков” № 24,
тел. 9630856
Директор: Боряна Павлова

Художествена галерия – филиал към ИМ Балчик
Балчик 9600
ул. “Отец Паисий” № 4,
тел. 0579/ 74130; 72177

Художествена галерия
Берковица 3500
ул. “Т. Каблешков” № 1,
тел. 0953/ 388043
уредник: Валентин Герасимов

Художествена галерия „Петко Задгорски”
Бургас 8000
ул. “Митрополит Симеон” № 24,
тел. 056/ 842803; 842169
факс. 842169
URL: www.bourgas.net/local/ArtGallery/index_bg.htm
Директор: Георги Динев

Художествена галерия „Борис Георгиев”
Варна 9000
ул. “Л. Каравелов” № 1,
тел. 052/ 620443; 612363
e-mail: artgalleryvarna@abv.bg
Директор: Пламена Рачева

Галерия за графично изкуство
Варна 9000
бул. “Княз Борис І” № 65
тел. 052/612269
факс 236292
Директор: Венцислав Антонов

Художествена галерия „Борис Денев”
Велико Търново 5000
ул. "Ал. Стамболийски" № 17
тел. 062/ 638961; 0888050755
Директор: Николай Сираков

Художествена галерия “Никола Петров”
Видин 3700
пл. “Бдинци” № 2,
тел. 094/ 601708; 601714
факс 601708
e-mail: artgallery@vidin.net
Директор: Славчо Стаменов

Художествена галерия “Христо Цокев”
Габрово 5300
ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 10,
тел. 066/ 803002; 821163
Директор: Евгени Веселинов

Музей на световното хумористично изкуство "Дом на хумора и сатирата"
Габрово 5300
ул. "Брянска" 68, п.к. 104
тел. 066/807229; 809300
Факс 806989
e-mail: humorhouse@mail.bg
URL: www.humorhouse.bg
Директор: Татяна Цанкова

Художествена галерия „Петко Чурчулиев”
– отдел към ИМ
Димитровград 6400
бул. “Д. Благоев” № 7,
тел. 0391/ 64502
e-mail: gallerydg@mail.bg
уредник: Надежда Стойнева

Художествена галерия
Добрич 9300
ул. “България” № 14,
тел. 058/ 602215; 602091
факс: 602215
URL: www.dobrichgallery.org
e-mail: evelinaart@abv.bg
e-mail: gallerydobrich@hotmail.com
Директор: Евелина Ханджиева

Художествена галерия
Дряново 5370
ул. “В. Коларов” № 15,
тел. 0676/ 4388
Директор: Антон Антонов

Художествена галерия „Христо Градечлиев”
Каварна 9650
ул. “Ахелой” № 1,
тел. 0570/ 84236; 82006
уредник: Галина Димова

Художествена галерия
Казанлък 6100
ул. “П. Р. Славейков” № 8,
тел. 0431/ 63104; 63762
факс 63104
e-mail: artgallery.kz@gmail.com
Директор: Христо Генев

Художествена галерия
Карлово 4300
ул. “Гурко” №6А,
тел. 0335/ 95154
e-mail: ghgk@mail.bg
Директор: Проф. Димитър Рашков 

Художествена галерия “Владимир Димитров – Майстора”
Кюстендил 2500
ул. “Патриарх Евтимий” № 20,
тел. 078/ 523172; 550117; 520029
факс: 523170
e-mail: info@artgallery_themaster.com
URL: www.artgallery-themaster.com
Директор: Валентин Господинов

Художествена галерия „Георги Парцалев”
Левски 5900
Бул. „България” № 45,
тел. 0650/82630
Директор: Венцислав Тулешков

Художествена галерия
Ловеч 5500
ул. “В. Караконовски” № 1,
тел. 068/ 601380; 601261
факс: 601261
Директор: Спас Дочев

Художествена галерия
Мездра 3100
ул. “Просвета” № 1,
тел. 0910/ 92417
факс: 92523
e-mail: lib_mezdra@abv.bg
уредник: Светла Дамянова

Художествена галерия “Кирил Петров”
Монтана 3400
бул.“Цар Борис III” №19, п.к.361,
тел. 096/ 307218; 305316
Директор: Теодоси Антонов

Художествена галерия
Нови Пазар 9900
ул. “Цар Освободител” № 4
тел. 0537/ 3211
Директор: Дарина Персенгиева

Художествена галерия “Станислав Доспевски”
Пазарджик 4400
пл. “К. Величков” № 15,
тел. 034/ 444152; 445721
факс 443144
Директор: Нейчо Дойчев

Художествена галерия
Перник 2300
Дворец на културата
Пл. „Кракра” №1
тел.076/ 601983;600363
e-mail: pk4art@yahoo.com
Директор: Красимир Андреев

Художествена галерия “Илия Бешков”
Плевен 5800
бул. “ген. Скобелев” № 1,
URL: www.plevengallery.hit.bg
тел. 064/ 802091;802047

e-mail: hgib@mail.bg
Директор: Пламен Янкуловски

Художествена галерия
Пловдив 4000
ул. “Съборна” № 14А,
тел. 032/ 635322
факс. 622434
e-mail: ghgpl@abv.bg
e-mail: ghgplart@mail.techno-link.com
Директор: Красимир Линков

Художествена галерия
Провадия 9200
ул. “Цар Освободител” № 53,
тел. 0518/ 2918
Директор: Георги Нуцулов

Художествена галерия
Раднево 6260
ул. “Тачо Даскалов” № 1 А,
тел. 0417/ 83099; 82385
Директор: Иван Димитров

Художествена галерия “Проф. Илия Петров”
Разград 7200
ул. “Кирил и Методий” № 2,
тел. 084/ 622459; 660851
e-mail: artgalera@abv.bg
URL: www.ludogorie.com/gallery
Директор: Тодор Тодоров

Художествена галерия
Русе 7012
Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(20.06 - 23.07.2024)
Обява за подаване на проектни предложения за допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет »

(18.06 - 31.12.2024)
Информация от сесията за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г. »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182988501 Изработка : MediaPointDS