BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 16.06.2024
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА 20-ГОДИШНИНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (КОНВЕНЦИЯ 2003)


За нас
Читалища
Библиотеки и литературно наследство
Закон за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ) - архивна страница
Нематериално културно наследство
Представителeн списък с елементи на нематериалното културно наследство
Representative list of the ICH of the Republic of Bulgaria
Национална система „Живи човешки съкровища – България“
Събори на народното творчество
Културна интеграция
Проекти и указания
Държавна награда "Св. Паисий Хилендарски"
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по нематериално културно наследство
Национален съвет по читалищно дело


Представителeн списък с елементи на нематериалното културно наследство
Представителният списък с елементи на нематериалното културно наследство в България се изготвя от 2008 г. и се извършва въз основа на Национална кампания „Живи човешки съкровища”, която се провежда на всеки две години и която има вече 5 проведени издания (2008, 2010, 2012, 2014, 2016 г.).  Опираща се на Регистъра на нематериално културно наследство в България, селекцията за Представителния списък протича на два етапа – регионален и национален. Регионалният включва преглед на номинации с елементи на нематериалното културно наследство, постъпили във всяка от 28-те области на страната и излъчване на една областна кандидатура за участие на национално ниво. Провеждането на регионалните селекции се извършва с широко участие на общностите и носителите на нематериално културно наследство в съответните области. От достигналите до втория етап кандидатури се излъчват пет, които се вписват в Националната представителна листа за съответната година. Това позволява периодичното допълване и актуализиране на Националната представителна листа, и същевременно свидетелства за активното участие на общностите и носителите в практики по съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство в страната.

 

През 2020 година предстои ново попълване на Представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на България.ЕЛЕМЕНТИ, вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България”

 


 

2008 г.  

 

1. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”

Име на проекта – „Нестинарството – българска магия с огнена жарава” (за с.Българи, община Царево)

Институция – Регионален исторически музей – гр.Бургас

Носител – Група от с.Българи, община Царево (ръководител Михаил Михайлов) 

2. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”

Име на проекта – „Калуша – стародавен обред, запазен за поколения”

Институция – Народно читалище „Никола Й. Вапцаров”, с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца

Носител – Състав за автентичен фолклор „Калушари”  

3. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”

Име на проекта – „Традиционна Василишка сватба”

Институция – Народно читалище „Гео Милев”, гр. Момин проход, община Костенец, област София

Носител – Фолклорен ансамбъл „Момин проход”  

4. Сфера на НКН – „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци/ Оръжейничество”

Име на проекта – „Дянко Дянков – майсторът на старинни оръжия от град Априлци”

Институция – Народно читалище „Просвета”, гр.Априлци и Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства – гр.Троян, област Ловеч

Носител – Дянко Дянков (оръжейник, ножар, изработващ и калаени павури)  

5. Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене/ Двугласно женско/ мъжко фолклорно пеене от гр. Неделино и Неделински район”

Име на проекта – „Двугласното пеене в гр. Неделино”

Институция – Народно читалище „Светлина”, гр.Неделино, област Смолян

Носител – Група за автентично пеене (ръководител Анета Емилова)

 

2010 г.  

 

1. Сфера на НКН – „Традиционно разказване”

Име на проекта - „Чуйте и ще знаете”

Институция – Народно читалище „Миньор – 2005”, гр.Перник, община Перник, област Перник

Индивидуален носител – разказвачка (Лидия Евтимова Добревска – гр.Брезник, община Брезник, област Перник)  

2. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”

Име на проекта - „Срещнали се два буенеца – питали са”

Институция – Народно читалище „Напредък – Юпер 1915”, с.Юпер, община Кубрат, област Разград

Носител – Група за изворен фолклор и обичаи  

3. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”

Име на проекта – Маскарадна игра „Джамал” (с.Кошов, община Иваново, област Русе)

Институция – Регионален исторически музей, гр.Русе

Носител – Група за автентичен фолклор  

4. Сфера на НКН – „Традиционно танцуване и детски игри”

Име на проекта – „Пролетни хора на песен от гр.Баня, Карловско”

Институция – Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр.Баня, община Карлово, област Пловдив

Носител – Група за изворен фолклор  

5. Сфера на НКН – “Традиционно пеене и свирене”

Име на проекта - „Песента – минало, настояще и бъдеще”

Институция – Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1926”, с.Сатовча, община Сатовча, област Благоевград

Група – Женска група на „Високо пеене”, Детска група на „Високо пеене”


2012 г.  

