BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 23.05.2024
 
       


VІІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АРТ КОЛАЖ ПЛОВДИВ– 2012 г.

обратно

(20.02 - 20.04 2012)

VІІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АРТ КОЛАЖ ПЛОВДИВ– 2012 г.

СТАТУТ


ИДЕЯТА:
Да се организира Национален младежки конкурс с участието на най-младите художници – ученици от художествените училища в България.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ:
Да популяризира и да повиши интереса на учениците към изкуството на колажа, намиращ все по-голямо приложение в различните жанрове на изкуството;
Да увеличи мотивацията при прилагането на различните техники на колажа и неговото приложение при обучението на учениците в часовете по композиция в училищата по изкуствата.

ОРГАНИЗАТОРИ:
НХГ “Цанко Лавренов” – Пловдив
Министерство на Културата;

УЧАСТНИЦИ:
В конкурса могат да участват всички желаещи ученици в редовна форма на обучение от училища по изкуствата, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителното изкуство - от 15 г. до 17 г. вкл.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Могат да участват всички ученици в средната степен на образование в редовна форма на обучение, които отговарят на условието за възраст.
Tема : „Моят свят“.
Изпълнението на творбата трябва да е въху платно с подрамка или твърда основа (фазер, шперплат и др.,) за да са готови за експониране.
Всяка творба, не по-голяма от 50 х70 см., трябва да е надписана ясно на гърба с трите имена на кандидата, дата на раждане, училище, адрес и телефон за връзка.
Колажите трябва да се придружават от: декларация, подпечатана с печата на училището, в което учи ученикът, в уверение, че същия е в редовна форма на обучение в настоящата учебна година на съответното училище.
Пощенското клеймо на всяка пратка не трябва да е с по-късна дата от 20.04. 2012 г.
Всички творби от конкурса остават в НХГ “Цанко Лавренов” – Пловдив и не подлежат на връщане. Организаторите си запазват правото да организарат благотворителни изложби и търгове за деца в неравностойно социално положение. Наградените творби формират колекция на конкурса.
Участниците сами осигуряват изпращането на творбите и пребиваването си в Пловдив.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА:
Конкурсът се провежда на всяка втора година и се осъществява чрез журиране за участие в Национална младежка изложба и определяне на наградените участници.
Конкурсът се огласява чрез вътрешната система на съобщаване на МК, МОМН и медиите.

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
За селекционния кръг участниците изпращат три колажа за съответната възрастова група, на адрес ул.“Янко Сакъзов” № 2А 4000; гр.Пловдив;
НХГ “Цанко Лавренов”
Селекционна комисия разглежда представените колажи и определя наградените участници.
Одобрените участници своевременно се уведомяват писмено.
Всички селектирани творби участват в VІІ Национална младежка изложба-конкурс Колаж – 02.05.2012 г..

ЖУРИРАНЕ НА КОНКУРСА:
Комисията по селекцията се състои от пет професионални художници, преподаватели от училищата по изкуствата и изкуствоведи.
Комисия разглежда представените колажи и определя участниците в националната младежка изложба Колаж.
Комисията определя наградените участници с първа, втора, трета награда.
По време на журирането ще бъдат поканени да присъстват представители от дирекция „Сценични изкуства и творческо поколение“ към МК и експерт по изобразително изкуство от МОМН.

ОЦЕНЯВАНЕ:
Оценяването се извършва чрез журиране, като се вземат под внимание следните критерии:
Отчитат се комплексните художествени достойнства на творбата.
При оценката на колажите се включват следните критерии: композиционна цялост; яснота на идеята и техника на изпълнение.

ТРИ СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:
Ученици от училищата по изкуствата от 15 до 17 години, класирани на първо, второ или трето място, получават едногодишна стипендия от Министерството на културата, при включване на конкурса в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2012 г. Те могат да кандидатстват също така за еднократно финансово подпомагане за участие в пленер или майсторски клас на основание Наредбата за условията и реда за осъществяне на специална закрила на деца с изявени дарби.
Журито си запазва правото да не връчи всички награди.


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.04 - 24.05.2024)
СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО НА СТАВРИ КАЛИНОВ: “POST MORTEM” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182056320 Изработка : MediaPointDS