BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 29.05.2022
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
















































































За нас
Читалища
Библиотеки и литературно наследство
Закон за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ) - архивна страница
Нематериално културно наследство / ICH
Представителeн списък с елементи на нематериалното културно наследство
Representative list of the ICH of the Republic of Bulgaria
Национална система „Живи човешки съкровища – България“
Събори на народното творчество
Културна интеграция
Проекти и указания
Държавна награда "Св. Паисий Хилендарски"
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по нематериално културно наследство
Национален съвет по читалищно дело


Нематериално културно наследство / ICH
See the English version of the document here.

 

ЕЛЕМЕНТИ, вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България”

 

2008 г.

 

1. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”

Име на проекта – „Нестинарството – българска магия с огнена жарава” (за с.Българи, община Царево)

Институция – Регионален исторически музей – гр.Бургас

Носител – Група от с.Българи, община Царево (ръководител Михаил Михайлов)

 

2. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”

Име на проекта – „Калуша – стародавен обред, запазен за поколения”

Институция – Народно читалище „Никола Й. Вапцаров”, с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца

Носител – Състав за автентичен фолклор „Калушари”

 

3. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”

Име на проекта – „Традиционна Василишка сватба”

Институция – Народно читалище „Гео Милев”, гр. Момин проход, община Костенец, област София

Носител – Фолклорен ансамбъл „Момин проход”

 

4. Сфера на НКН – „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци/ Оръжейничество”

Име на проекта – „Дянко Дянков – майсторът на старинни оръжия от град Априлци”

Институция – Народно читалище „Просвета”, гр.Априлци и Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства – гр.Троян, област Ловеч

Носител – Дянко Дянков (оръжейник, ножар, изработващ и калаени павури)

 

5. Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене/ Двугласно женско/ мъжко фолклорно пеене от гр. Неделино и Неделински район”

Име на проекта – „Двугласното пеене в гр. Неделино”

Институция – Народно читалище „Светлина”, гр.Неделино, област Смолян

Носител – Група за автентично пеене (ръководител Анета Емилова)




2010 г.

 

1. Сфера на НКН – „Традиционно разказване”

Име на проекта - „Чуйте и ще знаете”

Институция – Народно читалище „Миньор – 2005”, гр.Перник, община Перник, област Перник

Индивидуален носител – разказвачка (Лидия Евтимова Добревска – гр.Брезник, община Брезник, област Перник)

 

2. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”

Име на проекта - „Срещнали се два буенеца – питали са”

Институция – Народно читалище „Напредък – Юпер 1915”, с.Юпер, община Кубрат, област Разград

Носител – Група за изворен фолклор и обичаи

 

3. Сфера на НКН – „Традиционни обреди и празници”

Име на проекта – Маскарадна игра „Джамал” (с.Кошов, община Иваново, област Русе)

Институция – Регионален исторически музей, гр.Русе

Носител – Група за автентичен фолклор

 

4. Сфера на НКН – „Традиционно танцуване и детски игри”

Име на проекта – „Пролетни хора на песен от гр.Баня, Карловско”

Институция – Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр.Баня, община Карлово, област Пловдив

Носител – Група за изворен фолклор

 

5. Сфера на НКН – “Традиционно пеене и свирене”

Име на проекта - „Песента – минало, настояще и бъдеще”

Институция – Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1926”, с.Сатовча, община Сатовча, област Благоевград

Група – Женска група на „Високо пеене”, Детска група на „Високо пеене”




2012 г.

 

1. Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене”

Име на проекта – „Добърски баби – пазители на традиционния обред Водици”

Институция – Народно читалище „Просвета – 1927”, с.Добърско, община Разлог, област Благоевград

Групов носител – група „Добърски баби”

 

2. Сфера на НКН – „Традиционно пеене и свирене”

Име на проекта – „Да съхраним дунавските ритми в с.Антимово”

Институция – Народно читалище „Развитие – 1926”, с.Антимово, община Видин, област Видин

Групов носител – Духова музика „Дунавски ритми”

 

3. Сфера на НКН – „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци – Дървообработване и дърворезба”

Име на проекта – „От извора днес, за да ни има утре”

Институция – Народно читалище „Братство – 1869”, гр.Кюстендил, област Кюстендил

Индивидуален носител – Стефан Алексов Петров от с.Ломница

 

4. Сфера на НКН – „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци – килимарство”

Име на проекта – „Чипровски килими”

Институция – Народно читалище ”Петър Богдан – 1909”, гр.Чипровци, област Монтана

Групов носител – Женска фолклорна група и млади (Иванка Ивайлова и Захаринка Ивайлова)

 

5. Сфера на НКН – „Традиционни празници и обреди – Празнуване на Васильовден (Сурва)”

Име на проекта – „Народния празник Сурва в Пернишко”

Институция – Регионален исторически музей, гр. Перник, област Перник

Групов носител – Сурвакарски групи от 31 селища.

 

2014 г.

 

1. Сфера на НКН - „Традиционни обреди и празници“

Име на проекта – „Лазаруване в село Старо село - от векове на векове”

Институция – НЧ „Възраждане-1940”, с. Старо село, общ. Тутракан, обл. Силистра

Носител – Ансамбъл за автентичен фолклор „Староселци”

 

2. Сфера на НКН - „Традиционни обреди и празници“

Име на проекта – „Хъдрелез – алиански карнавални игри от с. Бисерци”

Институция – НЧ „Стефан Караджа 1928”, с. Бисерци, общ Кубрат, обл. Разград

Носител – Група за изворен фолклор

 

3. Сфера на НКН - „Традиционни обреди и празници“

Име на проекта – „Дервишов ден в Лесичово”

Институция – НЧ „Отец Паисий 1890” – с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик

Носител – Кукерски състав

 

4. Сфера на НКН - „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“

Име на проекта – „Колани, тъкани „на кори”

Институция – НЧ „Пробуда-1958” – гр. Шумен, обл. Шумен

Носител: Софка Петрова Димитрова - индивидуален носител

 

5. Сфера на НКН - „Традиционно пеене и свирене”

Име на проекта – „Добруджанска тройка – минало, настояще и бъдеще

Институция – НЧ „Йордан Йовков 1870”, гр. Добрич, обл. Добрич

Носител – състав „Добруджанска тройка” – Стефан Георгиев Митев, Атанас Стоянов Митев, Живко Георгиев Стоянов





2016 г.



