BG / EN | Home | Site Map | RSS Monday, 02.26.2024
 
       


КОНТРОЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МУЗИКА В ЗИМНИТЕ КУРОРТИ (03.02.2022)


back

  Дирекция „Авторско право и сродните му права“ към Министерството на културата ще проведе планови проверки по спазването на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) в зимните курорти.
  Проверките целят ограничаването на евентуалното неразрешено използване на закриляни обекти на авторското и сродните му права и ще имат фокус, но няма да се ограничават, до търговски, хранителни и развлекателни обекти, в които се извършва озвучаване с музика.

  Бизнес организациите в сектор „Туризъм“ са уведомени и насърчени да напомнят на членовете си да уредят използването на закриляни обекти на авторското право и сродните му права с правоносителите.

  В помощ на ползвателите Министерството на културата е изготвило и публикувало на своята интернет страница кратък информационен материал, озаглавен „Озвучаване на търговски обекти с музика“, която информира относно принципите и начините за законосъобразно използване на музика в търговската дейност.

  При констатиране на нарушения ще бъдат образувани административнонаказателни производства. Министерството на културата напомня, че установената в закона улеснена процедура по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и на наказателните постановления по ЗАПСП не позволява укриването на нарушителите и осуетяването на административнонаказателната отговорност.


Print Send to email
back

Cultural Calendar
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
whole program »
Contests
(09.07 - 04.09.2020)
The Eleventh Kao International Environment Painting Contest for Children is open for entries »

(20.01 - 31.12.2020)
ASEF Mobility First! 2020 »

see all »
Sredetz Gallery
see all »
 
© Ministry Of Culture - Republic of Bulgaria, 2006 | Visits: 179353643 Made By : MediaPointDS