BG / EN | Home | Site Map | RSS Monday, 07.04.2022
 
       


Световен ден на книгата и авторското право (23 април 2021)


back

 Екипът на Министерството на културата честити Световния ден на книгата и авторското право на всички творци и приятели на писаното слово.
 Използваме повода да информираме писателската общност за инициативата на Министерството на културата да преразгледа текстовете в Закона за авторското право и сродните му права, засягащи правата на авторите за отдаване в заем на произведения в библиотеки. Очакваме въвеждането на механизъм, позволяващ авторите на книги да получават реално възнаграждение за свободното отдаване в заем на техните произведения в библиотеки, в съчетание с останалите инициативи на Министерството на културата в подкрепа на книгата, да насърчат писането.

 Допълнителна цел на дирекция „Авторско право и сродните му права“ през 2021 г. е да подготви изменение в ЗАПСП по отношение на компенсациите за свободно използване чрез репрография. Очакваме заинтересованите страни да обосноват нуждата от въвеждане на приемливи за обществеността схеми за компенсация, основани на реалните щети за правоносителите.

 При правилно въвеждане механизмите за компенсиране могат да се превърнат в съставна част на публичните политики в подкрепа на писателите и на писаното слово.


Print Send to email
back

Cultural Calendar
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
whole program »
Contests
(09.07 - 04.09.2020)
The Eleventh Kao International Environment Painting Contest for Children is open for entries »

(20.01 - 31.12.2020)
ASEF Mobility First! 2020 »

see all »
Sredetz Gallery
see all »
 
© Ministry Of Culture - Republic of Bulgaria, 2006 | Visits: 163181898 Made By : MediaPointDS