BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 23.05.2024
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА 20-ГОДИШНИНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (КОНВЕНЦИЯ 2003)


Европейска година на междукултурния диалог 2008
Програма "Култура" на ЕС за периода 2007 - 2013
Програма "Медиа"
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
ЕС ТУИНИНГ ПРОЕКТ BG/07/IB/OT/01
Програма „Европа за гражданите“ (2014-2020)
Проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век”
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
Оперативна програма "Добро управление"
Европейска година на културното наследство - 2018
Европейски дни на наследството - 2018
Европейски дни на наследството 2020
Европейски дни на наследството 2021
Хоризонт Европа
Европейска програма за подкрепа на литература и преводи „Традуки“
Проект 43 „Дигитализация на колекции на музеи, библиотеки и архиви“ (инвестиция С11.I7 от ПВУ)


ЕС ТУИНИНГ ПРОЕКТ BG/07/IB/OT/01
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА: „ДЕЙНОСТИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ В ГЕРМАНИЯ И БЪЛГАРИЯ”

Министерството на културата, съвместно с Националния център за безопасен интернет, организира работна среща на тема: „Дейностите на центровете за безопасен интернет в Германия и България” с участието на д-р Йоахим Кинд, национален експерт в Германия по въпросите на безопасния интернет за деца.
Работната среща е финансирана по туининг проекта на Министерството на културата и ще се проведе на 15 декември от 14.00 часа в зала „Сцена 17” , на 7-мия етаж в Министерството на културата.

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: „ЦИФРОВИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АУДИОВИЗУАЛНИЯ СЕКТОР – УСПЕХИ И НЕУСПЕХИ (ГЕРМАНСКИЯТ ОПИТ)” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ НА 30 ЮНИ И 1 ЮЛИ 2009 Г.


Министерството на културата организира международен семинар на тема: „Цифрови стратегии за развитие на аудиовизуалния сектор – успехи и неуспехи (германският опит)”, който ще се проведе в залата на „Преводачницата на Мариана Хил” в София, ул. „Златовръх” 34, на 30 юни 2009 г. – от 15.00 до 19.00 ч. и на 1 юли 2009 г. – от 9.00 до 13.00 ч.
Лектори и модератори на дискусиите са:
Франк Шерер – доскоро заместник-председател на Медийния регулаторен орган на провинция Баден-Вюртенберг, в момента - областен управител на Ортенаукрейс, провинция Баден-Вюртенберг, както и д-р Тобиас Шмидт – директор на отдел „Правна и медийна политика” в RTL Германия и ръководител на сектор „Телевизия и мултимедии” в германския Съюз на частните радиа, телевизии и телемедии.
На семинара ще бъде представен германският опит във въвеждането на цифровата ефирна телевизия (DVB-T), актуални данни от развитието на процеса и проблеми с времевата рамка. Специално внимание ще бъде отделено на германския опит при въвеждането на цифровото радио (DAB, DMB) и по-специално на осъществяването на различни проекти, постигнатите резултати и допуснатите грешки, които могат да бъдат избегнати в България.

***

Работен семинар, третиращ въпросите на защитата на малолетните и непълнолетните, и на човешкото достойнство в медиите ще се проведе на 11.05.2009 г. от 9 до 13 часа на ул. Златовръх 34 в залата на „Преводачницата” на Мариана Хил. Лектор по време на семинара ще бъде Биргит Брамл – национален експерт от Комисия за защита на малолетните и непълнолетните, и на човешкото достойнство в медиите, Германия.


***

Работен семинар по въпросите на юрисдикцията и взаимодействието на регулаторните органи на държавите-членки във връзка с Директивата за аудиовизуалните медийни услуги 2007/65/ЕО ще се проведе с участието на Оливер Шенк, национален експерт на Германия към Европейската комисия, ГД „Информационно общество и медии”, на 27.04.2009 г. от 9 до 13 часа на ул. Златовръх 34 в залата на „Преводачницата” на Мариана Хил.


***

Работен семинар по въпросите на медийната регулация с участието на д-р Матиас Кноте, ръководител на отдел „Медийна политика” към бюрото на Министър-президента на провинция Шлезвиг-Холщайн, Германия, ще се проведе на 22.04.2009 г. от 9 до 13 часа на ул. Златовръх 34 в залата на „Преводачницата” на Мариана Хил.


