BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 16.06.2024
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА 20-ГОДИШНИНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (КОНВЕНЦИЯ 2003)


Регионални дейности
Членство в международни правителствени организации
ЮНЕСКО
Втора извънредна сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство - София, 18 - 22 февруари 2008 г.
Български паметници, вписани в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО
Българско участие в списъка на световните шедьоври на устното и нематериалното културно наследство
Културните коридори в Югоизточна Европа
Живи човешки съкровища
Съвет на Европа
Централноевропейска инициатива
Съвет на министрите на културата от Югоизточна Европа
Международна организация на франкофонията
Международни конкурси, фестивали и изложби
Представителни изложби от национално значение
Международни договори
Знак за европейско наследство - 2022


ЮНЕСКО
 България и ЮНЕСКО

 
КУЛТУРА
 
ЮНЕСКО е организация за образование, наука и култура на ООН, създадена през 1945 г.
България е член на ЮНЕСКО от 17 май 1956 г.
Основен национален орган за работа с организацията е Националната комисия за ЮНЕСКО в Министерство на външните работи.  
 
От страна на Министерството на културата член на Бюрото на Националната комисия е ресорният заместник-министър, отговарящ за международната дейност.
 
Дейността на България по линия на ЮНЕСКО през последните години се развива, в съзвучие с тенденциите и инициативите, които предприема международната организация в областта на културната политика, опазването на материалното и нематериалното културно наследство, развитие на културните индустрии и културния туризъм като фактор за икономическо и социално сближаване, културния плурализъм, насърчаване на творчеството и др.
 
 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

1.1. МАТЕРИАЛНО
Списъкът на Световното културно и природно наследство и Фондът за световно наследство на ЮНЕСКО са създадени по силата на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство от 1972 г. /World Heritage Convention/.
Като член на ЮНЕСКО, и присъединила се към тази конвенция, България има право да кандидатства за помощ от Фонда засветовно наследство за проучвания, консервация, реставрация, техническа помощ и пр. за своите паметници от световно значение.
През тази година Фондът за спешна помощ към Центъра за световно наследство одобри сумата от 25 000 щ. долара за укрепване на Църква “Св. Четиридесет мъченици”, Велико Търново.
Резерват “Старинен Пловдив” получи от UNESCO/Japan Trust Fund средства за реставрация и консервация на къщи в Старинен Пловдив. Споразумението за средствата бе подписано по време на официалното посещение у нас на Генералния директор на ЮНЕСКО, г-н Коичиро Мацуура през м.август 2003 и ратифицирано от 39-то Народно събрание през юни 2004.
 
 
БЪЛГАРСКИ ПАМЕТНИЦИ В СПИСЪКА НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО
 
 
Вписани през 1979 г.:
Боянска църква
Мадарски конник
Скални манастири при село Иваново
Тракийска гробница в Казанлък
 
Вписани през 1983 г.:
Старият Несебър
Природен резерват “Сребърна”
Народен парк Пирин
Рилски манастир
 
Вписани през 1985 г.:
Тракийска гробница при с. Свещари
От общо 9-те обекта в Листата 7 са на културното наследство.
                       
 
            България се присъедини към Проекта на ЮНЕСКО “Живи човешки съкровища и през 2001 г. с проект, е резултат от двегодишна работа на Министерство на културата на Р България и експертен колектив от научни сътрудници на Института за фолклор при БАН. Дейността е осъществена с широкото съдействие на местната администрация и специалисти от всички области на страната.
Проектът е свързан с издирването, запазването и популяризирането на специфични традиционни дейности и умения, в лицето на техните създатели и носители, предаващи знанията си на бъдните поколения. Различните форми на традиционната култура: разказването, музикалния и танцовият фолклор, традиционните умения и занаятите, обредността, традиционните производства и народната медицина са обобщени в 24-ри регионални номенклатури и Национална номенклатура на традиционните културни дейности в страната. Обобщените резултати от този уникален проект са публикувани в двуезично издание (2004 г.) и са на разположение ТУКПроектът бе подкрепен по линия на Прогамата за участие на ЮНЕСКО.
           
