BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 26.05.2024
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА 20-ГОДИШНИНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (КОНВЕНЦИЯ 2003)


Регионални дейности
Членство в международни правителствени организации
ЮНЕСКО
Съвет на Европа
Регионална програма за културно и природно наследство
Централноевропейска инициатива
Съвет на министрите на културата от Югоизточна Европа
Международна организация на франкофонията
Международни конкурси, фестивали и изложби
Представителни изложби от национално значение
Международни договори
Знак за европейско наследство - 2022


Съвет на Европа

Създаване и членство

Съветът на Европа е най-старата политическа организация на континента, създадена през 1949 г. , в която момента членуват 45 европейски страни, включително 21 страни от Централна и Източна Европа. Седалището на Съвета е в Страсбург, Франция.

Цели:

Съветът е създаден със следните цели:

• защита правата на човека, парламентарната демокрация и върховенството на закона,
• разработване на общоевропейски договорености, които да уеднаквят социалната и правната практика на страните-членки
• развиване на разбирането за европейска идентичност, основаваща се на споделени ценности и включваща различни култури.

След 1989, основната работа на организацията е съсредоточена върху:

• превръщането на Съвета в политически гарант, който да наблюдава спазването на правата на човека в пост-комунистическите демокрации в Европа,
• подпомагането на страните от Централна и Източна Европа в усилията им да консолидират политическите, правните и конституционните реформи, наред с реформата на икономиката
• предоставяне на знания и методики в области като правата на човека, местното самоуправление, образованието, културата и околната среда.

България става 27-мият член на СЕ на 7 май 1992 г. Членският внос на България е 0.28% от бюджета на Съвета на Европа.

Основни направления на сътрудничеството на Република България със Съвета на Европа - За Република България СЕ бе първата решаваща крачка към интегрирането на страната в европейските структури. Пълноправното участие на България в дейността на СЕ на междуправителствено и парламентарно равнище и на ниво местно самоуправление я прави равноправен партньор в процеса на изготвяне на единни европейски стандарти в областите от компетенция на организацията, в разработването, съгласуването и провеждането на единна политика и програми на държавите-членки в отделните направления на дейност на СЕ, насочени към решаване на важни общоевропейски проблеми, в утвърждаване на паневропейския характер на организацията и установяване и развитие на система за демократична сигурност на континента.

Сътрудничеството на Република България със СЕ в областта на културата е съобразено основните цели и приоритети на организацията – развитието и популяризирането на европейската културна идентичност и многообразие. То ще продължи по посока на утвърждаването на ролята на културата като “четвъртия елемент” на устойчивото развитие и важен фактор за подобряване на благосъстоянието на нациите, следвайки зададените принципи на стимулиране на творчеството, интеркултурния диалог, участието на деца и младежи в процесите на популяризиране и социализация на културното наследство, изграждането на регионални партньорства и сътрудничество и др.

В областта на културата България участва в двата управителни комитета на СЕ: Управителен комитет за култура и Управителен комитет за културно наследство.

През 2005 г. в бяха реализирани следните по-значими дейности, съвместно със СЕ и в рамките на Националната програма за дейности по линия на СЕ:

1. България бе сред първите страни, подписали новата Рамкова конвенция на Съвета на Европа значението на културното наследство за обществото, приета на 27 октомври 2005 г. във Фаро.

2. Продължи работата по реализация на Регионалната програма за културно и природно наследство на Югоизточна Европа (2003-2006) на СЕ и Европейската комисия. В рамките на Вторият компонент “Интегриран план за възстановителни проекти/Проучване на архитектурното и археологическото наследство бяха изготвени промоционални брошури (тяло 24 стр., на английски език). Те съдържат информация за предварителната техническа оценка на архитектурното и археологическото наследство на България.

3.  Бе актуализирана информацията на английски език в профила на националната културна политика в Компендиума на СЕ и ЕРИКАртс.

4.  Програма HEREIN – Европейска мрежа на наследството – бе обновен на английски език на националния доклад на България.

5.  В рамките на кампанията “Европа, общо наследство” през 2005 г. Европейските дни на наследството в България се проведоха като отзвук и с цел практическо приложение на едно от най-забележителните събития на годината – Регионалния форум “Културните коридори на Югоизточна Европа, общо минало и споделено наследство – ключ към бъдещо партньорство”, проведен във Варна на 20 и 21 май, под патронажа на Президента на Република България, Генералния директор на ЮНЕСКО иГенералния секретар на Съвета на Европа, г-н Тери Дейвис. ЕДН бяха включени и в рамките на Европейската година за демократично гражданство чрез образование (инициатива на МОН), като МК участва със свой представител и в създадения Национален комитет.

6.  Наши представители Участваха в международните срещи по проекта "Създаване на културен капитал" Киев, Украйна (м. октомври) и Неапол, Италия (м. декември 2005)

7.  В края на годината България взе участие в Коледния базар в Страсбург. Съпътстващата културна програма се състоеше от:

·  Две изложби фотоси на Иво Хаджимишев в Зала “Caveau” на Търговската камара на пл. Гутенберг (26.11 – 24.12.2005)

·  Два концерта на на мъжки православен хор “Св. Неделя” на 13 и 14 декември 2005 в църквата St. Pierre le Jeune и Temple Neuf.

 

 

 

Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182126319 Изработка : MediaPointDS