BG / EN | Home | Site Map | RSS Tuesday, 11.29.2022
 
       


Комисия в Министерството на културата започна обсъждане на възнагражденията, събирани от сдружение „Музикаутор“ за телевизия


back

   Първото заседание на комисията, назначена от министъра на културата във връзка със заявление на организацията за колективно управление на авторски права „Музикаутор“ за утвърждаване на тарифа за определяне размера на възнагражденията, дължими за излъчване по безжичен път и предаване по кабел на музикални и свързани с тях литературни произведения от телевизионни организации, се проведе днес чрез видеоконферентна връзка.
   Предмет на заявлението е утвърждаването на тарифа на сдружение „Музикаутор“ за специфичния вид използване съобразно изискванията на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Към момента телевизионните организации заплащат съответните права на основата на дългогодишни споразумения.

   Размерът на възнаграждението в предложената от Музикаутор проект на тарифа до момента бе обсъждан от Сдружение „Музикаутор“ и представителната организация на ползвателите в този сектор – Асоциация на българските радио- и телевизионни организации - АБРО.

   Назначаването на комисията е законова процедура, към която се прибягва при непостигане на съгласие между заинтересованите страни в рамките на предвидения в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) 9-месечен период на преговори.

   Съставът на комисията включва по един представител на двете страни – АБРО и Сдружение „Музикаутор”, и трима независими експерти.

   Съгласно предвиденото в ЗАПСП, комисията избра председател. Директорът на дирекция „Авторско право и сродните му права” в Министерството на културата Мехти Меликов разясни на присъстващите законовите предпоставки и изисквания към работата на комисията, както и срока на дейност – 3 месеца от датата на заседанието. В тази връзка се очаква комисията да излезе с решение не по-късно от 24 октомври 2020 г.

   Договарянето на тарифи между организациите за колективно управление на права и представителните организации на ползвателите, наречено в закона „предварително обсъждане“, е предвидено в чл. 94р, ал. 2 на ЗАПСП.Print Send to email
back

Cultural Calendar
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
whole program »
Contests
(09.07 - 04.09.2020)
The Eleventh Kao International Environment Painting Contest for Children is open for entries »

(20.01 - 31.12.2020)
ASEF Mobility First! 2020 »

see all »
Sredetz Gallery
see all »
 
© Ministry Of Culture - Republic of Bulgaria, 2006 | Visits: 167019961 Made By : MediaPointDS