 
ЕС Туининг Проект
BG/07/IB/OT/01

Укрепване капацитета на МК за осигуряване на разработването и изпълнението на национална аудиовизуална политика, включително защитата на авторските права
 

Министерството на културата подготви проект за участие в програма ФАР за България (преходен инструмент) на тема „Укрепване капацитета на МК за осигуряване на разработването и изпълнението на национална аудиовизуална политика, включително защитата на авторските права”. Проектът беше одобрен от Европейската комисия и след конкурсна процедура, за изпълнител беше избран Федералният правителствен комисариат за култура и медии на Федерална република Германия. С подписването на  туининг договор BG/07/IB/OT/01 между Република България и Германия започна изпълнението на дейностите по проекта за срок от една година – м. януари 2009 г. – м. януари 2010 г.
 
Основната цел на проекта е да осигури разработването и изпълнението на национална аудиовизуална стратегия в съответствие с европейските стандарти, дефинирани в Директивата „Телевизия без граници” и Директивата за аудиовизуални медийни услуги, както и да подкрепи започналата вече кампания на Министерството на културата за борба срещу пиратството. 
 
За да бъде постигнато това в предвидения срок, Министерството на културата съвместно със своя германски туининг партньор ще работят по изпълнението на програмата на проекта, която включва както проучвания, наблюдение и анализ както на аудиовизуалния сектор, така и на опазването и защитата на авторските права и закрилата на интелектуалната собственост. Ще бъдат организирани и две международни конференции по двете теми. Едната е посветена на съвременното развитие в аудиовизуалния сектор на ЕС, а втората - на общностните практики и процедури по закрила на авторските права.
 
Първата конференция ще се проведе на 30 и 31 март 2009 г. в зала „Анел” на хотел Анел, бул. Тодор Александров 17, София от 09.30 ч.
 
Аудиовизуалният сектор е една от най-бързо развиващите се области на европейската икономика и в момента е лидер на световния пазар. Той отразява огромното културно многообразие на Европа. Подпомагането на аудиовизуалния сектор от Европейската общност стимулира междукултурния диалог, повишава възможностите за информираност относно европейските култури и за развитие на политическия, културния, социалния и икономическия потенциал.
 
България, като член на ЕС, трябва да  хармонизира заедно с останалите европейски държави националното си законодателство съобразно най-новите тенденции в сектора, поради важното им икономическо значение и ключовата социална и културна роля, която играят днес.
 
Правната рамка на електронните медии трябва да бъде в съответствие с новите развития в аудиовизуалния сектор, който се променя динамично поради непрекъснатото развитие на новите технологии, глобализацията и конвергенцията. Едно от важните предизвикателства във връзка с това е въвеждането на новите разпоредби на Директивата за аудиовизуални медийни услуги в българската медийна регулация, без да бъдат възпрепятствани икономическото и техническото развитие.
 
 
 
 
Аудиовизуалната политика на ЕС
Международна конференция
30 – 31 март 2009 г.
София
 
        Програма
 

30.03.2009
 
09.00   Регистрация
 
Приветствена реч
Явор Милушев, заместник министър на културата;
ръководител на ЕС Туининг Проект BG/07/IB/OT/01 от българска страна

10.00   Преглед на съвременните тенденции и Директивата за аудиовизуални медийни   услуги
Бернхард Мювес, ръководител на отдел „Международно сътрудничество в медийната област” към Федералният правителствен комисариат за култура и медии на Федерална република Германияръководител на ЕС Туининг Проект BG/07/IB/OT/01 от германска страна
 
11.00   Кратки репортажи
Оливер Шенк, Национален експерт на Германия към Европейската комисия - Генерална дирекция „Информационно общество и медии”
 
13.00 Обедна пауза

14.00 Аудиовизуални търговски съобщения
Керстин Ланге, юрист в Медийния регулаторен орган на провинция Баден-Вюртенберг

16.00 Аудиовизуални медийни услуги
Холгер Албрих, национален експерт на Германия към Европейската комисия - Генерална дирекция „Информационно общество и медии”
 
31.03.2009
 
09.00   Събития с важно обществено значение
Д-р Матиас Кноте, ръководител на отдел „Медийна политика” към бюрото на Министър-президента на провинция Шлезвиг-Холщайн
 
11.00  Независимост и финансиране на обществените оператори
            Мартин Крюбер, юрист към правния отдел на обществения оператор MDR

13.00 Обедна пауза

14.00 Саморегулация и ко-регулация
Д-р Ренате Дюр, обществен оператор ZDF

15.30   Защита на малолетните и непълнолетните
Биргит Брамл, Правен ръководител на Генералния щаб на Комисията за защита на малолетните и непълнолетните и човешкото достойнство в медиите, Германия - Мюнхен

 

***
Презентациите можете да видите в английската версия на сайта.

 

 
 
Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.04 - 24.05.2024)
СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО НА СТАВРИ КАЛИНОВ: “POST MORTEM” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182056648 Изработка : MediaPointDS