BG / EN | Home | Site Map | RSS Saturday, 03.02.2024
 
       


Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност


back

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове и одобрена от министъра на културата, ДЗ № 56-00-77/11.08.2021 г. Министерството на културата публикува комплект документи относно проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност, приета с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.).:Частична предварителна оценка

Становище

Проект на ПМС

Начало на обществените консултации: 13.08.2021 г.
Край на обществените консултации: 13.09.2021 г.

За предложения и бележки: l.harizanova@mc.government.bg, Людмила Харизанова, гл. юрисконсулт в дирекция ПНДОП.

Print Send to email
back

Cultural Calendar
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
whole program »
Contests
(09.07 - 04.09.2020)
The Eleventh Kao International Environment Painting Contest for Children is open for entries »

(20.01 - 31.12.2020)
ASEF Mobility First! 2020 »

see all »
Sredetz Gallery
see all »
 
© Ministry Of Culture - Republic of Bulgaria, 2006 | Visits: 179635636 Made By : MediaPointDS