            По време на 32-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО (октомври 2003) с консенсус бе приета Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство. Тя е насочена към опазване, съхраняване и зачитане на: 1) устни традиции и форми на изразяване, в това число и езика в качеството му на носител на нематериалното културно наследство; 2) художествено-изпълнителско изкуство; 3) социални обичаи, обреди и празненства; 4) знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената ; 5) знания и умения, свързани с традиционните занаяти. (цит. Чл. 2 на Конвенцията).
            България ратифицира Конвенцията през 2006 г., а от 10 юни 2006 тя влезе в сила за България. В края на м. юни 2006 г. България беше избрана в Първия междуправителствен комитет за нематериалното наследство с двугодишен мандат.
            През февруари 2008 г. България бе домакин на Втората извънредна сесия на Комитета за нематериалното наследство в София. Повече информация за сесията можете да прочетете тук.
            От 2007 година България заяви пред международната общност своето намерение за създаване у нас на Регионален център Категория 2, асоцииран към ЮНЕСКО, по проблемите на нематериалното културно наследство. Министерството на културата осъществява подготовката и организацията по този въпрос.
 
 
2.1. Правителството на Р България, в съответствие с Програмите на ЮНЕСКО полага усилия по отношение на съхраняване на културното многообразие – една от основните теми на предстоящата 32-ра Сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през м. октомври т.г. в Париж, където ще вземе участие и наша правителствена делегация.
По време на 33-та сесия Сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през м. октомври  2005 г. беше приета Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване.
България я ратифицира през м. декември 2006 г., а влизането й в сила беше на 18 юни 2007 г.
Полезна информация за Конвенцията и списък на публикациите можете да намерите на страницата на ЮНЕСКО, както и на Глобалното обединение за културно многообразие.  
 
2.2. Експертната конференция на ЮНЕСКО в Стокхолм през март 1998 г. доведе до изработването на Плана за действие за за културни политики за развитие. Страните членки се насърчават в изработването на иновативни културни политики, в прилагането на интегративен подход към културата – във връзка със сектори като образование, културни индустрии, културен туризъм, принос за развитието, социални дейности, човешки права и др. Тези усилия са съобразени с резултатите от Международната среща на високо равнище в Йоханесбург (26 август – 4 септември 2002 г.) за устойчиво развитие, на която бе приета Декларацията за устойчиво развитие.
 
2.3. През 2002 г. ЮНЕСКО постави началото на Световна обсерватория за социалния статус на творците, която представлява база данни за националната закондателна рамка и съобразяването с международните норми на статута на творците от различните изкуства (музикално-сценични, пластични, графични, театър, танц, кино и литература); формите на образование и подкрепа на творчеството, авторски права, както и база данни за творческите организации. България бе сред първите страни, които се присъединиха към Обсерваторията и предоставиха своята информация в началото на 2003 г.
 
 
Нормотворческата дейност на ЮНЕСКО се изразява в изработването, приемането и контрола на изпълнението на международни норми и конвенции (най-вече в областта на културното наследство).
Сред тях с особено важно значение за културата са:
Конвенция за защита на културни ценности в случай на въоръжен конфликт (Хага, 1975)
Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване (2005).
 
4. ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕ
Дейности в областта на културата и културното наследство, подкрепени в последните години.
4.1. 2000-2001 – проект “Живи човешки съкровища”
4.2. 2002-2003 - проект “Създаване и първоначална дейност на Ромски музикален театър”
4.3. 2004-2005 Провеждане на Регионален форум “Културните коридори на Югоизточна Европа: общо минало и споделено наследство – ключ към бъдещо партньорство” – 20-21 май 2005 г., Варна под патронажа на Президента на Р България Георги Първанов, на Генералния директор на ЮНЕСКО Коичиро Мацуура и Генералния секретар на Съвета на Европа Тери Дейвис.
Реставрация на куполна гробница от V-III век пр. н.е. в местността Мишкова нива, община Малко Търново;
Скално изсечените свети места на Траките.
 
