BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Понеделник, 26.02.2024
 
       
Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на проекти за създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното изкуство, които не са държавни или общински културни институти

обратно

(16.03 - 06.04 2021)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл.2, ал. 1 от Правила за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на сценичните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-218/ 26.03.2019 г, изменени със Заповед №  РД09-281/ 18.05.2020 г и заповед № РД09-615/ 25.08.2020  и във връзка с чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата и  чл. 5, ал. 1, т.17 и чл. 27, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерство на културата

ОБЯВЯВА СЕСИЯ

 

За финансова подкрепа на проекти за създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното изкуство, които не са държавни или общински културни институти.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват културни организации, вписани в регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Общата сума за финансиране на проекти е 200 000 /двеста хиляди/ лева.

Проектните предложения се оценяват по следните критерии:

         1. наличие на оригинална авторска театрална идея и актуална сценична интерпретация;

         2. развиване на нови посоки в театралната практика;

         3. реализация от творчески екип, в който преобладават артисти на свободна практика;

         4. експертен потенциал и капацитет на организационния екип;

         5. реализация в алтернативни пространства;

         6. зрителски ресурс и развитие на нови публики.

Формулярите за кандидатстване и условията за участие са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата - www.mc.government.bg, в раздел дирекции по изкуство и култура, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, Програми и проекти.

            Документите се подават попълнени и подпечатани в два екземпляра на хартиен носител само чрез лицензиран пощенски оператор или куриер и се изпращат на електронен адрес: mc.theatre@abv.bg. В случаите, в които кандидатстващата организация разполага с универсален електронен подпис се подават по електронен път подписани с електронен подпис на e-mail: mc.theatre@abv.bg.      

            Срокът за подаване на документи е  20 календарни дни след публикуване на обявата - до 17 ч. на 5 април.

 

За допълнителна информация на телефони – 02/94 00 914/ 94-00-802.

 Краен срок за реализация на проектите - 31.12.2021 г.    

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА - ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Правила за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на сценичните изкуства

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА - към формуляра


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(22.02 - 31.05.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОТДЕЛ „НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“, ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(19.02 - 19.04.2024)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНОНОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ И ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

виж всички »
Зала "Средец"
(20.02 - 02.03.2024)
Министерството на културата е домакин на фотографската изложба „Украйна: война и съпротива“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 179354834 Изработка : MediaPointDS