BG / EN | Home | Site Map | RSS Saturday, 03.02.2024
 
       


ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ (дата на обявяване на сайта на МК: 23 март 2017)


back

П О К А Н А

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на основание чл. 13 от Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности.

 

ПРЕДМЕТ: Предмет на общественото обсъждане е проект на План за опазване и управление на Античен керамичен център край град Павликени във връзка с изпълнение на проект „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10М1-13/22.04.2015 г. с Министерство на културата, Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

 

Обсъждането ще се проведе на 28 март 2017 г. /вторник/ от 17:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Павликени – Информационен център, бул. „Руски” № 4.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на електронен адрес www.pavlikeni.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@pavlikeni.bg

 

Приложени документи:
Print Send to email
back

Cultural Calendar
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
whole program »
Contests
(09.07 - 04.09.2020)
The Eleventh Kao International Environment Painting Contest for Children is open for entries »

(20.01 - 31.12.2020)
ASEF Mobility First! 2020 »

see all »
Sredetz Gallery
see all »
 
© Ministry Of Culture - Republic of Bulgaria, 2006 | Visits: 179635535 Made By : MediaPointDS