BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 26.05.2024
 
       
Новини
За нас
Административни услуги, извършвани от дирекция ”Авторско право и сродните му права” и график на длъжностните лица, които ги извършват
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Регистрация на артистични групи
Авторскоправни индустрии
Колективно управление на права
Осиротели произведения
Контакти
Договори
Разни
Съобщения
Невръчени актове и наказателни постановления
Становища на заинтересованите лица по въвеждането на Директива 2019/789 и Директива (ЕС) 2019/790
Брошури
Авторски права, упражнявани от Министерството на културата


Осиротели произведения
  
   В бр. 14/20.02.2015 г. на Държавен вестник е публикуван текста на Закона за допълнение на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, който урежда някои начини на използване на осиротели произведения от общественодостъпни библиотеки, учебни заведения и музеи, както и от архиви, институции за съхраняване на филмово и аудионаследство и обществени излъчващи организации, за постигането на цели, свързани с тяхното обществено предназначение. 
   Допълнението на ЗАПСП е направено във връзка с въвеждане на изискванията на Директива 2012/28/EС на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 25.10.2012 г., третираща статута и начините на използване на осиротелите произведения. За осиротели произведения се смятат онези, за които никой от носителите на права не е идентифициран или, в случай, че един или повече от тях са идентифицирани, не може да се установи местонахождението им, въпреки провеждането и документирането на надлежно издирване, направено в съответствие с предвидения в закона ред. 
   Източниците, по които се прави надлежното издирване в България, се определят от министъра на културата, като списъка им е утвърден със Заповед № РД 09-256/13.05.2015 г., публикувана на сайта на министерството. 
   Произведения, които се смятат за осиротели в която и да е държава-членка на ЕС, се смятат за такива и могат да се използват по съответния ред и в България. 
   Информация за регистрираните осиротели произведения може да бъде намерена в Базата данни за осиротели произведения на Службата за хармонизация на вътрешния пазар /OHIM/, която е отговорна за създаването и управлението на Базата данни. Достъпът може да бъде осъществен на следния уебадрес: https://oami.europa.eu/orphanworks/.  
   Базата данни за осиротели произведения е стартирала функционирането си на 27 октомври 2014 г. Всички организации на бенефициенти, отговарящи на условията по закона, могат да получат разширен достъп до Базата данни за осиротели произведения след регистрация, като последната се препраща от Компетентния национален орган /в случая – от Министерство на културата на България/ до Службата за хармонизация на вътрешния пазар. Други ползватели имат достъп до информацията в Базата данни в ограничителен режим. 
   До средата на м.май 2015 г. в Базата данни за осиротели произведения е въведена информация за над 150 произведения, подадени от 10 държави-членки на ЕС. 
   Допълнителна информация за начина на функциониране на Базата данни може да бъде намерена на следния уебадрес: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-database.  

Принтирай Изпрати на e-mail


Списък на източниците на информация, в които на територията на Република България се провежда надлежно издирване за всяко едно произведение или звукозапис с цел да бъде установено дали същите могат да се смятат за осиротели

База данни за осиротели произведения

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182125187 Изработка : MediaPointDS