BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Четвъртък, 23.05.2024
 
       


Министерство на културата обявява конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл.72 от ПМС №367/29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2012 г.

обратно

(03.08 - 15.09 2012)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

О Б Я В Я В А


   Конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл.72 от ПМС №367/29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2012 г.

   Конкурсната сесия се обявява на основание Заповед №РД 09-372/02.08.2012 г. на министъра на културата.

   За участие в сесията имат право всички читалища в страната, регистрирани съгласно изискванията на Закона за народните читалища и вписани в публичния регистър на народните читалища към министъра на културата.

   Кандидатстването става на базата на подаден проектен фиш /по образец/, който се съгласува с кмета на общината по регистрация на съответното читалище.

   Към проектния фиш се прилага копие от удостоверение за актуалното състояние на читалището.

   Проектните фишове се подават по пощата или лично в деловодството на Министерството на културата в срок до 15 септември 2012 г. включително. За подадените по пощата проектни фишове важи пощенското клеймо.

   Средствата за разпределение в тази конкурсна сесия са в размер на 1 600 000 лв.

   В конкурсната сесия ще се финансират проекти по направления ремонтни дейности с приоритет към читалища, пострадали от природните бедствия през 2012 г. /спешни аварийни ремонти/ и художествено-творческа дейност, насочена към защита на нематериалното културно наследство, попълване на библиотечния фонд, юбилеи на читалища и поддържане на колекции с културни ценности. 


ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ 2012 ФОРМУЛЯР  


   За допълнителна информация тел.02/9400827 и 02/9400912.

Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.05 - 31.07.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(08.05 - 30.09.2024)
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Счетоводство“ в дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.04 - 24.05.2024)
СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО НА СТАВРИ КАЛИНОВ: “POST MORTEM” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 182055684 Изработка : MediaPointDS