BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 16.06.2024
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА 20-ГОДИШНИНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (КОНВЕНЦИЯ 2003)


Европейска година на междукултурния диалог 2008
Програма "Култура" на ЕС за периода 2007 - 2013
Програма "Медиа"
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
ЕС ТУИНИНГ ПРОЕКТ BG/07/IB/OT/01
Програма „Европа за гражданите“ (2014-2020)
Проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век”
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
Оперативна програма "Добро управление"
Европейска година на културното наследство - 2018
Календар на събитията
Европейски дни на наследството - 2018
Европейски дни на наследството 2020
Европейски дни на наследството 2021
Хоризонт Европа
Европейска програма за подкрепа на литература и преводи „Традуки“
Проект 43 „Дигитализация на колекции на музеи, библиотеки и архиви“ (инвестиция С11.I7 от ПВУ)


Европейска година на културното наследство - 2018


„Културното наследство е не само наследство от миналото, но и ресурс за бъдещето ни“ — Тибор Наврачич, европейски комисар по въпросите на образованието, младежта, културата и спорта

 

2018 г. ще бъде Европейска година на културното наследство. Това е Вашият шанс да участвате в поредица от единствени по рода си прояви за честване на богатото и разнообразно културно наследство на Европа!

 

Това наследство е навсякъде около нас — в градовете, в пейзажите, в археологическите ни обекти. Можем да го открием не само в литературата и в изкуството, но и в занаятчийските умения, в кулинарията, във филмите, песните и приказките. Културното наследство ни обединява в своето многообразие. Днес то е по-достъпно от всякога, благодарение на технологиите и интернет. 

 

Целта на Европейската година на културното наследство е да се насърчат повече хора да откриват и изучават културното наследство на Европа, както и да се засили чувството на принадлежност на европейците към общото европейско семейство. През 2018 г. ще се акцентира върху:

 

-          стойността на културното наследство за обществото;

-          приноса му за икономиката;

-          ролята му в европейската културна дипломация; 

-          значението на неговото съхранение за бъдещите поколения.

 

•         Културното наследство играе важна икономическа роля в Европа. В отрасъла са заети над 300 000 души, а 7,8 милиона европейски работни места са косвено свързани с него, например в областта на туризма и строителството. Освен това културното наследство има положително — макар и все още недооценено — въздействие върху нашите общества, като допринася за качеството на живот, социалното сближаване и междукултурния диалог.

 

Как по-точно ще се чества Европейската година на културното наследство?

 

Европейската година на културното наследство ще включва инициативи и прояви на европейско, национално, регионално и местно равнище. На национално равнище тя ще се организира от координатори, определени от всяка държава — членка на ЕС. На европейско равнище тя ще бъде организирана съвместно с институциите на Европейския съюз: Комисията, Парламента и Съвета, както и Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет. Ще се включат и основни действащи лица от професионалната област.

 

Какво е планирано?

 

През 2018 г. ще се проведат хиляди дейности и чествания в цяла Европа. 10 големи европейски инициативи ще гарантират, че отзвукът от честванията ще продължи и след 2018 г. Тези инициативи ще се изпълняват от Европейската комисия в сътрудничество с ключови партньори (Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други европейски организации). Чрез десетте инициативи ще бъде извлечена максимална подкрепа за постигането на четири цели: участие, устойчивост, защита и иновации.
Освен това Годината ще заеме място сред успешните европейски инициативи, посветени на културното наследство:

 

·         Европейските дни на наследството, в рамките на които всяка година се организират над 70 000 прояви с участието на над 20 милиона души;

 

·        Знакът за европейско наследство, присъждан на обекти, които ознаменуват и символизират европейските идеали, ценности и история;

·        Европейските столици на културата— ежегодно избирани два града, които олицетворяват културното богатство на Европа. През 2018 г. столици на културата ще бъдат Ла Валета (Малта) и Леуварден (Нидерландия).

·        Многобройни награди на ЕС, и по-специално наградата на ЕС за културно наследство/наградите Europa Nostra за най-добрите практики в областта на опазването на културното наследство, неговото управление, както и свързаните с него научни изследвания, образование и комуникации.

Освен това ще се финансират много проекти с подкрепата на „Творческа Европа“, „Хоризонт 2020“, „Еразъм +“, „Европа за гражданите“ и други програми на ЕС за финансиране.

 

Лого на събитията и проектите

Логото за визуална идентичност на Европейската година на културното наследство ще се използва както за националните, така и европейските инициативи. То може да се използва за прояви и проекти, провеждани през 2018 г., с които се допринася за постигането на целите на Европейска година на културното наследство. За повече информация за възможността да се използва логото следва да се обърнете към националния координатор.


Допълнителна информация:          


EAC-EYCH2018@ec.europa.eu

 
#EuropeForCulture

 
 
 

 

  

Национален координатор за България:

Петър Миладинов, държавен експерт, Министерство на културата

Е-mail: p.miladinov@mc.government.bg

Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(14 - 25.06.2024)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник на отдел“ в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ »

(12.06 - 12.07.2024)
Министерството на културата обявява сесия за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства »

виж всички »
Зала "Средец"
(11 - 26.06.2024)
Галерия „Средец“ представя Андрей Янев с изложбата „Освещаване на семената“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182730639 Изработка : MediaPointDS