BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Понеделник, 22.07.2024
 
       
Международно сътрудничество и регионални дейности
Европейски програми и проекти
Портал на Европейския съюз
Контакти
Административни услуги, извършвани от дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности"
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА 20-ГОДИШНИНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (КОНВЕНЦИЯ 2003)


За нас
Читалища
За нас
Регионално експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища"
Споразумение за сътрудничество
Библиотеки и литературно наследство
Закон за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ) - архивна страница
Нематериално културно наследство
Събори на народното творчество
Културна интеграция
Проекти и указания
Държавна награда "Св. Паисий Хилендарски"
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по нематериално културно наследство
Национален съвет по читалищно дело


Регионално експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища"
АКТУАЛНО 
           
Във връзката с изискванията на § 91 от Закона за държавния бюджет на Р. България за 2007 г., който отмени § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за народните читалища Министерството на културата се обърна към Националната агенция по приходите с молба за разяснения и тълкувания относно данъчните задължения, които следва да бъдат съблюдавани от страна на народните читалища в съответствие с новите промени.


ХРОНОЛОГИЯ

През 2005 г. се положи началото на изграждането на Регионални експертно консултантски центрове „Читалища”. Те подпомагат националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско участие. Осъществяват дейности за читалищата от цялата област, на чиято територия функционират.
 
            Основни задължения на центровете са:

  1. Създаване на база данни, представяща всички действащи читалища в съответната област.
  2. Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност.
  3. Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, предоставяне на Министерството на културата, областните и общинските администрации.
  4. Подготвя и подпомага читалищата при разработване и участие в проекти.
  5. Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, курсове и други квалификационни дейности.
  6. Координира участието на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни и информационни центрове за местната общност.
  7. Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата.
  8. Партниране с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Европейската интеграция.
        Регионални експертно-консултативни и информационни центрове „Читалища” /РЕКИЦ/ 