Сфера на НКН: Традиционни празници и обреди
Кандидатура: „Еркечкото лазаруване: живата традиция”
Институция     излъчила кандидатурата: НЧ „Просвета – 1906”, с. Козичино, общ. Поморие
Групов носител: Група за автентичен фолклор


Сфера на НКН: Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци
Кандидатура: „Плетене на рибарски такъми – таляни, мрежи и винтери: хилядолетен занаят от Бургаския залив”
Институция излъчила кандидатурата: РИМ – Бургас, община Бургас
Индивидуален носител: Сталин Иванов Илиев


Сфера на НКН: Традиционно танцуване и детски игри / Традиционно пеене и свирене
Кандидатура: „Песни и хора на мегдана” в село Кипра
Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Христо Ботев - 1927” – с. Кипра, общ. Девня
Групов носител: Групов носител


Сфера на НКН: Традиционни празници и обреди
Кандидатура: „Кукери на Сирни Заговезни”
Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Пробуда-1927” – с. Бозвелийско, общ. Провадия
Групов носител: Група за автентичен фолклор


Сфера на НКН: Традиционно танцуване и традиционни детски игри
Кандидатура:„Традиционните хора на село Гъмзово – традицията среща бъдещето”,
Институция излъчила кандидатурата:НЧ „Просвета – 1928”, с. Гъмзово, общ. Брегово
Групов носител: Ансамбъл за изворен фолклор „Гъмза”


Сфера на НКН: Традиционно пеене и свирене
Кандидатура:„Многогласно женско/мъжко пеене със съпровод на тамбури”
Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Св. св. Кирил и Методий -1919”- с. Дорково, общ. Ракитово
Групов носител: Мъжка певческа фолклорна група към ансамбъл „Овчарска песен”


Сфера на НКН: Традиционно пеене и свирене/традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци
Кандидатура: „Костадин Илчев- самобитен продължител на родопската гайдарска традиция”
Институция излъчила кандидатурата: РИМ „Стою Шишков” – Смолян
Индивидуален носител: Костадин Стефанов Илчев


Сфера на НКН: Традиционно пеене и свирене
Кандидатура: „Родопската гайда – магията на планината”
Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Родопска просвета -1923”, гр. Девин, общ. Девин
Групов носител: Гайдарски състав


Сфера на НКН: Традиционни обреди и празници
Кандидатура:„Писане на яйца с восък”
Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Просвета – 1881”, с. Костенец, общ. Костенец    
Групов носител: Групов носител


Сфера на НКН: Традиционно танцуване и традиционни детски игри
Кандидатура: „С танците на нашите предци”
Институция излъчила кандидатурата: НЧ „Отец Паисий – 1956”, с. Пет могили, общ. Никола Козлево
Групов носител: Младежки танцов състав „На мегдана”

2021 г.

Удостоверения за вписването си в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство (НКН) на Република България, както и парична награда за опазването на представения елемент, след селекция на областно ниво и разглеждане на 15 кандидатури в Министерството на културата,  получиха следните пет кандидатури:

 

 

            1. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“

 

Кандидатура:  „Варене на домашен сапун“.

 

Институция: НЧ „Просвета-1928“, с. Царевец, Община Мездра, Област Враца.

 

Групов носител: Групов носител на умението – Здравка Николова Петрова, Венета Христова Коцева и Бойка Кръстева Цолова.

 
 
            2. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: „Традиционно танцуване и традиционни детски игри“

 

Кандидатура:  „Селското хоро в Пернишко“.
 
Институция: Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство“.


Групов носител: Групови носители от Област Перник, общините Перник, Брезник, Земен, Радомир и Трън.

 
 
            3. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: „Традиционно танцуване и традиционни детски игри“

 
Кандидатура:   „Войняговски хора и игри по Гергьовден“.
 
Институция: НЧ „Васил Левски – 1900”, село Войнягово, Община Карлово, Област Пловдив.
 
Групов носител: Група за изворен фолклор „Гергьовска китка“.
 
      
             4. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“

 

Кандидатура:   „Грее капанска шевица – традиции и съвременност в творчеството на везбарката Николинка Ангелова“

Институция: НЧ „Просвета - 1883” с. Гецово, Община Разград, Област Разград
 
Индивидуален носител: Николинка Ангелова, с. Гецово, Община Разград. 
 

 

            5. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“

 
Кандидатура: „Изработване на българска народна носия от региона на Кюстендил“.
 
Институция: НЧ „Градище - 1907“, гр. Своге, Община Своге, Софийска област.
 
Индивидуален носител: Мадлена Божилова Амин.
Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(26.05 - 03.06.2022)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ »

(18.05 - 11.06.2022)
Обява във връзка с Правилата за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(18.05 - 07.06.2022)
ЙОРДАНКА ЙОСИФОВА ГОСТУВА В ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ“ С ИЗЛОЖБАТА „ЧИПРОВСКИЯТ КИЛИМ – ТРАДИЦИЯ И РАЗЛИЧНОТО В ТРАДИЦИЯТА“ »



виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 162246508 Изработка : MediaPointDS