BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 23.05.2024
 
       


СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕТ ПОКАНИ ПО ПРОГРАМА БГ08 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (2009-2014)

обратно

(17.02.2014)

   Министерството на културата обявява ПОКАНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014). Страните донори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство са Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Покана по мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

   Мярката е насочена към реновиране, рехабилитиране и възстановяване на сгради от културното наследство, обновяване чрез интерактивни технологии на изложбени пространства и платформи, дейности за предпазване на пространства от културното наследство и превръщането им в музеи на открито. Общият бюджет по мярката е в размер на 7 106 470 евро.

 

Поканата е публикувана на адрес: http://culture-eea-bg.org/invitation1%20bg.pdf

Формулярът за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20form1.doc

Насоките за кандидатстване са публикувани на адрес: http://culture-eea-bg.org/guidelines1.pdf

Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20package1.zip

 

19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 1.

 

 

Покана по мярка 2 “Документиране на културната история”

   Мярката е насочена към проектни идеи за конвертиране на обекти с културна стойност в дигитален формат за първи път, създаване на дигитални центрове за културното наследство в институти в областта на културата или университети. Общият бюджет по мярката е в размер на 2 935 000 евро.

 

Поканата е публикувана на адрес: http://culture-eea-bg.org/invitation2%20bg.pdf

Формулярът за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20form2.doc

Насоките за кандидатстване са публикувани на адрес: http://culture-eea-bg.org/guidelines2.pdf

Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20package2.zip

 

19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 2.

 

Покана по мярка 3 “Достъпност на културното наследство за обществеността”

   Мярката е насочена към улесняване на достъпността до музеи и културни центрове, отваряне за посетители на сгради с културна стойност, създаване на нови дигитални съдържания в Интернет в областта на културното наследство. Общият бюджет по мярката е в размер на 1 594 412 евро.

 

Поканата е публикувана на адрес: http://culture-eea-bg.org/invitation3%20bg.pdf

Формулярът за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20form3.doc

Насоките за кандидатстване са публикувани на адрес: http://culture-eea-bg.org/guidelines3.pdf

Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20package3.zip

 

19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 3.

 

Покана по Малка грантова схема: “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”

   Малката грантова схема е насочена към реализиране на нови изложби и събития, свързани със съвременното изкуство. Общият бюджет е в размер на 788 235 евро.

 

Поканата е публикувана на адрес: http://culture-eea-bg.org/invitation4%20bg.pdf

Формулярът за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20form4.doc

Насоките за кандидатстване са публикувани на адрес: http://culture-eea-bg.org/guidelines4.pdf

Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20package4.zip

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 април 2014 г.

 

Покана за набиране на заявления за финансиране на дейности по „Фонд за двустранни взаимоотношения по програма БГ08”

   По поканата ще бъдат финансирани участия в работни срещи, конференции, закупуване на данни и т.н. на потенциални бенефициенти с оглед подпомагане процеса на изготвяне на проектни предложения по мярка 1, мярка 2, мярка 3 и по Малката грантова схема по програма БГ08.

 

Поканата е публикувана на адрес: http://culture-eea-bg.org/invitation5%20bg.pdf

Формулярът за кандидатстване е публикуван на адрес: http://culture-eea-bg.org/application%20form5.doc

Насоките за кандидатстване са публикувани на адрес: http://culture-eea-bg.org/guidelines5.pdf

 

 

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ прилага конкурсна процедура, в която финансиране ще получат най-качествените проектни идеи.

   Подробна информация за кандидатстване с проектни предложения по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ е публикувана на адрес: www.Culture-EEA-BG.org

 

 

   Следвайки принципите за прозрачност, равнопоставеност и еднакъв достъп, комуникацията с Програмния Оператор е в писмена форма. С оглед осигуряване на равнопоставено третиране на кандидатите, Програмният Оператор няма да дава предварителни становища относно съответствие на заявление или кандидат с условията за кандидатстване. Зададените в процеса на кандидатстване въпроси ще бъдат публикувани на Интернет страницата на програмата и ще се обновяват регулярно, според въпросите, получавани от потенциални кандидати. Кандидатите могат да подават въпроси (на електронна поща: info@culture-eea-bg.org)  не по-късно от 10 работни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения.  

   Информационни дни ще бъдат проведени през март 2014 г.

 

Контакти: отдел „Европейски програми и проекти”, дирекция „Международна дейност, европейски програми и проекти”, Министерство на културата,  гр. София 1040 бул. “Александър Стамболийски” № 17, e-mail: info@culture-eea-bg.org   

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.04 - 24.05.2024)
СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО НА СТАВРИ КАЛИНОВ: “POST MORTEM” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182056674 Изработка : MediaPointDS