BG / EN | Home | Site Map | RSS Saturday, 03.02.2024
 
       


Съобщение за съставен АУАН № 9306 от 11.05.2023 г. срещу "РЕСТОРАНТ САУТ ПАРК" ЕООД, ЕИК: 20402726, гр. София (09.06.2023)


back

Съобщение за съставен акт за установяване на административно нарушение

 

        Съставен е Акт за установяване на административно нарушение № 9306 от 11.05.2023 г. срещу "РЕСТОРАНТ САУТ ПАРК" ЕООД  , ЕИК: 204027267, седалище и адрес на управление  гр. София, р-н Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 98, ет. 3, ап. 6, представлявано от АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ МИХОВ, за административно нарушение по чл. 97, ал. 1, т. 5 от ЗАПСП.

В 14-дневен срок от поставяне на съобщението представляващият/та  АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ МИХОВ или упълномощено от него/нея лице, може да се яви в Министерството на културата за предявяване и подписване на акта.

При неявяване в посочения срок, това се отбелязва в акта и същият се смята за редовно връчен в деня на отбелязването, като се прилага към преписката и производството по него продължава.

Съобщението е поставено на 09.06.2023 г.

За контакти: Министерство на културата, дирекция „Авторско право и сродните му права“, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17, тел 02 9400988.Print Send to email
back

Cultural Calendar
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
whole program »
Contests
(09.07 - 04.09.2020)
The Eleventh Kao International Environment Painting Contest for Children is open for entries »

(20.01 - 31.12.2020)
ASEF Mobility First! 2020 »

see all »
Sredetz Gallery
see all »
 
© Ministry Of Culture - Republic of Bulgaria, 2006 | Visits: 179636743 Made By : MediaPointDS