BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Петък, 12.04.2024
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Галерия "Средец"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Движимо наследство
Регистрирани нумизматични дружества
Административни услуги, извършвани от отдел "Движимо наследство"
Услуга № 1130 „Издаване на разрешение или сертификат за износ и временен износ на движими културни ценности от територията на страната“
Услуга № 297 „Регистрация на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности“
Услуга № 1174 „Издаване на разрешение за извършване на търговска дейност с предмет културни ценности с културни ценности“
Услуга № 329 „Регистрация на специални технически средства за извършване на теренни проучвания“
Недвижими културни ценности
Контакти
Административни услуги, извършвани от Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"


Услуга № 1130 „Издаване на разрешение или сертификат за износ и временен износ на движими културни ценности от територията на страната“
Услуга № 1130„Издаване на разрешение или сертификат за износ и временен износ на движими културни ценности от територията на страната“
          Услугата се предоставя на основание чл. 128, чл. 129 и чл. 130 от Закона за културното наследство и Наредба № Н-2 от 25февруари 2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне.
          
           Необходими документи (копие/оригинал) за стартиране на услугата:
  
           Към заявленията се прилагат следните документи:
по ал. 1 от настоящите правила :
- удостоверение за идентификация (регистрационен номер от експертно заключение на идентификационна комисия);
-                     снимки на движимата културна ценност – цветни, с размер най-малко 8х12 см- 3 бр.;
-         списък на движимите културни ценности, когато са повече от 1 бр. – на български и английски език;
-         пълномощно – за случаите на упълномощаване за подаване на заявление;
      по ал.2 от настоящите правила:
-         номер на паспорта на движимата културна ценност със статут „национално богатство”, издаден след 10.04.2010 г., или инвентарен/регистрационен номер на движимата културна ценност, идентифицирана и регистрирана в музей;
-         инвентарен номер на движима културна ценност регистрирана в основен фонд на музей, в случаите, когато заявителят е музей;
-         удостоверение за идентификация (регистрационен номер от експертно заключение на идентификационна комисия), когато заявителят е юридическо или частно лице;
-         снимки на движимата културна ценност – цветни, с размер най-малко 8х12 см- 3 бр.;
-         списък на движимите културни ценности, когато са повече от 1 бр. – на български и английски език;
-         застрахователна полица или държавна гаранция, покриваща периода до завръщане в музей или във владение на частното лице –собственик;
-         консервационно-реставрационна експертиза за състоянието на движимата културна ценност към момента на временния износ;
-         пълномощно – за случаите на упълномощаване за подаване на заявление;
      по ал.3 от настоящите правила:
-         номер на паспорта на движимата културна ценност със статут „национално богатство”, издаден след 10.04.2010 г., или инвентарен/регистрационен номер на движимата културна ценност, идентифицирана и регистрирана в музей;
-         инвентарен номер на движима културна ценност регистрирана в основен фонд на музей, в случаите, когато заявителят е музей;
-         удостоверение за идентификация (регистрационен номер от експертно заключение на идентификационна комисия), когато заявителят е юридическо или частно лице;
-         снимки на движимата културна ценност – цветни, с размер най-малко 8х12 см- 3 бр.;
-         списък на движимите културни ценности, когато са повече от 1 бр. – на български и английски език;
-         застрахователна полица или държавна гаранция, покриваща периода до завръщане в музей или във владение на частното лице –собственик;
-         консервационно-реставрационна експертиза за състоянието на движимата културна ценност;
-         пълномощно – за случаите на упълномощаване за подаване на заявление;
      по ал.4 от настоящите правила:
-                     удостоверение за идентификация (съгласно Приложение № 11 от Наредба № Н- 3 за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движимите културни ценности (обн. ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.)
-         снимки на движимата културна ценност/колекция – цветни, с размер най-малко 8 х12 см - 2 бр.;
-         списък на движимите културни ценности, когато са повече от 1 бр. – на български и английски език;
-         пълномощно – за случаите на упълномощаване за подаване на заявление;
Образци на горепосочените документи - Приложения от 1 до 5.
Принтирай Изпрати на e-mail


Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Закон за културното наследство

НАРЕДБА № 2 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗНОС, ВРЕМЕНЕН ИЗНОС И ВРЕМЕННО ИЗНАСЯНЕ НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И НА СЕРТИФИКАТА ПО ЧЛ. 128, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА ИЗНАСЯНЕ И ВРЕМЕННО ИЗНАСЯНЕ

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(10.04 - 11.05.2024)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г. »

(10.04 - 11.05.2024)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия по Програма „Помощ за книгата” за 2024 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването »

виж всички »
Зала "Средец"
(09 - 26.04.2024)
Галерия „Средец“ на Министерството на културата представя: „Посвещение на Никола Терзиев – Желязото” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 180757225 Изработка : MediaPointDS