 

1. Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене”

Име на проекта – „Добърски баби – пазители на традиционния обред Водици”

Институция – Народно читалище „Просвета – 1927”, с.Добърско, община Разлог, област Благоевград

Групов носител – група „Добърски баби”  

2. Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене”

Име на проекта – „Да съхраним дунавските ритми в с.Антимово”

Институция – Народно читалище „Развитие – 1926”, с.Антимово, община Видин, област Видин

Групов носител – Духова музика „Дунавски ритми”  

3. Сфера на НКН – „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци – Дървообработване и дърворезба”

Име на проекта – „От извора днес, за да ни има утре”

Институция – Народно читалище „Братство – 1869”, гр.Кюстендил, област Кюстендил

Индивидуален носител – Стефан Алексов Петров от с.Ломница  

4. Сфера на НКН – „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци – килимарство”

Име на проекта – „Чипровски килими”

Институция – Народно читалище ”Петър Богдан – 1909”, гр.Чипровци, област Монтана

Групов носител – Женска фолклорна група и млади (Иванка Ивайлова и Захаринка Ивайлова)  

5. Сфера на НКН – „Традиционни празници и обреди – Празнуване на Васильовден (Сурва)”

Име на проекта – „Народния празник Сурва в Пернишко”

Институция – Регионален исторически музей, гр. Перник, област Перник

Групов носител – Сурвакарски групи от 31 селища.

 

2014 г.  

 

1. Сфера на НКН - „Традиционни обреди и празници“

Име на проекта – „Лазаруване в село Старо село - от векове на векове”

Институция – НЧ „Възраждане-1940”, с. Старо село, общ. Тутракан, обл. Силистра

Носител – Ансамбъл за автентичен фолклор „Староселци”  

2. Сфера на НКН - „Традиционни обреди и празници“

Име на проекта – „Хъдрелез – алиански карнавални игри от с. Бисерци”

Институция – НЧ „Стефан Караджа 1928”, с. Бисерци, общ Кубрат, обл. Разград

Носител – Група за изворен фолклор  

3. Сфера на НКН - „Традиционни обреди и празници“

Име на проекта – „Дервишов ден в Лесичово”

Институция – НЧ „Отец Паисий 1890” – с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик

Носител – Кукерски състав  

4. Сфера на НКН - „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“

Име на проекта – „Колани, тъкани „на кори”

Институция – НЧ „Пробуда-1958” – гр. Шумен, обл. Шумен

Носител: Софка Петрова Димитрова - индивидуален носител

 5. Сфера на НКН - „Традиционно пеене и свирене”

Име на проекта – „Добруджанска тройка – минало, настояще и бъдеще

Институция – НЧ „Йордан Йовков 1870”, гр. Добрич, обл. Добрич

Носител – състав „Добруджанска тройка” – Стефан Георгиев Митев, Атанас Стоянов Митев, Живко Георгиев Стоянов

 

2016 г.

 

Сфера на НКН: Традиционни празници и обреди
Кандидатура: „Еркечкото лазаруване: живата традиция”
Институция     излъчила кандидатурата: НЧ „Просвета – 1906”, с. Козичино, общ. Поморие
Групов носител: Група за автентичен фолклор
Сфера на НКН: Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци
Кандидатура: „Плетене на рибарски такъми – таляни, мрежи и винтери: хилядолетен занаят от Бургаския залив”
Институция излъчила кандидатурата: РИМ – Бургас, община Бургас
Индивидуален носител: Сталин Иванов Илиев
Сфера на НКН: Традиционно танцуване и детски игри / Традиционно пеене и свирене
Кандидатура: „Песни и хора на мегдана” в село Кипра
Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Христо Ботев - 1927” – с. Кипра, общ. Девня
Групов носител: Групов носител
Сфера на НКН: Традиционни празници и обреди
Кандидатура: „Кукери на Сирни Заговезни”
Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Пробуда-1927” – с. Бозвелийско, общ. Провадия
Групов носител: Група за автентичен фолклор
Сфера на НКН: Традиционно танцуване и традиционни детски игри
Кандидатура:„Традиционните хора на село Гъмзово – традицията среща бъдещето”,
Институция излъчила кандидатурата:НЧ „Просвета – 1928”, с. Гъмзово, общ. Брегово
Групов носител: Ансамбъл за изворен фолклор „Гъмза”
Сфера на НКН: Традиционно пеене и свирене
Кандидатура:„Многогласно женско/мъжко пеене със съпровод на тамбури”
Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Св. св. Кирил и Методий -1919”- с. Дорково, общ. Ракитово
Групов носител: Мъжка певческа фолклорна група към ансамбъл „Овчарска песен”
Сфера на НКН: Традиционно пеене и свирене/традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци
Кандидатура: „Костадин Илчев- самобитен продължител на родопската гайдарска традиция”
Институция излъчила кандидатурата: РИМ „Стою Шишков” – Смолян
Индивидуален носител: Костадин Стефанов Илчев
Сфера на НКН: Традиционно пеене и свирене
Кандидатура: „Родопската гайда – магията на планината”
Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Родопска просвета -1923”, гр. Девин, общ. Девин
Групов носител: Гайдарски състав
Сфера на НКН: Традиционни обреди и празници
Кандидатура:„Писане на яйца с восък”
Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Просвета – 1881”, с. Костенец, общ. Костенец   
Групов носител: Групов носител
Сфера на НКН: Традиционно танцуване и традиционни детски игри
Кандидатура: „С танците на нашите предци”
Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Отец Паисий – 1956”, с. Пет могили, общ. Никола Козлево
Групов носител: Младежки танцов състав „На мегдана”

 

 

2021 г.

