BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 23.05.2024
 
       


НДФ „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на печатни издания на държавните и общински музеи и галерии в България

обратно

(11.2020 - 31.05 2021)

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на тема: „НДФ 13 века България“ подкрепя печатни издания на държавните и общински музеи и галерии в България“. Темата ще даде възможност на различни музеи и галерии да реализират свои издателски проекти в областта на изследването и популяризирането на българското културно наследство.

 

Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомагани кандидатстващите проекти от Фонда, е левовата равностойност на разходите за труд за отпечатване на изданието според актуална оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

 

Общ бюджет на сесията: 22 000 лв.

 

Допустимост:

 

·        Кандидати – държавни и общински музеи и галерии на територията на България, когато предметът им на дейност съвпада с целите и дейностите, възложени на Фонда със Закона за НДФ „13 века България“.

 

Недопустимост на проектите:

 

·        Не се разглеждат проекти, подадени от физически лица, еднолични търговци и търговски дружества;

·        Не се разглеждат проекти на кандидати, получили подкрепа от Фонда по друг проект в рамките на календарната година;

·        Не се разглеждат проекти на кандидати, получили подкрепа и неизпълнили задълженията си по предходни договори, сключени с НДФ „13 века България“;

·        Проекти с липсващи и/или непълни документи;

·        Проекти, постъпили след срока за кандидатстване;

·        Проекти, които противоречат на закона, нарушават човешките права или подбуждат към дискриминация;

·        Проекти, които вече са реализирани и са приключили;

·        Проекти, които ще бъдат реализирани за срок, по-дълъг от 18 месеца, считано от датата на постъпване на заявлението;

·        За разходи за дейност, която не е свързана пряко с целта на кандидатстващия проект;

·        За разходи по кандидатстващия проект за дейност, която е свързана с политически партии, включително партийни мероприятия с участието на представители на политически партии.

 

За участие в сесията кандидатстващите подават следните документи:

 

·        Заявление за подпомагане на проект – утвърден образец на хартиен носител или утвърден образец в електронен вид чрез електронна кореспонденция, заедно с всички посочени приложения към него.

·        Актуална оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ за отпечатване на предложеното издание, с разписани по пера суми, необходими за труд и материали за отпечатване. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 60 дни от датата на подаване на заявлението за подпомагане на проект по настоящия член.

·        Декларация за осигурено собствено финансиране на проекта в размер на сумите, необходими за материали за отпечатване.

 

Посочените по-горе документи и допълнителни приложения се изпращат:

 

– на хартиен носител, за които важи датата на пощенското клеймо до 31.05.2021 г., включително, на адрес:

 

Национален дарителски фонд „13 века България“

пл. „Проф. Васил Геров“ 1

1421 София

България

 

– или чрез електронна кореспонденция, като Заявлението за подпомагане на  полиграфически проект, актуалната оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и Декларацията се подават в сканиран вид по утвърдения образец, заедно с всички посочени приложения към него, с подпис и печат на ел. адрес: sesia@fund13veka.bg  до 17.00 ч. на 31.05.2021 г.

 

Пълната информация за правилата за участие в сесията, формуляр на Заявлението за подпомагане на полиграфически проект и Формуляр на Декларацията са публикувани на интернет страницата на Фонда.

 

За допълнителна информация:

тел.: 02/ 963 04 27


 


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.04 - 24.05.2024)
СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО НА СТАВРИ КАЛИНОВ: “POST MORTEM” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182055536 Изработка : MediaPointDS