BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Събота, 25.03.2023
 
       
Заповед за прекратяване на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура – Горна баня, обявен със Заповед № РД16-89/15.09.2022 г. на министъра на културата

обратно

(01.2022 - 31.12 2023)

 

 МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД 16-143/30.11.2022 г.

 

На основание чл. 5, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерството на културата, във връзка със Заповед № РД16-89/15.09.2022 г. на министъра на културата за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура – Горна баня и одобрена докладна записка № 24-11-133/23.11.2022 г. от г-н Петър Матев – и. д. директор на дирекция СИХО, съгласно която е предложено разширяване обхвата на  изискванията за заемане на горецитираната длъжност, като се допълнят с: област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“, професионални направления: „Физически науки“, „Химически науки“, „Биологически науки“, „Науки за земята“, Математика“, „Информатика и компютърни науки“ и професионални направления: „Право“, „Администрация и управление“ в област на висше образование ,,Социални, стопански и правни науки“,

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

          ПРЕКРАТЯВАМ конкурса за заемане на длъжността „директор“ на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура – Горна баня, обявен със Заповед № РД16-89/15.09.2022 г. на министъра на културата.

 

                    Настоящата заповед да се публикува в 2-дневен срок от издаването й на интернет страницата на Министерството на културата.

                    Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на проф. д-р Борислава Танева – заместник-министър.

                    Копие от заповедта да се връчи на проф. д-р Борислава Танева – заместник-министър, на дирекция СИХО, дирекциия ВОП и дирекция АОЧР за сведение и изпълнение.

 

 

                   

                                     / П /

         

          ПРОФ. ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ

          Министър на културата

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(20.03 - 30.04.2023)
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДАТАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА „ДИРЕКТОР” НА ПЛЕВЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ »

(20.03 - 30.06.2023)
Резултати от проведен конкурс за длъжността „директор“ на Национален исторически музей - София »

виж всички »
Зала "Средец"
(20.03 - 04.04.2023)
ТВОРБИ НА ТУРСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ ГОСТУВАТ В ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ“ В МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 170103711 Изработка : MediaPointDS