BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Петък, 01.03.2024
 
       
Сценични изкуства и художествено образование
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"
Галерия "Средец"
Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Контакти
Музеи, галерии и визуални изкуства
Нормативни документи
Музеи и галерии в България
Актуално
Резултати от сесии
Образци
Венецианско биенале за изкуство - архив
Отворена покана - Биенале 2019
Обща информация
Отворена покана за кураторски проекти за национално участие на България в 59-ото издание на Венецианското биенале за изкуство през 2022 г.
Допълнителна информация за пространството за национално участие на България в 59-ото издание на Венецианското биенале за изкуство през 2022 г.
Венецианско биенале за изкуство - 2023/2024
Регистри
"Недвижимо културно наследство"
Специализирани експертни съвети
Процедури за финансова подкрепа
Административни услуги, извършвани от дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Споразумение за сътрудничество между Министерството на културата и Агенция „Митници“
Обществено обсъждане


Заповед за удължаване на срока за конкурс за кураторски проект във връзка с организиране на национално участие на страната в 58-о издание на Международната художествена изложба на Венецианското биенале


обратно

З А П О В Е Д

№……………………….

гр. София, ……………….…… г.

 

На основание чл. 5, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерството на културата, Статут за национално участие на България във Венецианското биенале за изкуство и поради констатирани технически проблеми с достъпа до публикуваната на Интернет страницата на Министерство на културата информация за конкурс за кураторски проект във връзка с организиране на национално участие на страната в 58-о издание на Международната художествена изложба на Венецианското биенале в гр. Венеция, Италия от 11 май до 24 ноември 2019 г.

 

ИЗМЕНЯМ:

 

Заповед № РД 09-1168/28.11.2018 г. на министъра на културата, както следва:

1.                   В т. 3 текстът „Определям срок за подаване на проектните предложения един месец“ се изменя така: „Определям срок за подаване на проектните предложения един месец и пет календарни дни (до 03.01.2019 г. включително)“.

2.                   В Приложението - Отворена покана, неразделна част от Заповед РД 09-1168/28.11.2018 г. на министъра на културата, текстът „Срок за подаване на документите – 1 месец от датата на публикуване на настоящата отворена покана“ се изменя така: „Срок за подаване на документите – 1 месец и пет календарни дни (до 03.01.2019 г. включително) от датата на публикуване на настоящата отворена покана“.

Останалата част от съдържанието на заповедта и поканата не се променя.

Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

БОИЛ БАНОВ

Министър на културата

 
Приложение към Заповед №…………………..2018 г.

 

Отворена покана за кураторски проекти за национално участие на България в 58-о издание на Венецианското биенале за изкуство през 2019 г.

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от Статута за национално участие на Република България във Венецианското биенале за изкуство, утвърден със Заповед № РД09-1068/13.11.2018 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за кураторски проект за национално участие на България в 58-а Международна художествена изложба на Венецианското биенале - 2019 г.

 

Максимален размер на допустимото финансиране за дейности и услуги, свързани с реализация на проекта: 50 000 лв.

 

Срок за подаване на документите – 1 месец и пет календарни дни (до 03.01.2019 г. включително) от датата на публикуване на настоящата отворена покана.

 

В конкурса могат да участват физически лица, самостоятелно или в екип. Допуска се кандидатстване само с едно проектно предложение.

 

Заявления за кандидатстване се подават по реда на Статута за национално участие на Република България във Венецианското биенале за изкуство, утвърден със Заповед № РД09-1068/13.11.2018 г.

 

Проектните предложения се подават в два екземпляра на хартиен и електронен носител в деловодството на Министерство на културата:

До дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“

Относно „Проект за Биенале във Венеция“

1040, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17

 

Кандидатурите се разглеждат от жури, назначено със Заповед на министъра на културата в срок до 10 работни дни от издаването на Заповедта.

 

Резултатите от конкурса се обявяват на интернет страницата на Министерство на културата в 3-дневен срок след приключване на конкурса.

 

Параметрите на експозиционното пространство ще бъдат обявени допълнително.

 

За контакт:

Лора Атанасова, 02/ 94 00 968, l.atanasova@mc.government.bg

Десислава Дикова, 02/ 94 00 826, d.dikova@mc.government.bg


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(29.02 - 31.03.2024)
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ „КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ“ - СОФИЯ »

(28.02 - 29.04.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НЕВЕНА КОКАНОВА“ - ЯМБОЛ »

виж всички »
Зала "Средец"
(20.02 - 02.03.2024)
Министерството на културата е домакин на фотографската изложба „Украйна: война и съпротива“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 179615909 Изработка : MediaPointDS