BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Сряда, 06.12.2023
 
       
Информация на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел „Счетоводство“, дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, Министерство на културата

обратно

(06 - 31.12 2022)

ИНФОРМАЦИЯНа вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността

„главен експерт“ в отдел „Счетоводство“, дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”,

Министерство на културата

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста.

Комисията е разработила три варианта на тест, всеки вариант съдържа 26 въпроса.

На всеки въпрос са дадени три възможни отговора, от които само един правилен. Максималната оценка при правилен отговор на всички въпроси от теста е оценка „5,00“.

Комисията определи минимална оценка „4,00“, равна на 21 правилни отговора,  необходима за допускане до интервюто.

При решени правилно 21 въпроса – оценка “4,00”, всеки следващ правилен отговор носи по 0,20 бала, съответно:

21 правилни отговора: Оценка “4,00”;

22 правилни отговора: Оценка “4,20”;

23 правилни отговора: Оценка “4,40”;

24 правилни отговора: Оценка “4,60”;

25 правилни отговора: Оценка “4,80”;

26 правилни отговора: Оценка “5,00”;

По-малко от 21 правилни отговора: Оценка “Неиздържал”.

Комисията реши времето за решаване на теста да е 60 минути.

Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка „4,00“.

Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(24.2023 - 31.05.2024)
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОБЯВЕНА СЕСИЯ ЗА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, КОИТО СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ (24.11.2023) »

(23.2023 - 30.06.2024)
Списък на допуснатите и недопуснатите до следващия етап за оценка проектни предложения по обявена конкурсна сесия за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии (23.11.23) »

виж всички »
Зала "Средец"
(04 - 16.12.2023)
ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ“ ПОЧИТА ПАМЕТТА НА ХУДОЖНИКА ИВАН Б. ИВАНОВ С ИЗЛОЖБАТА „ОТПЕЧАТЪЦИ“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 176866485 Изработка : MediaPointDS