 

1. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“

 Кандидатура:  „Варене на домашен сапун“.

Институция: НЧ „Просвета-1928“, с. Царевец, Община Мездра, Област Враца.

Групов носител: Групов носител на умението – Здравка Николова Петрова, Венета Христова Коцева и Бойка Кръстева Цолова.

2. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: „Традиционно танцуване и традиционни детски игри“

Кандидатура:  „Селското хоро в Пернишко“.

Институция: Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство“.

Групов носител: Групови носители от Област Перник, общините Перник, Брезник, Земен, Радомир и Трън.

3. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: „Традиционно танцуване и традиционни детски игри“

Кандидатура:   „Войняговски хора и игри по Гергьовден“.

Институция: НЧ „Васил Левски – 1900”, село Войнягово, Община Карлово, Област Пловдив.

Групов носител: Група за изворен фолклор „Гергьовска китка“.

4. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“

Кандидатура:   „Грее капанска шевица – традиции и съвременност в творчеството на везбарката Николинка Ангелова“

Институция: НЧ „Просвета - 1883” с. Гецово, Община Разград, Област Разград

Индивидуален носител: Николинка Ангелова, с. Гецово, Община Разград.  

5. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“

Кандидатура:   „Изработване на българска народна носия от региона на Кюстендил“.

Институция: НЧ „Градище - 1907“, гр. Своге, Община Своге, Софийска област.

Индивидуален носител: Мадлена Божилова Амин.


2022 г.  

 

1. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: Знания и умения, свързани с традиционните занаяти

Кандидатура:  „Плетене на рибарски мрежи – традиционен занаят от с. Кошава, Видинско“

Институция : НЧ „Съзнание-1928“ с. Кошава, община Видин

Индивидуален носител: Венцислав Дионисов Николов

2. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: Знания и умения, свързани с традиционните занаяти 

Кандидатура: „Христо Маринов – майсторът мутафчия в музей „Етър“

Институция: Регионален етнографски музей на открито „Етър“ - гр. Габрово, община Габрово, област Габрово

Индивидуален носител: Христо Маринов Христов

3. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: Знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената

Кандидатура:   „Винопроизводството – традиционна направа и употреба в Плевенския район”

Институция: НЧ „Съгласие - 1869”, гр. Плевен; Институт по лозарство и винарство – гр. Плевен

Групов носител: Институт по лозарство и винарство – гр. Плевен; Вила Гривица (местна изба); Винарска къща „Мизия“; Фолклорен ансамбъл „Мизия“  

4. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: Изпълнителски изкуства

Кандидатура:   „Гайдарите на Алтън Калофер: локални практики – глобални послания“

Институция: НЧ „Христо Ботев - 1869“, гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив

Групов носител: Гайдарски състав при НЧ „Христо Ботев - 1869“, гр. Калофер   

5. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: Социални обичаи, обреди и празнични събития

Кандидатура:   Обичай „Къносване на булка“ от село Веселина

Институция: НЧ „Христо Ботев - 1931”, с. Веселина, община Лозница, област Разград

Групов носител: Фолклорна група за турски народни песни и Танцова група към НЧ „Христо Ботев - 1931”, с. Веселина  

6. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: Социални обичаи, обреди и празнични събития

Кандидатура:   „Оброкът – живата практика в с. Липница, община Ботевград“

Институция: НЧ „Слънце - 1929“ с. Липница, община Ботевград, Софийска област

Групов носител: Общността на с. Липница, община Ботевград, 12 представители на родове, които „дават“ оброци.

 

*** 

Английска версия - See the English version of the document here.

You can learn more about the intangible cultural heritage here. 

 

 

 

Принтирай Изпрати на e-mail


Проект на Статут на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ (Становища по проекта могат да се изпращат на официалния адрес на Министерството на културата, както и на ел. поща: silva_ha@mc.government.bg в срок до 18 март 2020 г.)

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(14 - 25.06.2024)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник на отдел“ в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ »

(12.06 - 12.07.2024)
Министерството на културата обявява сесия за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства »

виж всички »
Зала "Средец"
(11 - 26.06.2024)
Галерия „Средец“ представя Андрей Янев с изложбата „Освещаване на семената“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182730087 Изработка : MediaPointDS