РЕКИЦ – Благоевград

Адрес: гр. Багоевград,  ул. „Т. Александров“ №23, ет 7, офис 71

Телефон 073/ 83 03 77

E-mail: rc_chitalishte@abv.bg

________________________________________

РЕКИЦ – Бургас

Адрес: гр. Бургас, ул. "Шейново" № 24

Телефон: 056/ 842 346

E-mail: rekic.burgas@abv

  ________________________________________

РЕКИЦ – Варна

Адрес: гр. Варна, бул. "Осми Приморски полк" № 137, вх. Г

Телефон: 052/320 370

E-mail: rcvn@abv.bg

 ________________________________________
РЕКИЦ – Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Бачо Киро" 2

Телефон: 062/603 502; 0876603502

E-mail: rc_vtarnovo@mail.bg

________________________________________

РЕКИЦ – Видин

Адрес: гр. Видин, пл. "Бдинци" №2, ет.9, стая № 8

Телефон: 094/ 601 706

E-mail: rc_vidin@abv.bg

_______________________________________

РЕКИЦ - Враца

Адрес: гр. Враца, бул."Хр. Ботев” № 28

Телефон: 092/ 991709

E-mail: rc_vratza@abv.bg

________________________________________

РЕКИЦ – Габрово

Адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 7, п.к.208

Телефон: 066 808 213;  088 495 0360

E-mail: rekic.gabrovo@gmail.com

________________________________________

РЕКИЦ – Добрич

Адрес: гр. Добрич, бул."25 септември” № 44

Телефон: 058/ 603 661

E-mail: ekic@abv.bg

 ________________________________________
РЕКИЦ – Кърджали

Адрес: гр. Кърджали, ул."Републиканска” № 47

Телефон: 0361/ 61 179

E-mail: rekic_kj@abv.bg

  ________________________________________

РЕКИЦ – Кюстендил

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий” № 18

Телефон: 078/ 526 395

E-mail: rekic_kn@abv.bg

 ________________________________________

РЕКИЦ – Ловеч

Адрес: гр. Ловеч, бул. „България” № 3, ет. 3

Телефон: 068/ 604 773

E-mail: rekic_lch@abv.bg

________________________________________

РЕКИЦ – Монтана

Адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 88

Телефон: 096/ 306 440

E-mail: rekic.montana@gmail.com

________________________________________

РЕКИЦ – Пазарджик

Адрес: гр. Пазарджик, бул. „Г. Бенковски” № 36

Телефон: 034/ 442 567; 0899962299

E-mail: rekitc_05pz@abv.bg  и rie_vn@abv.bg

 ________________________________________

РЕКИЦ – Перник

Адрес: гр. Перник, ул. Радомир, №1, вх. А, ет. 4, офис 22

Телефони: 0884098343; 0884979728

E-mail: rekic_pk@abv.bg

 ________________________________________

РЕКИЦ  - Плевен

адрес: гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" №23, вх. 1, ет. 2, офис 107

телефон: 064/610075

E-mail: rekic.pleven@abv.bg  

________________________________________

РЕКИЦ – Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. „П.Р.Славейков” № 33

Телефон: 032/ 632 064

E-mail: rekic.plovdiv@gmail.com

 ________________________________________

РЕКИЦ "Читалища" – Разград

Адрес: гр. Разград, бул. „България” № 21 офис: 24

Телефон: 084/ 661 426

E-mail: rekits_rz@abv.bg

 ________________________________________

РЕКИЦ-Русе

Адрес: гр. Русе, ул. Черно море 2, ет. 4

Телефон: 0895 622 556; 0887 475 247

E-mail: recicrs@abv.bg  

________________________________________

РЕКИЦ – Силистра

Адрес: гр. Силистра, ул."Генерал Скобелев"№17, ет-2, офис №3

Телефон: 086/ 824 526; 0897992559

E-mail: rekitssilistra@abv.bg

________________________________________

РЕКИЦ – Сливен

Адрес: гр. Сливен, ул. „Георги Икономов” № 19

Телефон:

E-mail: rekic_sl@abv.bg  и   rekic.sl@abv.bg

________________________________________

РЕКИЦ – Смолян

Адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 14, ет.4, офис 412

Телефон: 0879472962

E-mail: rc_smolyan@abv.bg 

________________________________________

РЕКИЦ – София-град

Адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 123

Телефон/Факс: 02/ 9810602

Е-mail: rekic_sofia@abv.bg

 ________________________________________

РЕКИЦ – София-област - 1

Адрес: гр. Своге, ул. Цар Симеон" № 29

Телефон: 0726/ 2095; 0885105647; 0888363836

Е-mail: r.center_svoge@mail.bg

 ________________________________________

 РЕКИЦ – София Област ІІ БОТЕВГРАД

Адрес: гр. Ботевград, пл. "Освобождение" №12

Телефон: 0898 36 46 39;

Е-mail: rc.botevgrad@abv.bg

nadegdadimitrova@gmail.com

 ________________________________________

РЕКИЦ – Стара Загора

Адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 17

Телефон: 042/ 603 950

E-mail: rchc_stz@abv.bg

 ________________________________________

РЕКИЦ – Търговище

Адрес: гр. Търговище, пл. „Стоян Мавродиев”, ОНЧ "Напредък -1864". ст.5

Сл. тел: 0877039204 - Снежана Николова

Сл. тел: 0876512872 - Веляна Кръстева

E-mail: citikc_tg@abv.bg

________________________________________

РЕКИЦ – Хасково

Адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 11

Телефон: 038/ 665 036

E-mail: rc_haskovo@abv.bg

________________________________________

РЕКИЦ – Шумен

Адрес: гр. Шумен, ул."Цар Освободител"№154

Телефон: 054/913-776

E-mail: rekic_shumen@abv.bg

________________________________________

РЕКИЦ – Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, пл. „Страшимир Кринчев” № 3

Телефон: 0895506988

E-mail: rekic.yambol@abv.bg

 
Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.07 - 17.08.2024)
СЪОБЩЕНИЕ »

(16.07 - 17.08.2024)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ“, ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(27.06 - 30.07.2024)
„Abstracta. В памет на Дора Валие”. Изложба - живопис на художника Атилио Таверна (удължена до 30 юли) »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 183977868 Изработка : MediaPointDS