BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 23.05.2024
 
       
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Тарифи
Конвенции
Проекти на нормативни актове. Архив (2009-2019)
Регистър на организации, подпомагащи културата
Меценатство
Декларации по чл. 12 и чл. 14 от ЗПРКИ
Указания
Правила
Заповеди
Регламенти и директиви
Проекти за обществено обсъждане
Други
Проекти на нормативни актове - 2020 г.
Проекти на нормативни актове - 2021 г.
Проекти на нормативни актове - 2022 г.
Проекти на нормативни актове - 2022 г., част 2
Проекти на нормативни актове - 2023 г.
Проект на Статут за национално участие на Република България във Венецианското биенале за изкуство (05.09.2023)
Проекти на нормативни актове - 2024


























































































Проект на СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА “ХРИСТО Г. ДАНОВ” ЗА ПРИНОС В БЪЛГАРСКАТА КНИЖОВНА КУЛТУРА (02.02.2024)
Проект - нови правила - визуални изкуства (01.03.2024)
Проект на Заповед - регистрация на марка по ЗМГО (11.03.2024)
Проект Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на културата (12.03.2024)
Проект на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 година (29.03.2024)
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за състава, функциите и дейността на Националния съвет за нематериално културно наследство към министъра на културата (10.04.2024)
Проект на ПМС за допълнение на Постановление № 88 на МС от 1.06.2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (08.05.2024)


Проект Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на културата (12.03.2024)
1.  Проект на доклад от министъра на културата;

2.  Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на културата, приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2017 г. (Обн. ДВ. бр. 98 от  2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 80 от  2019 г., бр. 70 от 2020 г., бр. 41 от  2021 г., бр. 76 от 2022 г. и бр. 81 от 2023 г.)

3.  Частична предварителна оценка на въздействието;

4.  Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ относно извършената оценка на въздействие;



Срок на обществено обсъждане 12.03.2024  – 11.04.2024 г .

Предложения и становища се изпращат на електронен адрес i.peykov@mc.government.bg.

 

С проекта на Постановление се предлагат структурни промени в отделни административни звена в Министерство на културата и уреждане на промени в областите на тяхната функционална компетентност. Промените ще бъдат осъществени в рамките на досегашната обща щатна численост на министерството чрез вътрешна реорганизация.

Дата на откриване: 12.3.2024 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Култура

Дата на приключване: 11.4.2024 г.

Принтирай Изпрати на e-mail


Доклад

Оценка на въздействието

Проект на постановление

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.04 - 24.05.2024)
СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО НА СТАВРИ КАЛИНОВ: “POST MORTEM” »



виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182055698 Изработка : MediaPointDS