BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 20.06.2024
 
       
Формуляр за подаване на сигнали


Вътрешен канал за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН
ВЪТРЕШЕН КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО КАНАЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАЗакона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) има за цел да осигури защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения, или в друг работен аспект.

Съгласно разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН в Министерство на културата е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали.

По канала за вътрешно подаване на сигнали могат да бъдат подавани сигнали за нарушенията, посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, от категорията лица, съгласно чл. 5 от същия закон.

Поверителността на самоличността на сигнализиращите лица и на всяко трето лице, посочено в сигнала, е защитена.

Сигналите по реда на ЗЗЛПСПОИН се подават писмено или устно до Инспектората по чл. 46 от ЗА на Министерството на културата, отговарящ за тяхното разглеждане, по някой от следните метода:

            1. e-mail: internalchannel@mc.government.bg;

            2. денонощен безплатен телефон: 080011060;

           3. чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, на адреса на Министерството на културата: гр. София-1040, бул. „Александър Стамболийски“ № 17. Пратката се предава незабавно на ръководителя на Инспектората по чл. 46 от ЗА, без да бъде отваряна;

            4. в стаите на Инспектората по чл. 46 от ЗА, находящи се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, ет. 5 – стая 511 и стая 510.

При подаване на писмен сигнал подателят може да използва Формуляра за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения, съгласно ЗЗЛПСПОИН. Формулярът не е задължителен за попълване от сигнализиращото лице. В случай, че го използва, лицето следва да попълни част I – V включително и да го подпише: при изпращане на формуляра по пощата – със саморъчен подпис; при изпращане по електронна поща – с квалифициран електронен подпис.

При подаване на писмен сигнал в свободна форма, същият следва да съдържа най-малко следните данни:

-         трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

-       имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, в случай че сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

-     конкретни данни за нарушение или за реална опасност, че може да бъде извършено; място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено; описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

-          дата на подаване на сигнала;

-       подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.Към сигнала могат да се приложат различни  по вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Всяко сигнализиращо лице в 7-дневен срок получава потвърждение, че сигналът е получен.

ВАЖНО! В случай, че сигналът не отговаря на изискванията на закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Ако нередностите не бъдат отстранени в срок, сигналът ведно с приложенията към него, се връща на сигнализиращото лице.

Не се разглеждат сигнали по този ред, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието, на които не дава основание да се приемат за правдоподобни. Сигнали съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи  твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Не се образува производство по анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се за нарушения преди повече от 2 години.

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличие на условията по чл. 6 от закона.

 

 

 

Принтирай Изпрати на e-mail


Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(18.06 - 31.12.2024)
Информация от сесията за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г. »

(14 - 25.06.2024)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник на отдел“ в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(11 - 26.06.2024)
Галерия „Средец“ представя Андрей Янев с изложбата „Освещаване на семената“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182828451 Изработка : MediaPointDS