BG / EN | Home | Site Map | RSS Saturday, 03.02.2024
 
       


ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА СТАРИЯ МОСТ


back

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на основание чл. 13 от Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности.

ПРЕДМЕТ: Предмет на общественото обсъждане е проект на План за опазване и управление на средновековния мост на Мустафа Паша над река Марица в гр. Свиленград във връзка с изпълнение на проект „Старият мост: мост между поколенията", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10М1-34/22.04.2015 г. с Министерство на културата, Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 13.12.2016 г., вторник, от 11:00 ч., в Малката зала на Общинска администрация - Свиленград.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в ОбА – Свиленград, стая 316.

 
Print Send to email
back

Cultural Calendar
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
whole program »
Contests
(09.07 - 04.09.2020)
The Eleventh Kao International Environment Painting Contest for Children is open for entries »

(20.01 - 31.12.2020)
ASEF Mobility First! 2020 »

see all »
Sredetz Gallery
see all »
 
© Ministry Of Culture - Republic of Bulgaria, 2006 | Visits: 179637834 Made By : MediaPointDS