BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Сряда, 28.02.2024
 
       
Министерството на културата обявява конкурсна сесия на тема: ,,Музеят като образователна среда“

обратно

(19.09 - 19.10 2018)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

 

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, т. 17 от Устройствения правилник на Министерство на културата чл. 3, ал. 4 от Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-216/28.03.2018 г.

 

ОБЯВЯВА СЕСИЯ 

Тема: ,,Музеят като образователна среда“
Обща сума за финансиране на проекти – 165 000 лв.

Срок за подаване на заявления – 1 месец от датата на публикуване на обявата.

 

Дейности за финансиране:

-          материали и консумативи, необходими за реализирането на образователни програми и инициативи и детски ателиета;

-          специализирани материали за провеждането на образователни програми за хора с увреждания (изработване на макети, тактилни пособия) и др.;

-          отпечатване на помагала за детска публика (работни листове, албуми, работни тетрадки и др. – иновативни дизайнерски решения);

-          каталози и печатни издания на музеи/художествени галерии;

-          виртуални уроци и турове в музея;

-          материали за провеждане на програми извън музея;

-          оборудване за реализиране на образователни програми;

-          изработване и публикуване/излъчване на двуезично видео (до 5 мин.) за дейността и управляваните обекти и/или недвижими културни ценности, видео (до 5 мин.) с образователна насоченост за най-значимите и интересни експонати в колекцията, видео за мобилни изложби (до 1 мин.), видео за провеждани образователни програми (до 1 мин.).

 

Не се финансират:

-          строително-ремонтни дейности;

-       разходи за закупуването на дълготрайни материални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;
 
-         хонорари за екипа на проекта;

-          режийни разноски и представителни разходи;

-          командировъчни;

-          фотодокументални изложби.

 

Допустимият максимален размер на исканото финансиране от Министерство на културата по темата е до 10% от общия размер на обявеното финансиране по съответната тема (16 500 лв.) и не може да надвишава 75 % от общия бюджет на проекта.

Срок за реализиране на дейностите по проекта – до 20.07.2019 г.

Срок за отчитане на проекта – до 01.08.2019 г.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации и институти на Министерство на културата.

           Правилата за условията и реда за провеждане на сесия и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството - www.mc.government.bg, в раздел Дирекции по изкуство и култура/Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства/Процедури за финансова подкрепа/Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства.

Проектите се подават в деловодството на Министерство на културата от представител на заявителя или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.

За допълнителна информация на телефон – 02/94 00 937; 02/94 00 826; 02/94 00 968.              Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(28.02 - 29.04.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НЕВЕНА КОКАНОВА“ - ЯМБОЛ »

(28.02 - 30.04.2024)
Резултати на класираните кандидати от проведени конкурси за длъжността „директор“ на Българските културни институти във: Виена, Берлин, Варшава, Париж, Прага и Рим »

виж всички »
Зала "Средец"
(20.02 - 02.03.2024)
Министерството на културата е домакин на фотографската изложба „Украйна: война и съпротива“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 179559646 Изработка : MediaPointDS