BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Петък, 02.06.2023
 
       
ПОЗИЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

обратно

(07.11.2016)

Относно: Проект на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

 

На основание Решение № 56 на Министерски съвет от 28 януари 2016 г. за бюджетната процедура за 2017 г., Министерство на културата е разработило и с писмо с изх. № 04-06-42/02.03.2016 г. е представило проекта на бюджет за 2017 г. и бюджетна прогноза за 2018 - 2019 г. в програмен формат /Приложение №1/. С проекта се предлага разходите по бюджета за 2017 г. на министерството да бъдат определени на 213 686 хил. лв. или със 70 000 хил. лв. увеличение в сравнение с 2016 г. Разходите, предложени за одобрение, са разпределени по политики и програми и са обосновани с количествени и стойностни показатели.

С писмо с изх. № 04-01-32/09.03.2016 г. Министерство на финансите е уведомило Министерство на културата, че представената бюджетна прогноза значително надвишава разходните тавани, одобрени от Министерски съвет с Решение № 1025 от 2015 г.

В представения за съгласуване с писмо с вх. № 04-06-227/27.10.2016 г. от Министерство на финансите и приемане от Министерския съвет проект на бюджета за 2017 г., на Министерство на културата са определени общи разходи в размер на 157 143 хил. лв., което не създава условия за осъществяване на възложените ни политики и програми. /Приложение №2/

В последното становище на Министерството на културата преди обсъждане на проекта на бюджета в Министерския съвет, с наше писмо № 04-06-226/28.10.2016 г., сме предложили в хода на бюджетната процедура отново да се обсъди възможността бюджетът на Министерство на културата за 2017 г. да се увеличи поне с още 35 000 хил. лв. за следните приоритетни дейности /Приложение №3/:

І. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА:

1.        За филмопроизводство да бъдат осигурени допълнително 2 500 х.лв.

2.        За програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” да се осигурят допълнително 2 000 х.лв.

3.        За археологическите проучвания и консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности да бъдат осигурени допълнително 7 100 х. лв.

4.        За капиталовите разходи - увеличение от 9 940 х.лв.

5.        За държавните музеи и художествени галерии - увеличение от 10 на сто на основния стандарт за издръжка на субсидираната численост и на допълващия стандарт за управляваните закрити площи. Увеличение на разходите е 1 600 х.лв.

6.        За разходи за възнаграждения на персонала на организациите с регулирана численост, е наложително увеличение в размер на 1 100 х.лв.


          ІІ. ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ
. - за увеличаване на единните разходни стандарти на делегираните от държавата дейности, включени във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, в т.ч. музеи и художествени галерии, регионални библиотеки и народни читалища – необходими допълнително 30 817 хил. лв.

 

Мотивите за предложените допълнителни разходи подробно са развити в представения към Проекта на Министерство на културата подробен доклад по политики и програми с индикативни стойности и показатели.

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(31.05 - 31.12.2023)
Информация относно конкурса за длъжността „директор” на Българския културен институт – Прага »

(30.05 - 31.07.2023)
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАСТИЧЕН МОДЕЛ НА СТАТУЕТКА И ПРОЕКТ НА ПЛАКЕТ ЗА НАГРАДАТА „ХРИСТО БОТЕВ“ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

виж всички »
Зала "Средец"
(16.05 - 08.06.2023)
ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ“ ОТБЕЛЯЗВА 120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ С ИЗЛОЖБАТА „МЕЛНИШКИ ЦИКЪЛ“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 171756051 Изработка : MediaPointDS