BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 23.05.2024
 
       
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Тарифи
Конвенции
Проекти на нормативни актове. Архив (2009-2019)
Регистър на организации, подпомагащи културата
Меценатство
Декларации по чл. 12 и чл. 14 от ЗПРКИ
Указания
Правила
Заповеди
Регламенти и директиви
Проекти за обществено обсъждане
Други
Проекти на нормативни актове - 2020 г.
Проекти на нормативни актове - 2021 г.
Проекти на нормативни актове - 2022 г.
Проекти на нормативни актове - 2022 г., част 2
Проекти на нормативни актове - 2023 г.
Проект на Статут за национално участие на Република България във Венецианското биенале за изкуство (05.09.2023)
Проекти на нормативни актове - 2024


Проект на СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА “ХРИСТО Г. ДАНОВ” ЗА ПРИНОС В БЪЛГАРСКАТА КНИЖОВНА КУЛТУРА (02.02.2024)
Проект - нови правила - визуални изкуства (01.03.2024)
Проект на Заповед - регистрация на марка по ЗМГО (11.03.2024)
Проект Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на културата (12.03.2024)
Проект на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 година (29.03.2024)
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за състава, функциите и дейността на Националния съвет за нематериално културно наследство към министъра на културата (10.04.2024)
Проект на ПМС за допълнение на Постановление № 88 на МС от 1.06.2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (08.05.2024)


Проект на Заповед - регистрация на марка по ЗМГО (11.03.2024)
Министерството на културата уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт като публикува проект на заповед на министъра на културата, с която се определя редът за разглеждане на постъпили в Министерството на културата, на основание чл. 11, ал. 3 и във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 11 от Закона за марките и географските означения, заявления за издаване на становище, съдържащо съгласие или отказ от съгласие по искане за регистрация на марка (становище за РМ), която се състои от или включва наименование или изображение на културна ценност или части от културни ценности, определени по реда на Закона за културното наследство.

Предложения и възражения: d.gyurdjiiska@mc.government.bg и d.ninova@mc.government.bg.Срок на обсъждането: Един месец от датата на оповестяването - до 11 април 2024 г. вкл.

Принтирай Изпрати на e-mail


Проект на Заповед

Уведомление по чл. 66 от АПК

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации в периода 11.03.2024 – 11.04.2024 по проекта на заповед за публикуване

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.04 - 24.05.2024)
СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО НА СТАВРИ КАЛИНОВ: “POST MORTEM” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182055542 Изработка : MediaPointDS