BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Вторник, 29.11.2022
 
       
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА: ТЪРСЯТ СЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОДЪЛЖАВАТ УСИЛИЯТА ДА БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ

обратно

(14.07.2016)


   Във връзка със запитвания на журналисти относно възможностите за осигуряване на допълнителни средства за попълване на библиотечните фондове на обществените библиотеки, Министерството на културата /МК/ предоставя следната информация:     


        В обсега на Закона за обществените библиотеки попадат общо около  2 800 библиотеки в страната. Това са – Националната библиотека, 27 регионални библиотеки, 16 общински библиотеки и 2 732 читалищни библиотеки /по данни за 2015 г./.


        С приетия през миналата година Стандарт за библиотечно-информационно обслужване се определят условията за дейност на обществените библиотеки, които включват: показатели за регионалните, общинските и читалищните библиотеки; индикатори за измерване ефективността на библиотечната дейност в регионалните, общинските и читалищните библиотеки; показатели и индикатори за Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". Стандартът въвежда изискванията към характеристиките на определянето, функционирането, ползването и оценката на библиотечно-информационното обслужване в обществените библиотеки в страната. Осигурява се и възможност на гражданите да имат равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационно обслужване. Освен това се гарантират минимум ресурси за библиотеките, за да могат те да изпълняват функциите, определени в Закона за обществените библиотеки. Стандартът дава възможност за измерване и оценка на количеството и качеството на библиотечно-информационното обслужване и за съпоставимост на резултатите на българските библиотеки в международен аспект.


      Набавянето на нови информационни източници, в това число и книги, разбира се, е важен елемент. За съжаление в последните години се констатира сериозен недостиг на средства. От своя страна МК и лично министърът на културата непрекъснато търсят възможности този въпрос да намери своето най-благоприятно разрешение и да се постигне ритмичност при набавянето на нови книги в библиотеките. Тук трябва да се има предвид и обстоятелството, че това не е самоцелен процес, който следва да се реши единствено и само от една институция – било това министерство, библиотека, библиотечни сдружения или такива на издателите. Това е процес, който обединява усилията на всички, които имат отношение по този ключов въпрос. Тук важно място и имат и местните власти, като се има предвид, че това са и културни институции по места, които задоволяват нуждата от информация на жителите на тези общини.


      При подготовката на бюджета за 2016 г. Министерството на културата бе поискало целево да се предвидят средства в размер на 3 млн. лв., които да бъдат предназначени именно за даване възможност обществените библиотеки да попълнят своите фондове. Сумата е съобразена и с направения анализ от предходни години при провеждането на подобни конкурсни сесии, както и с макрорамката на бюджета. За съжаление се оказа, че към момента на разработване на финалните параметри на бюджета, тази сума отпадна. Не отпадат ангажиментът и усилията обаче на Министерството на културата тя да бъде потърсена в течение на текущата годината. От страна на министъра на културата и неговия екип са водени поредица от разговори в Министерство на финансите, които и към момента продължават. Търсят се и възможности при преструктуриране на бюджета тези средства да бъдат осигурени. Това е въпрос, за решаването на който Министерството на културата  настоява изрично.


      По отношение на осигурените и за националната и регионалните библиотеки в края на миналата година средства е важно да се уточни, че тези 10 млн. лв., гласувани между първо и второ четене при приемането на държавния бюджет за 2016 г., са средства, осигурени от други източници, а не за сметка на предварително исканите от Министерството на културата 3 млн. лв. Тези 10 млн. лв. са предназначени за веществената издръжка на държавните и регионалните музеи, художествени галерии, националната и регионалните библиотеки. Сумите са в бюджетите на съответните културни институции и се използват съобразно предназначението им.


      Средства в размер на половин милион, които са от ограничения бюджет на Министерство на културата, се предоставят на конкурсен принцип и са предвидени за подпомагане на прояви в сферата на представяне и популяризиране на книгата, литературното наследство; за подпомагане на прояви в регионите на страната, свързани с библиотечното дело; подпомагане провеждането и на литературни конкурси, награди и др.


      Усилията на Министерството на културата са насочени и към популяризиране на българската книга и автори и извън страната. От години се работи по съвместен проект с Русия за превод на български автори и издаването им на руски език; подкрепят се участия в международни панаири на книгата; подпомагат се и библиотеките на българските културно-информационни центрове и на българските общности извън страната и др.


      Усилията са насочени и към технологичното преоборудване на обществените библиотеки, ремонт на помещенията, повишаване квалификацията на библиотечните работници и пр.


 
Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(28.11 - 09.12.2022)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“, ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ“, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(24.11 - 02.12.2022)
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до защита на концепцията за длъжността „директор“ на дирекция „Обществени поръчки“ в Министерството на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(21.11 - 08.12.2022)
„Преображение – процес“ на Милена Велчева гостува в Галерия „Средец“ на Министерство на културата »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 167018613 Изработка : MediaPointDS