BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Сряда, 24.07.2024
 
       
Министър
Административна структура
Доклади и отчети
История
ОБЩЕСТВЕНО-ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ
Стратегически цели на МК
Стратегия за управление на риска в Министерство на културата 2020-2022 г.
Защита на личните данни


Галерия министри на културата
Министър на културата (август 2005 - юли 2009 г.)
Министър на културата (юли 2009 - март 2013 г.)
Биография
Парламентарен контрол
Парламентарен контрол
Речи, изказвания, позиции
Интервюта
Министър на културата (13 март 2013 - 29 май 2013)
Министър на културата (29 май 2013 - 6 август 2014 г.)
Министър на културата (6 август 2014 - 7 ноември 2014 г.)
Министър на културата (7 ноември 2014 г. - 27 януари 2017 г.)
Министър на културата (27 януари 2017 г.- 4 май 2017 г.)
Министър на културата (4 май 2017-11 май 2021)
Министър на културата (12 май - 15 септември 2021 г. и 16 септември - 12 декември 2021 г. )
Министър на културата (13 декември 2021 - 02 август 2022)
Министър на културата (02 август 2022 - 03 февруари 2023)
Министър на културата (03 февруари 2023 - 06 юни 2023)
Министър на културата (06 юни 2023 - 9 април 2024)


Парламентарен контрол
 

 

Принтирай Изпрати на e-mail


Писмен отговор на въпрос от н. п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно инвестиционен проект за изграждане на търговски комплекс на мястото на хотел "България" и Зала "България" (връчен на 30 октомври 2009 г.).

Отговор на въпрос от н.п. Лъчезар Тошев от ПГ на Синята коалиция, относно запазването на гроба на бележития възрожденски художник Николай Павлович

Отговор на въпрос от н.п. Станислав Тодоров Станилов относно позицията на Министерството на културата към нарушения в резерват "Стария Несебър"

Отговор на въпрос от н.п. Станислав Тодоров Станилов относно нарушения в Национален Архитектурно-археологически резерват Дуросторум-Дръстър-Силистра

Отговор на питане от н. п. Емил Димитров Караниколов относно проект „Севтополис” - 6.11.2009 г.

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно официалния статут на вестник "Папарак" и нарушение на законите от неговите издатели (връчен на 13 ноември 2009 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. Лъчезар Тошев от ПГ на Синята коалиция относно съхраняването на книгите и предметите на изкуството от наследството, завещано от г-н Теодор Димитров в полза на Република България

Устен отговор в заседанието на 11 декември 2009 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно изпълнението на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.

Отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА относно опазване на културното наследство на Република България /23.04.2010/

Отговор на питане от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно обновяване на фондовете на библиотеките в страната.

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно необходимостта от защита на античното светилище на Дионисий, намирало се близо до гр. Свищов (връчен на 12 март 2010 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. Лъчезар Тошев, относно позицията на Министерство на културата по инициативата за провеждане на българо-френски фестивал в Свищов "Дни на Пиер дьо Ронсар" (връчен на 15 януари 2010 г.)

Писмен отговор на въпрос от н.п. Лъчезар Тошев, относно позицията на Министерството на културата по предложението за реконструкция на къщата на ул."Шипка" № 38 в София, паметник на културата с местно значение (връчен на 29 януари 2010 г.)

Отговор на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на културата за реформа в сценичните изкуства (1 октомври 2010 г.)

Отговор на Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно разделянето на Силистренския театър и промяната в статута и в състава на театъра (1 октомври 2010 г.)

Отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно намаляване на субсидията за Фонд работна заплата /ФРЗ/ на театрите в страната (1 октомври 2010 г.)

Отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно реакция срещу Постановление 152 и избора на вр. и.д. директор на новосъздадения Театрално-музикален продуценски център от обединението на Варненска опера и Драматичен театър "Стоян Бъчваров", в гр. Варна

Отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно изпълнение на изискванията на Закона за културното наследство (5.11.2010)

Отговор на въпрос от н.п. ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ШОПОВА относно мерките, които взема Министерството на културата за опазване на недвижимото културно наследство на гр. Пловдив (5.11.2010)

Писмен отговор на въпрос от н. п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" - 2009 г. (връчен на 5 февруари 2010 г.).

