BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Вторник, 18.06.2024
 
       
Новини
За нас
Административни услуги, извършвани от дирекция ”Авторско право и сродните му права” и график на длъжностните лица, които ги извършват
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Регистрация на артистични групи
Авторскоправни индустрии
Колективно управление на права
Осиротели произведения
Контакти
Договори
Разни
Съобщения
Невръчени актове и наказателни постановления
Становища на заинтересованите лица по въвеждането на Директива 2019/789 и Директива (ЕС) 2019/790
Брошури
Авторски права, упражнявани от Министерството на културата


За нас
Дирекция “Авторско право и сродни права” към Министерство на културата е създадена през 1993 г. след прекратяване съществуването на Агенцията за Авторско право.ДЕЙНОСТ - ДАПСП


                 

1.  Организира образуването и провеждането на административнонаказателните производства и преписки за административни нарушения по Закона за авторските и сродните му права (ЗАПСП) и за нарушения по чл. 17, ал. 6 и 7 от   Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ);

2. Организира изготвяне на експертни заключения по експертизи, назначавани от органите на досъдебното производство и съда;

3. Изпълнява функциите на секретариат на Съвета за защита на интелектуалната собственост;

4. Осигурява упражняването от страна на държавата на авторските права на починали автори, които нямат наследници;

5. Води и поддържа регистрите по ЗАПСП и по ЗЗДПДПОРДМ;

5а. Осъществява дейностите, свързани с прилагането на ЗЗДПДПОРДМУ:

а) Събира и обработва декларациите по чл. 7а, ал. 3 и чл. 7б, ал. 1 от ЗЗДПДПОРДМУ;

б) Води и поддържа публичния регистър по чл. 7в, ал. 1 от ЗЗДПДПОРДМУ и публикува изискуемата по закон информация;

в) Анализира информацията от декларациите по буква "а" и уведомява Комисията за защита на конкуренцията, когато лице използва в търговската си дейност повече от 1/3 от всички декларирани обекти за продажба на дребно на периодични печатни произведения в страната;

6. Участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на авторското право и сродните му права и подготвя становища по постъпили за съгласуване в министерството проекти на такива актове;

7. Осъществява процесуално представителство във връзка с образувани дела по прилагането на ЗАПСП и на ЗЗДПДПОРДМУ, както и по административнонаказателните производства по ЗАПСП и ЗЗДПДПОРДМУ;

8. Подготвя анализи във връзка с цялостното прилагане на законодателството в областта на авторското право и сродните му права;

9. Подготвя анализи във връзка с цялостното прилагане на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги;

10. Участва в съвместни действия с компетентните органи по прилагането и контрола на нормативните актове, свързани със закрилата на авторското право и сродните му права;

11. Участва в дейността на Работна група № 34 "Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост" към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;

12. Участва в работни групи, създадени към министъра и към други ведомства във връзка с авторското право и сродните му права;

13. Осъществява координация на дейността по прилагането на инициативите на международни програми в областта на авторското право и сродните му права;

14. Подготвя участието или присъединяването на Република България към международни споразумения в областта на авторското право и сродните му права;

15. Води досие за членски внос в Световната организация за интелектуална собственост;

16. Организира и осигурява техническото поддържане на национална система за обмен на информация в областта на авторското право и сродните му права и на индустриалната собственост в рамките на своята компетентност.

  

 

 
Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(14 - 25.06.2024)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник на отдел“ в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ »

(12.06 - 12.07.2024)
Министерството на културата обявява сесия за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства »

виж всички »
Зала "Средец"
(11 - 26.06.2024)
Галерия „Средец“ представя Андрей Янев с изложбата „Освещаване на семената“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182773187 Изработка : MediaPointDS