BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 30.06.2022
 
       
ПРИЕТИ СА СТАНДАРТИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2022 Г.

обратно

(02.02.2022)

Със свое решение правителството прие стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.

Основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините в законопроекта за държавния бюджет за 2022 г. за периода януари - март 2022 г. са разработени при спазване на разпоредбите на чл. 4 от ПМС на № 481 от 30 декември 2021 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2022 г., а за периода април - декември 2022 г. са на база на основните допускания в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. За първо тримесечие на 2022 г. размерите на стойностните показатели на стандартите запазват нивото си от 2021 г., а от 1 април 2022 г. имат увеличение, в сравнение с миналата година.

В сектор образование стойностните показатели на стандартите за финансиране на детските градини са завишени от 1 април средно с 11 %, а за неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка - дневна форма на обучение и дуална система на обучение, на специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа са завишени средно с 12 %. Стандартите за ученик в други форми на обучение (вечерна, задочна, индивидуална и самостоятелна) са завишени средно с 12,9 %. Разчетени са средства за увеличение на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование до ниво от 125 %, спрямо средната заплата за страната, както и средства във връзка с увеличението на минималната работна заплата и максималния осигурителен доход. С проектобюджета са предвидени допълнително 84,8 млн. лв. за пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси за детските градини, като за целта е осигурено финансирането на издръжката им за сметка на държавния бюджет за периода април-декември 2022 г.

Стойностните показатели на стандартите за делегираните от държавата социални дейности са увеличени, както следва: стандартите за домовете за пълнолетни лица с увреждания са завишени, спрямо действащите стандарти през първото тримесечие на 2022 г., с 38 %, а тези за социалните услуги, предоставяни в общността, се увеличават средно с 31 %. Стойностният показател на стандарта за финансиране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е увеличен с 26.5 % спрямо 2021 г. Размерът на месечната помощ на ученик, настанен в социална услуга, за 2022 г. нараства с 12,5 % спрямо 2021 г.

За делегираните от държавата дейности в сферата на здравеопазването стойностните показатели на стандартите за финансиране на медицинско обслужване в здравен кабинет са завишени, спрямо действащите през първото тримесечие на 2022 г., средно с 14 %, тези за яслена група към детска градина и детска ясла са увеличени средно с 16 %, а стандартите за здравни медиатори и за общинските съвети по наркотичните вещества - с 15 %. Предвидени са допълнително 13,2 млн. лв. за пълно освобождаване на родителите от заплащане на такси за детските ясли, като за целта е осигурено финансирането на издръжката им за сметка на държавния бюджет за периода април- декември 2022 г.

За делегираните от държавата дейности в сферата на културата стойностният показател на стандарта за финансиране на държавните културни институти в областта на културното и аудиовизуалното наследство е завишен с 5 %, а този за финансиране на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ - с 15 %, спрямо първото тримесечие на 2022 г.

Стойностният показател на стандарта за финансиране на библиотеките с регионален характер (регионални библиотеки) е завишен с 9,2 % спрямо първото тримесечие на 2022 г., а на читалищата - с 10,3 %, като в тези стандарти са разчетени допълнително 2 млн. лв. за прилагане на стандарта за информационно-библиотечно обслужване. Стойностният показател на стандарта за финансиране на музеите и художествени галерии с регионален характер е завишен с 5 %.

Стандартите са съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(28.06 - 29.07.2022)
Министерството на културата обявява сесия за финансиране на творчески проекти в областта на визуалните изкуства (28.06.2022) »

(24.06 - 31.12.2022)
Резултати от сесията за финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности (24.06.2022) »

виж всички »
Зала "Средец"
(24.06 - 12.07.2022)
Двадесет бургаски творци гостуват с изложбата „Бряг, море, остров” в галерия „Средец” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 163097181 Изработка : MediaPointDS