BG / EN | Начало | Карта на сайта | RSS Понеделник, 26.02.2024
 
       
Заповед за прекратяване на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура – Горна баня, обявен със Заповед № РД16-89/15.09.2022 г. на министъра на културата

обратно

(01.2022 - 31.12 2023)

 

 МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД 16-143/30.11.2022 г.

 

На основание чл. 5, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерството на културата, във връзка със Заповед № РД16-89/15.09.2022 г. на министъра на културата за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура – Горна баня и одобрена докладна записка № 24-11-133/23.11.2022 г. от г-н Петър Матев – и. д. директор на дирекция СИХО, съгласно която е предложено разширяване обхвата на  изискванията за заемане на горецитираната длъжност, като се допълнят с: област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“, професионални направления: „Физически науки“, „Химически науки“, „Биологически науки“, „Науки за земята“, Математика“, „Информатика и компютърни науки“ и професионални направления: „Право“, „Администрация и управление“ в област на висше образование ,,Социални, стопански и правни науки“,

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

          ПРЕКРАТЯВАМ конкурса за заемане на длъжността „директор“ на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура – Горна баня, обявен със Заповед № РД16-89/15.09.2022 г. на министъра на културата.

 

                    Настоящата заповед да се публикува в 2-дневен срок от издаването й на интернет страницата на Министерството на културата.

                    Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на проф. д-р Борислава Танева – заместник-министър.

                    Копие от заповедта да се връчи на проф. д-р Борислава Танева – заместник-министър, на дирекция СИХО, дирекциия ВОП и дирекция АОЧР за сведение и изпълнение.

 

 

                   

                                     / П /

         

          ПРОФ. ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ

          Министър на културата

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(22.02 - 31.05.2024)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОТДЕЛ „НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“, ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА“ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

(19.02 - 19.04.2024)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНОНОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ И ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

виж всички »
Зала "Средец"
(20.02 - 02.03.2024)
Министерството на културата е домакин на фотографската изложба „Украйна: война и съпротива“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 179355070 Изработка : MediaPointDS