BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Петък, 12.04.2024
 
       
ОСТАВАТ БРОЕНИ ДНИ ДО КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА НОМИНАЦИИ НА ОБЕКТИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА „ЗНАК ЗА ЕВРОПЕЙСКО НАСЛЕДСТВО”

обратно

(09 - 16.01 2023)

  Министерството на културата припомня, че на 15 януари 2023 г. изтича крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство”. Знакът за европейско наследство е инициатива на Европейския съюз, утвърдена с Решение 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Целите на ЗЕН са:
 - да се засили чувството за принадлежност на европейските граждани, и по-специално на младите хора, към Европейския съюз на основата на споделени ценности и елементи от европейската история и културно наследство;

 - да се насърчи зачитането на националното и регионалното многообразие;

 - да се укрепят взаимното разбирателство и междукултурният диалог.
 

  С този знак се предоставят нови възможности да се научи повече за нашето общо и същевременно многообразно културно наследство, за общата ни история, както и за  ценностите и ролята на ЕС. 

 Знакът за европейско наследство се различава от други инициативи в сферата на културното наследство (например Списъкът на световното наследство на ЮНЕСКО, Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство или културните маршрути на Съвета на Европа и т.н.) и има следните особености:

 -     Знакът се присъжда на единични, тематични национални или транснационални обекти, които имат голяма символична европейска стойност и които изтъкват общата история на Европа и изграждането на Европейския съюз, както и европейските ценности и правата на човека, на които се основава процесът на европейска интеграция.

 -     Знакът за европейско наследство има основно символична стойност и не е свързан с предоставянето на финансова подкрепа нито от страна на Министерството на културата на Република България, нито от Европейския съюз. Получилите Знакът за европейско наследство обекти обаче могат да кандидатстват за подпомагане по линия на други програми на Европейския съюз. 

  Насоките за кандидатстване на български език и на английски език можете да изтеглите от тук – бг и тук - en. Следва да се има предвид, че преводът на български език на Насоките на кандидатстване е направен за улеснение на кандидатстващите. Водещ е английският текст на документа.

  За присъждането на Знака за европейско наследство могат да участват три категории обекти, като за всеки от тях има различен формуляр за кандидатстване:

-     „единични обекти”

Формуляр за кандидатстване за единични обекти можете да изтеглите от тук – бг и тук – en.

 

-     „национални тематични обекти”– кандидатурите на националните тематични обекти се разглеждат по същата процедура като кандидатурите на единичните обекти. Те се подбират предварително от съответната изпращаща ги държава членка в рамките на квотата от два обекта за дадена година на подбор.

Формуляр за кандидатстване за национални тематични обекти можете да изтеглите от тук – бг и тук – en.

 -     „транснационални обекти” – кандидатурите на транснационалните обекти се разглеждат по същата процедура като кандидатурите на единичните обекти. Техният предварителен подбор се извършва от държавата членка на техния координатор на обекта в рамките на квотата от два обекта, които въпросната държава членка може да номинира за годината на подбор (следва да се отбележи, че останалите участващи обекти няма да се броят в квотите на своите държави членки). Всеки участващ обект попълва отделен формуляр за кандидатстване (формулярите за единични обекти).


 
 Срок за изпращане на кандидатурите

 Желаещите организации да участват с предложение за получаване на ЗЕН предават своите проекти до 15 януари 2023 г.

 Подбор

 Подборът на обектите се извършва в два етапа.

 Първи етап (предварителен подбор) – 16 януари - 15 февруари 2023 г.

 Министерството на културата е отговорно за организирането на предварителния подбор на национално равнище. С правилата за провеждане на предварителен подбор на национално ниво за присъждане на Знак на европейското наследство можете да се запознаете тук.

 Конкретно подборът ще се осъществява от експертно жури от независими експерти, което определя до два обекта за участие във втория етап. Оценъчните карти за членовете на журито можете да намерите тук.

 Двете одобрени български кандидатури ще бъдат оповестени на интернет страницата на Министерство на културата на 15 февруари 2023 г.

 Министерството на културата се ангажира с изпращането на кандидатурите на двата най-високо оценени обекта от предварителния национален подбор в Европейската комисия до 1 март 2023 г.  Втори етап (окончателен подбор) – 1 март 2023 – януари 2024 г.

  Окончателният подбор се извършва от Европейска група от независими експерти под ръководството на Европейската комисия, които обсъждат само получените кандидатури, одобрени на национално ниво.

 Обявяване на резултатите

 Европейската комисия определя официално обектите, на които се присъжда Знакът за европейско наследство, като взема предвид препоръките на групата, в началото на януари 2024 г.

  Формулярите за кандидатстване се попълват на български език. Едновременно с това, с оглед да се улесни процесът на подбор на втория етап, е важно да се подготви и версия на английски език на формулярите за кандидатстване. В тази връзка формулярите за кандидатстване следва да се подават и на английски език.  

  Кандидатите трябва да попълнят формулярите за участие (на български и английски език) на хартиен и електронен носител и да ги изпратят в Министерството на културата в срок до края на деня на 15 януари 2023 г. (важи пощенското клеймо) на адрес:

 

София 1040
 

бул. „Александър Стамболийски” 17

 
Министерство на културата

 

 

Молим пликовете да бъдат надписани по следния начин:

 

 EHL2022 и се добави името на кандидатстващата организация с пълна информация за кореспонденция.

Всички кандидати, изпратили своите кандидатури, ще получат потвърждение по електронен път, че документите им са успешно получени и регистрирани за участие.

 Кандидатури, получени в Министерството на културата след изтичане на посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани. 

 За допълнителна информация можете да се обръщате на електронен адрес: ehl@mc.government.bg .

 Допълнителна информация можете да откриете на страницата на инициативата „Знак за европейско наследство”:


 

Пълен списък на всички документи можете да намерите тук.


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(10.04 - 11.05.2024)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата за 2024 г. »

(10.04 - 11.05.2024)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия по Програма „Помощ за книгата” за 2024 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването »

виж всички »
Зала "Средец"
(09 - 26.04.2024)
Галерия „Средец“ на Министерството на културата представя: „Посвещение на Никола Терзиев – Желязото” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 180760266 Изработка : MediaPointDS