BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Петък, 02.12.2022
 
       
Новини
За нас
Административни услуги, извършвани от дирекция ”Авторско право и сродните му права” и график на длъжностните лица, които ги извършват
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Регистрация на артистични групи
Авторскоправни индустрии
Колективно управление на права
Осиротели произведения
Контакти
Договори
Разни
Съобщения
Невръчени актове и наказателни постановления
Становища на заинтересованите лица по въвеждането на Директива 2019/789 и Директива (ЕС) 2019/790
Брошури
Авторски права, упражнявани от Министерството на културата
Осиротели произведения
  
   В бр. 14/20.02.2015 г. на Държавен вестник е публикуван текста на Закона за допълнение на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, който урежда някои начини на използване на осиротели произведения от общественодостъпни библиотеки, учебни заведения и музеи, както и от архиви, институции за съхраняване на филмово и аудионаследство и обществени излъчващи организации, за постигането на цели, свързани с тяхното обществено предназначение. 
   Допълнението на ЗАПСП е направено във връзка с въвеждане на изискванията на Директива 2012/28/EС на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 25.10.2012 г., третираща статута и начините на използване на осиротелите произведения. За осиротели произведения се смятат онези, за които никой от носителите на права не е идентифициран или, в случай, че един или повече от тях са идентифицирани, не може да се установи местонахождението им, въпреки провеждането и документирането на надлежно издирване, направено в съответствие с предвидения в закона ред. 
   Източниците, по които се прави надлежното издирване в България, се определят от министъра на културата, като списъка им е утвърден със Заповед № РД 09-256/13.05.2015 г., публикувана на сайта на министерството. 
   Произведения, които се смятат за осиротели в която и да е държава-членка на ЕС, се смятат за такива и могат да се използват по съответния ред и в България. 
   Информация за регистрираните осиротели произведения може да бъде намерена в Базата данни за осиротели произведения на Службата за хармонизация на вътрешния пазар /OHIM/, която е отговорна за създаването и управлението на Базата данни. Достъпът може да бъде осъществен на следния уебадрес: https://oami.europa.eu/orphanworks/.  
   Базата данни за осиротели произведения е стартирала функционирането си на 27 октомври 2014 г. Всички организации на бенефициенти, отговарящи на условията по закона, могат да получат разширен достъп до Базата данни за осиротели произведения след регистрация, като последната се препраща от Компетентния национален орган /в случая – от Министерство на културата на България/ до Службата за хармонизация на вътрешния пазар. Други ползватели имат достъп до информацията в Базата данни в ограничителен режим. 
   До средата на м.май 2015 г. в Базата данни за осиротели произведения е въведена информация за над 150 произведения, подадени от 10 държави-членки на ЕС. 
   Допълнителна информация за начина на функциониране на Базата данни може да бъде намерена на следния уебадрес: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-database.  

Принтирай Изпрати на e-mail


Списък на източниците на информация, в които на територията на Република България се провежда надлежно издирване за всяко едно произведение или звукозапис с цел да бъде установено дали същите могат да се смятат за осиротели

База данни за осиротели произведения

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(01 - 31.12.2022)
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до защита на концепцията за длъжността „директор“ на дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ в Министерството на културата »

(01.2022 - 31.12.2023)
Заповед за прекратяване на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура – Горна баня, обявен със Заповед № РД16-89/15.09.2022 г. на министъра на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(21.11 - 08.12.2022)
„Преображение – процес“ на Милена Велчева гостува в Галерия „Средец“ на Министерство на културата »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 167109471 Изработка : MediaPointDS