BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 23.05.2024
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА 20-ГОДИШНИНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (КОНВЕНЦИЯ 2003)


Регионални дейности
Членство в международни правителствени организации
Международни конкурси, фестивали и изложби
Представителни изложби от национално значение
Международни договори
Знак за европейско наследство - 2022


Знак за европейско наследство - 2022
Знакът за европейско наследство е инициатива на Европейския съюз, утвърдена с Решение 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Целите на ЗЕН са:

- да се засили чувството за принадлежност на европейските граждани, и по-специално на младите хора, към Европейския съюз на основата на споделени ценности и елементи от европейската история и културно наследство;

- да се насърчи зачитането на националното и регионалното многообразие;

- да се укрепят взаимното разбирателство и междукултурният диалог.

С този знак се предоставят нови възможности да се научи повече за нашето общо и същевременно многообразно културно наследство, за общата ни история, както и за  ценностите и ролята на ЕС. 

Знакът за европейско наследство се различава от други инициативи в сферата на културното наследство (например Списъкът на световното наследство на ЮНЕСКО, Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство или културните маршрути на Съвета на Европа и т.н.) и има следните особености:

-        Знакът се присъжда на единични, тематични национални или транснационални обекти, които имат голяма символична европейска стойност и които изтъкват общата история на Европа и изграждането на Европейския съюз, както и европейските ценности и правата на човека, на които се основава процесът на европейска интеграция.

-        Знакът за европейско наследство има основно символична стойност и не е свързан с предоставянето на финансова подкрепа нито от страна на Министерството на културата на Република България, нито от Европейския съюз. Получилите Знакът за европейско наследство обекти обаче могат да кандидатстват за подпомагане по линия на други програми на Европейския съюз.

Принтирай Изпрати на e-mail


ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР НА НАЦИОНАЛНО НИВО ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЗНАК ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО НАСЛЕДСТВО

EUROPEAN HERITAGE LABEL GUIDELINES FOR CANDIDATE SITES

Приложение 1 - РЕШЕНИЕ № 1194/2011/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 ноември 2011 година за предприемане на действие от страна на Европейския съюз за Знака за европейско наследство

Приложение 2 - ЗНАК ЗА ЕВРОПЕЙСКО НАСЛЕДСТВО - Насоки за обектите - кандидати (БГ)

Приложение 3 - Оценъчна карта

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - Подбор за 2023 г. (БГ)

APPLICATION FORM - Selection 2023 (EN)

APPLICATION FORM - TRANSNATIONAL SITE (EN)

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ — ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ (БГ)

APPLICATION FORM – NATIONAL THEMATIC SITE (EN)

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ — НАЦИОНАЛЕН ТЕМАТИЧЕН ОБЕКТ (БГ)

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.04 - 24.05.2024)
СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО НА СТАВРИ КАЛИНОВ: “POST MORTEM” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182056143 Изработка : MediaPointDS