BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Неделя, 03.12.2023
 
       
Европейската комисия обявява покана за кандидатстване за изграждане на мрежи между съществуващи структури в подкрепа на мобилността в различни сектори на културата

обратно

(23.06 - 30.09 2008)


Покана за представяне на предложения-ЕАС/16/08

 

            http://ec.europa.eu./culture/index_en.htm                       


ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

 

Европейската комисия обявява покана за кандидатстване за

 изграждане на мрежи между съществуващи структури в подкрепа на мобилността в различни сектори на културата

1.Въведение

  1. Въведение
 

Транснационалната мобилност на културните дейци е от основно значение за осъществяването на „европейско културно пространство”. Тя е приоритет на програмата „Култура”от 2000 г. Допълнителен акцент върху нея постави включването  на програмата за периода 2007-2013 г. като средство за активиране на споделяното от европейците културно пространство и стимулиране на европейско гражданство.

 

През 2007 г. беше прието съобщението на Комисията относно европейската програма за култура. Конкретните цели на съобщението бяха одобрени от Съвета, който включи мобилността сред приоритетните области на действие за работния план за 2008-2010 г.

 

В края на 2007 г. Европейският парламент гласува в бюджета за 2008 г. отделен бюджетен ред (15 04 45) за подкрепа на средата за мобилност на творците (1,5 мил евро), като в него се включват три елемента, в  т.ч.и покани за представяне на предложения  за изграждане на мрежи в подкрепа на мобилността.

 

  1. Цели и описание
 

Целта на настоящата покана за представяне на предложения е на експериментална база да окаже подкрепа на мобилността на културните дейци чрез мрежи между съществуващи структури в подкрепа на мобилността, с оглед проучване на начини за подобряване на общата среда за мобилност на равнище ЕС.

 

С оглед включване в предстоящи изменения на политики и програми, целта на настоящата покана е да окаже подкрепа на:

 

- изграждането на мрежи между съществуващи структури в подкрепа на мобилността в различни сектори на културата;

 

- съществуващи мрежи между структури в подкрепа на мобилността в различни сектори на културата;

 

- изграждането на мрежи между съществуващите мрежи от такива структури.

 

Мрежите, които ще бъдат съфинансирани чрез предложението, трябва да включват поне 5-ма партньори от най-малко 5 различни държави-членки.

 

Всички партньори трябва да са оказвали подкрепа за мобилността на културни дейци в рамките на ЕС или между ЕС и трети страни за поне 2 години, като за целта са координирали или съфинансирали проекти за мобилност или са подпомагали подобряването на средата за мобилността на културните дейци.

 

3. График и срок за приемане на предложенията

 

Заявленията за кадидатстване трябва да бъдат изпратени в Комисията не по-късно от 30 септември 2008г.

Дейностите, които ще получат съфинансиране, трябва да започнат не по-късно от 1 декември 2008 г.

Подалите заявления трябва да бъдат информирани за резултатите от процедурата по избора през ноември 2008 г.

 

  1. Наличен бюджет
 

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, е в размер на 1 250 000 евро.

Размерът на безвъзмездните средства ще бъде от 150 000 до 350 000 евро.

Европейската комисия си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства.

 

  1. Допустими кандидати
 

Допустимите кандидати трябва да имат следните характеристики:

-да бъдат публични или частни организации, които са юридически лица, и да имат доказан опит в сферата на културата от поне 2 години;

-да са оказвали подкрепа за мобилността на културни дейци в рамките на ЕС или между ЕС и трети страни за поне 2 години, като за целта са координирали или съфинансирали проекти за мобилност, или са подпомагали подобряването на средата за мобилността на  културните дейци.

 

6. Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

 

Допустимите проекти ще бъдат оценявани съгласно следните критерии

 

 1. Съответствие с целите на поканата за представяне на предложения (0-5)

 2 .Качество на предложените дейности (0-5)

 3. Качество на партньорството (0-5).

 4. Европейска добавена стойност (0-5).

 5. Стратегия за разпространение и използване на резултатите (0-5)

 6. Трайно въздействие ( 0-5)

 

7. Пълна информация

 

Пълният текст на настоящата покана за представяне на предложения, както и

Формулярите за кандидатстване са достъпни на следния адрес: http://ec.europa.eu./culture/index_en.htm

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(24.2023 - 31.05.2024)
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОБЯВЕНА СЕСИЯ ЗА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, КОИТО СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ (24.11.2023) »

(23.2023 - 30.06.2024)
Списък на допуснатите и недопуснатите до следващия етап за оценка проектни предложения по обявена конкурсна сесия за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии (23.11.23) »

виж всички »
Зала "Средец"
(04 - 16.12.2023)
ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ“ ПОЧИТА ПАМЕТТА НА ХУДОЖНИКА ИВАН Б. ИВАНОВ С ИЗЛОЖБАТА „ОТПЕЧАТЪЦИ“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 176807543 Изработка : MediaPointDS