Отговор на въпрос от н. п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно участието на България в "Нощта на музеите"

Отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно системно нарушаване на Кодекса на труда в системата на Министерство на културата (26 ноември 2010 г.)

Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно решение Р-00-0015/8.6.2010г., с което се обявяват резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт и преустройство на съществуващи сгради в имот на Министерството на културата, находящ се в София" /16 юли 2010 г./

Отговор на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно връщането на управлението и стопанисването на НДК на Министерството на културата (25 юни 2010 г.)

Отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно дейността на Национална агенция " Музика" ЕООД през 2010 г. (11.03.2011)

Отговор на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно състоянието на музея "Александър Стамболийски" - София. (11.03.2011)

Отговор на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно състоянието на кораба-музей "Радецки" и възможностите той да плава отново след издаване на необходимите документи. (11.03.2011)

Отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно състоянието и дейността на читалище "Петър Вичев", с. Айдемир, община Силистра. (11.03.2011)

Отговор на въпрос от н. п. КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ относно финансиране на филмопроизводството от бюджета на Министерството на културата (03.06.2011)

Отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно пропуска за нотификация пред Европейската комисия на държавна помощ за българската филмова индустрия (13.05.2011)

Отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно осигуряване финансиране, съгласно чл. 17 от Закона за филмовата индустрия, след решението на Конституционния съд за отпадане на § 83 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. (13.05.2011).

Отговор на питане от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно политиката на министерството за гарантиране на финансовата стабилност и създаване условия за прозрачност на приходите от билети. (13.05.2011).

Отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно кадрови промени в Министерство на културата. (13.05.2011).

Отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно участие на служители от културни институции от Плевен в политически митинг на СДС

Отговор на питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно контрола на Министерството на културата при изграждане на паметници и мемориални комплекси в България. (20.01.2012)

Отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно преструктуриране на работата по изследване и опазване археологическото наследство на България. (20.01.2012)

Отговор на Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно изграждането и функционирането на Музея за социалистическо изкуство (23 март 2012)

Отговор на Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно разпространение на славянската култура в ЕС (23.03.2012)

Отговор на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно съблюдаването на законовите мерки за опазване на историческата черква-костница "Света Неделя" в гр. Батак. (1.06.2012)

Отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно създаденото гражданско недоволство в гр. Балчик срещу ръководството на СУ "Св.Климент Охридски" относно стопанисването на Двореца и Ботаническата градина. (1.06.2012)

Отговор на въпрос от депутатите Христо Бисеров, Димитър Дъбов и Хамид Хамид относно процедура за ремонтни работи в Драматично-куклен театър “Васил Друмев” – гр. Шумен”. (29.06.2012)

Отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно нарушение на режима за опазване на исторически зелени площи Централна градска част Пловдив (21.12.2012 г.)

Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ и АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно дейността на "Алианс" ЕООД. (2.11.2012)

Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно реставрацията на паметника на Цар Освободител.; Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно контрола, който упражнява Министерството на културата върху процеса на реставрация на националния паметник на културата - паметника на Цар Освободител. (2.11.2012)

Отговор на Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно Държавния културен институт в гр. Балчик.(1.2.2013)

Отговор на Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно опазване паметник на културата - летище Божурище.(1.2.2013)

Отговор на Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно изказване на директора на Националния исторически музей за отрицателен икономически принос на хората, живеещи в кварталите "Столипиново" - Пловдив, и "Факултета" - София. (1.2.2013)

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(23.07 - 23.08.2024)
„Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2024 г. »

(23.07 - 24.08.2024)
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „АДРИАНА БУДЕВСКА“ - БУРГАС »

виж всички »
Зала "Средец"
(27.06 - 30.07.2024)
„Abstracta. В памет на Дора Валие”. Изложба - живопис на художника Атилио Таверна (удължена до 30 юли) »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 184030759 Изработка : MediaPointDS