 
6. СПИСЪК НА КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ НА ЮНЕСКО
 
            В Календара на ЮНЕСКО за 2004-2005 г. бяха включени:
            - 100-годишнините от рождението на поета Атанас Далчев и композитора Любомир Пипков.
           
            За 2006-2007 г. бяха включени:
100-годишнината от рождението на писателя Емилиян СТАНЕВ
100-годишнината от смъртта на проф. Марин ДРИНОВ, историк
 
            За 2008-2009 г. бяха включени:
            През периода юни – ноември 2007 г. Бюрото на ЮНЕСКО за наука и култура във Венеция (BRESCE) предостави на България пространството на Палацо Зорзи за организиране на Българския павилион на 52-то Международно биенале на съвременното изкуство във Венеция.
100-годишнината от рождението на проф. Марин ГОЛЕМИНОВ, композитор
 
            7. ДРУГИ
100-годишнината от рождението на поета Никола ВАПЦАРОВ
 


 

Послание на проф. Коичиро Мацура,
Генерален директор на ЮНЕСКО,
по повод Световния ден на културното многообразие на диалога и развитието21 май 2008 г.         Универсалната декларация за културно многообразие, обявена на ЮНЕСКО през 2001 г., се чества ежегодно вече шест години чрез Световния ден на културното многообразие на диалога и развитието.
        Повторението на това значимо събитие ни дава възможност да оценим нашата способност да допринесем за интегрираната визия на културата в комплекса от проблемни области на развитие, иновации, диалог и социална кохезия, в основата на които сега стои кохерентен фундамент.
        От седемте международни конвенции, обявени от ЮНЕСКО, за укрепване на културното многообразие навсякъде по света, най-скорошната, сега ратифицирана и влязла в сила, навлиза на свой ред в оперативна фаза. Такъв е случаят с Конвенцията от 2003г. за Опазване на нематериалното наследство и на Конвенцията от 2005г. за Опазване на многообразието на културни изразни средства, които допълват Конвенцията от 1972 г. за Защита на световното културно и природно наследство.
        Поради тази причина, ние в края на един цикъл и в началото на друг, виждаме, че сме станали по-практични и по-конкретни. Тази нова съвместна дейност, движена от закони и дела, ни поставя в позицията да доказваме, на основата на универсалните принципи за съхранение на нашите инструменти, че културното многообразие наистина е двигател за устойчиво развитие, и като такъв, е решаващо оръжие за борбата с бедността.
        Има критични въпроси, които е необходимо да се очертаят пред международната общност: културата, за разлика от образованието, сама по себе си не е сред Целите на Хилядолетието, макар че, както правилно се казва в Декларацията на Хилядолетието, от значение е само дали целите са реализирани.
         Културното многообразие не е постановявано, то е наблюдавано и прилагано. Целта на този ден е по този начин да се възпитава опит в духа на любопитството, привлекателността на диалога и изслушването на другия, и така да се тества практическата възможност за развитие, която предлагат културните предприятия, креативните индустрии, културния туризъм и опазването на културното наследство, в рамките на националните планове за развитие и общото държавно програмиране на системата на Обединените нации.
Трябва да отдадем дължимото на културата, като участник в истинското устойчиво развитие, което уважава хората и околната среда, и служи на каузата за диалог и мир. По този начин ще бъдем способни да открием усещането за нашата съвместна отговорност за насърчаване на „интелектуалната и моралната солидарност на човечеството”.

Повече информация - ТУК.

Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(14 - 25.06.2024)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник на отдел“ в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ »

(12.06 - 12.07.2024)
Министерството на културата обявява сесия за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства »

виж всички »
Зала "Средец"
(11 - 26.06.2024)
Галерия „Средец“ представя Андрей Янев с изложбата „Освещаване на семената“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182729112 Изработка : MediaPointDS