BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Вторник, 05.12.2023
 
       
ОДОБРЕН Е ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

обратно

(29.03.2023)

  Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.

  Проектът на закон беше одобрен от Министерския съвет с Решение № 930 от 22.11.2022 г. и беше внесен в 48-ото Народно събрание с вх. № 48-202-01-36/22.11.2022 г., но поради предсрочното разпускане на парламента законодателната процедура остана незавършена. С цел внасяне в 49-ото Народно събрание след свикването му, проектът се предлага за повторно одобрение.

  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗИД на ЗАПСП) е изготвен с основна цел въвеждане в националното законодателство на Директива 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета (Директива 789) и на Директива 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на Директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО на Съвета (Директива 790).

  Със законопроекта се предлагат и някои изменения и допълнения, насочени към усъвършенстване на съществуващата правна уредба, в това число административно наказателните разпоредби, към осигуряване използването на функцията „публичност“ на регистрите на наименованията на артистичните групи и на лицата, получили регистрация за колективно управление на права, водени от Министерство на културата.

  Обновената общностна рамка, която се въвежда в българското законодателство, осъвременява правилата на авторското право с оглед развитието на технологиите и изграждането на единен пазар на територията на Съюза. Специфика е въвеждането на ново право в интерес на издателите на преса, с оглед използването на техните материали от посредниците в цифровата среда (като Google).

  Нова регулация е предвидена за големите платформи за споделяне на аудиовизуално съдържание (YouTube), с оглед принуждаването на платформите да уреждат права с правоносителите.

  Разширяват се образователните изключения, които да действат и в онлайн среда при трансгранични образователни дейности. Изключения се въвеждат и за опазването на културното наследство.
Промените, а и самите директиви, адаптират рамката на авторското право към дигиталния свят и сближаването между държавите членки на ЕС чрез изграждането на Цифровия единен пазар.


 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(24.2023 - 31.05.2024)
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОБЯВЕНА СЕСИЯ ЗА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, КОИТО СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ (24.11.2023) »

(23.2023 - 30.06.2024)
Списък на допуснатите и недопуснатите до следващия етап за оценка проектни предложения по обявена конкурсна сесия за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии (23.11.23) »

виж всички »
Зала "Средец"
(04 - 16.12.2023)
ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ“ ПОЧИТА ПАМЕТТА НА ХУДОЖНИКА ИВАН Б. ИВАНОВ С ИЗЛОЖБАТА „ОТПЕЧАТЪЦИ“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 176841164 Изработка : MediaPointDS