BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Вторник, 18.06.2024
 
       


Министерството на културата обявява сесия за:

обратно

(26.03 - 26.04 2019)

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

 

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, т. 17 от Устройствения правилник на Министерство на културата чл. 3, ал. 4 от Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-216/28.03.2018 г.

 

ОБЯВЯВА СЕСИЯ

 

Тема 1: Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии

Обща сума за финансиране на проекти – 200 000 лв.

Срок за подаване на заявления – 1 месец от датата на публикуване на обявата.

 

Дейности за финансиране:

-          дизайн на експозиционни пространства;

-          консервационно-реставрационни дейности на движими културни ценности, закупуване на материали за нуждите на консервационно-реставрационните лаборатории на музеите/художествените галерии;

-          изложби с движими културни ценности;

-          каталози и печатни издания на музеи/художествени галерии;

-          дейности по дигитализация на движими културни ценности от фонда на музеите/художествените галерии (заснемане, попълване на мета данни, съхранение на електронен носител, онлайн представяне на интернет страницата);

-          материали за фондохранилища: измерители за температура и влажност, кутии за съхраняване на архивни материали, специализирани  класьори, оборудване за съхранение на движими културни ценности и др.

-          закупуване или изработка на музеен реквизит за постоянни експозиции; специализирано осветление за експозицията, постаменти, подвижни паравани, поставки и системи за окачване на експонати; етикети, фотоси, текстове, превод текстове и анотации в експозицията, изработване на банери, постери или рекламни материали за постоянни и временни експозиции;

-          помощни материали, осигуряващи достъп до експозицията на хора с увреждания (лупи, брайлов надпис на анотационни текстове, аудиогидове, тактилни карти и изображения, мобилни приложения и др.);

-          дизайн на музейни сувенири (с уточнени авторски права).

 

Не се финансират:

-          строително-ремонтни дейности;

-          разходи за закупуването на дълготрайни материални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС

-          хонорари за екипа на проекта;

-          режийни разноски и представителни разходи;

-          командировъчни разходи;

-          фотодокументални изложби.

 

Допустимият максимален размер на исканото финансиране от Министерство на културата по темата е до 10% от общия размер на обявеното финансиране по съответната тема (20 000 лв.) и не може да надвишава 75 % от общия бюджет на проекта.

 

Срок за реализиране на дейностите по проекта – до 10.12.2019 г.

Срок за отчитане на проекта – до 15.12.2019 г.

 

Тема 2: Музеят като образователна среда

Обща сума за финансиране на проекти – 150 000 лв.

Срок за подаване на заявления – 1 месец от датата на публикуване на обявата.

 

Дейности за финансиране:

-          материали и консумативи, необходими за реализирането на образователни програми и инициативи и детски ателиета;

-          специализирани материали за провеждането на образователни програми за хора с увреждания (изработване на макети, тактилни пособия) и др.;

-          отпечатване на помагала за детска публика (работни листове, албуми, работни тетрадки и др. – иновативни дизайнерски решения);

-          виртуални уроци и турове в музея;

-          материали за провеждане на програми извън музея;

-          оборудване за реализиране на образователни програми;

-          изработване и публикуване/излъчване на двуезично видео (до 5 мин.) за дейността и управляваните обекти и/или недвижими културни ценности, видео (до 5 мин.) с образователна насоченост за най-значимите и интересни експонати в колекцията, видео за мобилни изложби (до 1 мин.), видео за провеждани образователни програми (до 1 мин.).

 

Не се финансират:

-          строително-ремонтни дейности;

-       разходи за закупуването на дълготрайни материални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;

-        хонорари за екипа на проекта;

-          режийни разноски и представителни разходи;

-          командировъчни разходи;

-          фотодокументални изложби.

 

Допустимият максимален размер на исканото финансиране от Министерство на културата по темата е до 10% от общия размер на обявеното финансиране по съответната тема (15 000 лв.) и не може да надвишава 75 % от общия бюджет на проекта.

 

Срок за реализиране на дейностите по проекта – до 10.12.2019 г.

Срок за отчитане на проекта – до 15.12.2019 г.

 

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Правилата за условията и реда за провеждане на сесия и формулярите за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на министерството - www.mc.government.bg, в раздел Дирекции по изкуство и култура/ Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства/Процедури за финансова подкрепа/Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства.

Проектите се подават в деловодството на Министерство на културата от представител на заявителя или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.

 

За допълнителна информация на телефон – 02/94 00 937; 02/94 00 826; 02/94 00 885.

 

 

 

 

             

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(14 - 25.06.2024)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник на отдел“ в отдел „Международни дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ »

(12.06 - 12.07.2024)
Министерството на културата обявява сесия за целево финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства »

виж всички »
Зала "Средец"
(11 - 26.06.2024)
Галерия „Средец“ представя Андрей Янев с изложбата „Освещаване на семената“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182773001 Изработка : MediaPointDS