BG / EN | Home | Site Map | RSS Monday, 07.04.2022
 
       


26-ти април – Световен ден на интелектуалната собственост


back

В Световния ден на интелектуалната собственост напомняме за смисъла, ролята и значението на иновацията и креативността за устойчивото икономическо и културно развитие.

Тази година празникът минава под мотото: IP & SMEs: Taking your ideas to market. Отчита се изключителното значение на малките и средните предприятия за икономиката, важността на гарантирането на тяхната жизнеспособност, укрепването на бизнеса и постигането на конкурентно предимство, основани на използването и защитата на правата върху интелектуалната собственост.

В Министерството на културата работим в полето на авторското право, т.е. там, където творческото усилие създава произведения на литературата, изкуството или науката. В културно отношение, закрилата на авторското право осигурява културното възпроизводство. Възможностите да реализира имуществените си права са причината авторът да не мигрира към друга професия, а обществото да изгуби неговия талант да създава наука или духовност.

В Световния ден на интелектуалната собственост напомняме, че като всяка друга собственост, тя има нужда от закрила, за да я има. Рефлексът да защитиш собствените си права трябва да се насърчава, като това познание се превърне в базово! В глобалния пазар на идеи адекватната закрила на интелектуалната собственост е фактор и основа за икономическо развитие и национален просперитет.

Човешкият прогрес е свързан с използването на творенията на интелекта. Общественото развитие, обаче, разбираме не само в икономически, но и в духовен план. Създаването на личности – мислещи, информирани и одухотворени, е невъзможно без насърчаването и закрилата на творческото начало в създаването на културно съдържание.

Министерството на културата и дирекция „Авторско право и сродните му права“ поздравяват всички експерти в областта на индустриалната собственост с празника на общата ни кауза.Print Send to email
back

Cultural Calendar
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
whole program »
Contests
(09.07 - 04.09.2020)
The Eleventh Kao International Environment Painting Contest for Children is open for entries »

(20.01 - 31.12.2020)
ASEF Mobility First! 2020 »

see all »
Sredetz Gallery
see all »
 
© Ministry Of Culture - Republic of Bulgaria, 2006 | Visits: 163183448 Made By : MediaPointDS